Harmonogramy:

Harmonogram pośrednik pracy 2 edycja

Harmonogram pośrednik pracy 1 ed

Harmonogram szkolenia pn. Pracownik administracyjno biurowy

Harmonogram szkolenia pn. Pomoc biurowa z fakturowaniem

Harmonogram szkolenia pn. Obsługa klienta z kursem komputerowym ECDL

Harmonogramy-prawnik CSTP – cz. 3 – 2 edycja

Harmonogramy psycholog CSTP – 2 cz. 2 edycja

Harmonogramy psycholog CSTP – 1 cz. 2 edycja

Harmonogramy- prawnik CSTP – cz. 2 – 2 edycja

Harmonogram realizacji projektu – GPZ 2 gr – 2 edycja

Harmonogram realizacji projektu – GPZ 1 gr — 2 edycja

Harmonogram – poradnictwo prawne i obywatelskie – cz. 1 -2 edycja

Harmonogramy-IŚR-CSTP 3CZ. 2 EDYCJA

Harmonogramy-TKS-CSTP 3 gr. 2 EDYCJA

Harmonogramy-IŚR-CSTP 2CZ. 2 EDYCJA

Harmonogramy-TKS-CSTP 1 i 2 gr. 2 EDYCJA

Harmonogramy-IŚR-CSTP 1CZ. 2 EDYCJA

aktualizacja dn. 26.03.2018 Harmonogram szkolenia pn. Przedstawiciel handlowy z ECCC DIGCOMP

Harmonogram szkolenia pn. Pracownik biurowy z ECCC DIGCOMP

Harmonogram szkolenia pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Harmonogramy – poradnictwo psychologiczne CSTP część 3

Harmonogram – poradnictwo prawne i obywatelskie – cześć 2

Harmonogramy – poradnictwo psychologiczne CSTP część 2

Harmonogram realizacji projektu – GPZ 3 gr

Harmonogram – poradnictwo prawne i obywatelskie – cześć 3

Harmonogram realizacji projektu – GPZ 2 gr

Harmonogram realizacji projektu – GPZ 1 gr

Harmonogram – poradnictwo prawne i obywatelskie – cześć 1

Harmonogramy IŚR – CSTP

Harmonogramy – poradnictwo psychologiczne CSTP część 1

Harmonogram-realizacji-projektu- GTKS 3

Harmonogram realizacji projektu- GTKS 2 gr

Harmonogram-realizacji-projektu- GTKS 1 gr

AKTUALNOŚCI:

16.08.2018

Miło nam poinformować, że pierwsi uczestnicy 2 edycji projektu Centrum Sukcesu „Twoja przyszłość” rozpoczęli 3 miesięczne staże zawodowe. W trakcie staży zdobędą oni doświadczenie zawodowe u pracodawcy, jak również zdobędą umiejętności praktycznych w rzeczywistym środowisku pracy. Staże zawodowe organizowane w ramach projektu realizowane są zgodnie z Polską Ramą Jakości Praktyk i Staży.


02.08.2018

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się indywidualne spotkania Uczestników 1 edycji Projektu z pośrednikiem pracy.

Harmonogramy dostępne na stronie.

01.08.2018

Szanowni Państwo

Miło nam  poinformować, że rozpoczynamy szkolenia zawodowe dla uczestników 2 edycji Projektu pn.

„Obsługa klienta z kursem komputerowym ECDL”

„Szkolenie zawodowe – „Pomoc biurowa z fakturowaniem”

„Szkolenie zawodowe – „Pracownik administracyjno-biurowy”

 

Kolejną formą wsparcia będą 3 miesięczne staże zawodowe.

Harmonogramy udostępnione są na stronie internetowej Projektu.


15.06.2018

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że wkrótce rozpoczynają się indywidualne spotkania Uczestników II edycji Projektu z prawnikiem w celu przeprowadzenia Indywidualnego specjalistycznego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, z psychologiem w celu przeprowadzenia Indywidualnego specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz Grupowego Poradnictwa Zawodowego.

Harmonogramy dostępne na stronie.


01.06.2018

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się indywidualne spotkania Uczestników II edycji Projektu z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR).

Uczestnicy zakwalifikowani do projektu w II edycji już  wkrótce rozpoczną Treningi kompetencji społecznych. Harmonogramy dostępne na stronie.


03.04.2018

Miło nam poinformować, że pierwsi uczestnicy projektu Centrum Sukcesu „Twoja przyszłość” z dniem 03.04.2018 rozpoczęli 3 miesięczne staże zawodowe. Kolejne osoby rozpoczną staże od 16.04.2018 r. W trakcie staży zdobędą oni doświadczenie zawodowe u pracodawcy, jak również zdobędą umiejętności praktycznych w rzeczywistym środowisku pracy. Staże zawodowe organizowane w ramach projektu realizowane są zgodnie z Polską Ramą Jakości Praktyk i Staży.


