AKTUALNOŚCI:

28.09.2017

Lista przyznanych przedłużonych wsparć pomostowych w ramach procedury odwoławczej – pobierz

08.09.2017
„Szanowni Państwo,
Osoby z listy rezerwowej mają możliwość odwołania od decyzji KOW w terminie do 18.09.2017 r. Dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach w Biurze Projektu przy ul. Różana Droga 1a, 64-920 Piła.”


02.09.2017  – LISTA OSÓB KTÓRE OTRZYMAŁY PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

„Szanowni Państwo,

Przekazujemy wyniki ocen Komisji Oceny Wniosków. Informujemy iż w I turze ocen przyznanych zostało 17 przedłużonych pomostówek. Osoby z listy rezerwowej mają możliwość odwołania od decyzji KOW.”

LISTA OSÓB KTÓRE OTRZYMAŁY PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE – POBIERZ


07.04.2017 – Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

W dniach od 03.07 – ­18.07 trwać będzie nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie „DOBRY START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Kompleksowe wsparcie mieszkańców Wielkopolski w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej”.

Wszyscy uczestnicy projektu, którzy otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podstawowe wsparcie pomostowego powinny złożyć Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w celu kontynuacji wsparcia. Dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach w terminie od 03.07 – 18.07.2017 r. w Biurze Projektu przy ul. Różana Droga 1a, 64-920 Piła.

Wszelkie pytania na temat realizacji projektu można kierować mailowo na adres k.romaniszyn@romaniszyn.com.pl, telefonicznie 662 205 511 lub bezpośrednio w Biurze Projektu przy ul. Różana Droga 1a, 64-920 Piła.

Do pobrania:

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO


06.04.2017 – Dokumenty do rozliczenia środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

OŚWIADCZENIE O DOKONANIU ZAKUPU TOWARÓW LUB USŁUG ZGODNIE Z BIZNESPLANEM

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE TOWARÓW LUB USŁUG


Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej Piła, dn. 12.01.2017

„DOBRY START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Kompleksowe wsparcie mieszkańców Wielkopolski w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej”

Lp. Numer ewidencyjny formularza Ilość punktów
1 16/KR/6.3.1/W 108,5
2 19/KR/6.3.1/W 107,5
3 10/KR/6.3.1/W 105,5
4 30/KR/6.3.1/W 105,5
5 12/KR/6.3.1/W 101
6 40/KR/6.3.1/W 101
7 41/KR/6.3.1/W 98,5
8 21/KR/6.3.1/W 95
9 43/KR/6.3.1/W 92,5
10 29/KR/6.3.1/W 91,5
11 03/KR/6.3.1/W 91
12 01/KR/6.3.1/W 90
13 11/KR/6.3.1/W 90
14 28/KR/6.3.1/W 90
15 35/KR/6.3.1/W 89,5
16 20/KR/6.3.1/W 85,5
17 06/KR/6.3.1/W 85
18 66/KR/6.3.1/W 85
19 109/KR/6.3.1/W 80,5
20 60/KR/6.3.1/W 80,5
21 71/KR/6.3.1/W 80,5
22 17/KR/6.3.1/W 79,5
23 57/KR/6.3.1/W 79,5
24 67/KR/6.3.1/W 79,5
25 89/KR/6.3.1/W 79
26 61/KR/6.3.1/W 78,5
27 08/KR/6.3.1/W 78
28 64/KR/6.3.1/W 77
29 105/KR/6.3.1/W 74,5
30 49/KR/6.3.1/W 73
31 25/KR/6.3.1/W 73
32 07/KR/6.3.1/W 72,5
33 37/KR/6.3.1/W 72
34 36/KR/6.3.1/W 71
35 09/KR/6.3.1/W 69
36 68/KR/6.3.1/W 67
37 53/KR/6.3.1/W 65,5
38 46/KR/6.3.1/W 65
39 69/KR/6.3.1/W 64
40 54/KR/6.3.1/W 62
41 04/KR/6.3.1/W 61
42 73/KR/6.3.1/W 61
43 45/KR/6.3.1/W 60
44 34/KR/6.3.1/W 58
45 22/KR/6.3.1/W 49

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA BIZNESPLANU:

 • Biznesplany składamy w DWÓCH EGZEMPLARZACH (dwa oryginały).
 • Każdy egzemplarz powinien być trwale spięty, własnoręcznie podpisany czytelnym podpisem na ostatniej stronie, opatrzony datą oraz zaparafowany na każdej stronie.
 • Do dwóch egzemplarzy należy załączy wnioskek zamieszczony w poprzedniej informacji.

Tylko dokumenty kompletne i przygotowane według powyższej instrukcji będą dopuszczane do procedury oceny formalnej i merytorycznej.

Przypominamy o konieczności wskazania w biznesplanie kodów PKD zgodnych z działalnościami w zakresie Odnawialnych Źródłach Energii lub branż w ramach Smart Specialisation, w przypadku kiedy dana działalność wpisuje się w powyższe branże. Informacje dotyczące branż Smart Specialisation znajdziecie Państwo pod adresem: http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/001/145/original/8.21_Sekcje_PKD.pdf?1443171091

W związku z realizacją projektu: „DOBRY START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Kompleksowe wsparcie mieszkańców Wielkopolski w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej” informujemy iż ostateczny termin składania biznesplanów upływa w dniu 22.12.2016r. Do końca tygodnia zostaną Państwu przekazane szczegółowe informacje dot. procedury przekazywania biznesplanu do biura projektu.