17.03.2017

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy szkolenie pn. „Pracownik biurowy z ECCC DIGCOMP”, adres szkolenia – ul. Brzezińska 32, 95-040 Koluszki.


 

12.03.2018

 Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy szkolenie pn. „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” adres szkolenia – Plac Wolności 32, 26-340 Drzewica oraz szkolenie pn. „Pracownik biurowy z ECCC DIGCOMP” adres szkolenia – Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach, 96-111 Kowiesy 86.


15.02.2018

Szanowni Państwo

Rozpoczęła się rekrutacja do II edycji projektu Centrum Sukcesu „Twoja przyszłość”.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie, zapraszamy do zapoznania się z regulaminami oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać z naszej strony internetowej. Ilość miejsc ograniczona. Udział projekcie jest całkowicie bezpłatny.


08.01.2018

Uczestnicy zakwalifikowani do projektu w I edycji już wkrótce rozpoczną Treningi kompetencji społecznych. Szczegółowe informacje przekażemy każdemu Uczestnikowi indywidualnie. Harmonogramy dostępne na stronie.


02.03.2017

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się zajęcia z Grupowego poradnictwa zawodowego. Harmonogramy dostępne na stronie.


02.02.2018

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy kolejny etap projektu – indywidualne specjalistyczne poradnictwo psychologiczne oraz prawne i obywatelskie. Harmonogramy dostępne na stronie.

 


 22.12.2017

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się indywidualne spotkania Uczestników Projektu z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR).
Szczegółowe informacje będą Państwu przekazywane telefonicznie.

 


Rozpoczęła się rekrutacja do I edycji projektu Centrum Sukcesu „Twoja przyszłość”.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie, zapraszamy do zapoznania się z regulaminami oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać z naszej strony internetowej. Ilość miejsc ograniczona. Udział projekcie jest całkowicie bezpłatny.


Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wykaz miejscowości, które zgodnie z założeniem projektu objęte są jego realizacją tzn. obszary wiejskie według DEGURBA3.

POBIERZ: wykaz Degurba3


Mobilne Centrum Sukcesu „Twoja przyszłość” Kamilla Buczkowska we współpracy z instytucją szkolącą Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie Centrum Sukcesu „Twoja przyszłość” nr RPLD.09.01.01-10-B052/17 realizowanego na terenie województwa łódzkiego.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Okres realizacji Projektu: od 01.10.2017 r. do 31.12.2018 r.

Wartość projektu: 1 005 411,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 987 541,75 zł


Główne zadania projektu:

1.Opracowanie IŚR oraz pakiet usług podstawowych

2.Treningi kompetencji społecznych

3. Indywidualne specjalistyczne poradnictwo psychologiczne oraz prawne i obywatelskie

4. Grupowe poradnictwo zawodowe

5. Szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje lub kwalifikacje

6. Staże i pośrednictwo pracy

 


Planowane efekty:

Do 4 tyg. po opuszczeniu programu:

*uzyskanie kwalifikacji zawod. przez min.40% UP

*praca(w tym na własny rachunek) przez min.20% UP

*poszukiwanie pracy przez min.40% UP

Efektywność społeczna i zatrudnieniowa do 3 m-cy po ukończeniu udziału UP w proj.:

*w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.poziom efektywności społecznej – min.34% oraz poziom efektywności zatrudnieniowej – min. 22%

*w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi poziom efektywności społecznej – min.34% oraz poziom efektywności zatrudnieniowej – min.12%


Informacje o projekcie:
Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym 70 osób (40 kobiet i 30 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących wg KC w województwie łódzkim, pochodzących wyłącznie z obszarów wiejskich pozostających bez zatrudnienia. Do udziału w projekcie zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
Udział w projekcie jest bezpłatny!
Co oferujemy Uczestnikom Projektu?
• Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) i pakiet usług podstawowych (fryzjer, stylista, kosmetyczka)
• Wsparcie indywidualne: doradcy zawodowego, psychologa, doradcy prawnego
• Treningi kompetencji społecznych
• Grupowe poradnictwo zawodowe
• Płatne szkolenia zawodowe w oparciu o predyspozycje i zainteresowania uczestnika
• 3 -miesięczne płatne staże zawodowe (stypendium 997,40 zł /mc)


Kto może wziąć udział w projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe w województwie łódzkim, pochodzące wyłącznie z obszarów wiejskich (wg KC), które spełniają następujące kryteria:

– pow. 18 roku życia,
– bierne zawodowo,
– zarejestrowane bezrobotne z III profilem pomocy,
– osoby z niepełnosprawnościami.


Jak można zapisać się do projektu:
Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście, listownie lub mailem.
Organizator przewiduje dwie edycje.
Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 733 850 249
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Dokumenty do pobrania:

deklaracja uczestnictwa

formularz

oświadczenie uczestnika

1. REGULAMIN REKRUTACJI CSTP

2. REGULAMIN UCZESTNICTWA CSTP

3. REGULAMI ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

Aneks do reg. zwrotów kosztu doj CSTP