Dnia 28.10.2016 została opublikowana lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „DOBRY START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Kompleksowe wsparcie mieszkańców Wielkopolski w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej”

Lp. Numer ewidencyjny formularza Ilość punktów
1 25/KR/6.3.1/W 113
2 10/KR/6.3.1/W 111
3 18/KR/6.3.1./W 107,5
4 21/KR/6.3.1/W 106,5
5 06/KR/6.3.1/W 106
6 17/KR/6.3.1/W 104,5
7 11/KR/6.3.1/W 102,5
8 67/KR/6.3.1/W 100,5
9 89/KR/6.3.1/W 100,5
10 64/KR/6.3.1/W 98
11 49/KR/6.3.1/W 97
12 53/KR/6.3.1/W 97
13 43/KR/6.3.1/W 96
14 60/KR/6.3.1/W 96
15 22/KR/6.3.1/W 95,5
16 28/KR/6.3.1/W 95,5
17 30/KR/6.3.1/W 95,5
18 46/KR/6.3.1/W 95,5
19 73/KR/6.3.1/W 95
20 40/KR/6.3.1/W 94,5
21 69/KR/6.3.1/W 94,5
22 08/KR/6.3.1/W 94
23 12/KR/6.3.1/W 94
24 45/KR/6.3.1/W 94
25 09/KR/6.3.1/W 93,5
26 29/KR/6.3.1/W 92
27 41/KR/6.3.1/W 92
28 07/KR/6.3.1/W 91,5
29 95/KR/6.3.1/W 91,5
30 102/KR/6.3.1/W 91,5
31 16/KR/6.3.1/W 91
32 03/KR/6.3.1/W 91
33 36/KR/6.3.1/W 90
34 37/KR/6.3.1/W 90
35 105/KR/6.3.1/W 90
36 71/KR/6.3.1/W 89,5
37 66/KR/6.3.1/W 89
38 35/KR/6.3.1/W 88
39 93/KR/6.3.1/W 88
40 20/KR/6.3.1/W 87
41 01/KR/6.3.1/W 85,5
42 34/KR/6.3.1/W 85
43 68/KR/6.3.1/W 85
44 103/KR/6.3.1/W 84,5
45 19/KR/6.3.1/W 84
46 109/KR/6.3.1/W 83,5
47 04/KR/6.3.1/W 83
48 54/KR/6.3.1/W 82
49 57/KR/6.3.1/W 79,5
50 61/KR/6.3.1/W 78

Uprzejmie informujemy iż zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji do projektu „DOBRY START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Kompleksowe wsparcie mieszkańców Wielkopolski w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej” nr RPWP.06.03.01-IZ-00-30-0060/15.

Termin zgłoszeń upłynął w dniu 30.09.2016

Prosimy o zaprzestanie przesyłania formularzy zgłoszeniowych. Ponadto informujemy iż trwa ocena – merytoryczna formularzy zgłoszeniowych.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Zarządzania Korporacja Romaniszyn sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „DOBRY START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Kompleksowe wsparcie mieszkańców Wielkopolski w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej” w którym przyznawane są dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Kto może wziąć udział w projekcie:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby w wieku powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach (Do tej grupy zaliczane są osoby posiadające wykształcenie średnie i niższe.)

Dodatkowe warunki zakwalifikowania do projektu:

 • Status na rynku pracy: osoby bezrobotne i bierne zawodowo
 • Wiek: osoby w wieku powyżej 29 roku życia
 • Miejsce zamieszkania: na terenie powiatów: rawicki (w gminie Bojanowo), kaliski (w gmach Brzeziny, Lisków,), kolski (w gminach Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, miasto i gmina Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz), chodzieski (w mieście i gminach Chodzież, Margonin, Szamocin), wągrowiecki (w gminach Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Skoki, Wapno), pleszewski (w gminach Dobrzyca, Gizałki), śremski (w gminie Dolsk), Średzki (w gminach Dominowo, Nowe Miasto nad Wartą), ostrzeszowski (w gminach Grabów nad Prosą, Kraszewice, Mikstat) Grodziski (w gminach Granowo, Wielichowo) Koniński ( w gminach Golina, Grodziec, Kazimierz biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn, Sompolno w mieście Konin), złotowski (w gminach Jastrowie, Krajenka, Okonek, Tarnówka), gnieźnieński (w gminie Kiszkowo), czarnkowsko – trzcianecki (w gminie Krzyż WLKP, Trzcianka, Wieleń), pilski ( w gminach: Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Ujście, Wyrzysk), turecki (w gminach Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, Turek – miasto i gmina, Władysławów), wrzesiński (w gminach Mirosław, Pyzdry), ostrowski (w gminie Odolanów, Raszków, Sośnie), słupecki (w gminie Orchowo), obornicki (w gminie Ryczywół).

Na etapie rekrutacji i przy przyznawaniu dotacji preferowane będą działalności gospodarcze w sektorze odnawialnych źródeł energii oraz branżach o największym potencjale rozwojowym lub/i branżach strategicznych dla regionu.
Lista branż o największym potencjale rozwojowym i branż strategicznych dla regionu jest dostępna: Załącznik!

UWAGA!!! TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU ! „DOBRY START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Kompleksowe wsparcie mieszkańców Wielkopolski w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej” !!!

ETAPY REKRUTACJI:

 • Ocena Formularza rekrutacyjnego zawierającego opis pomysłu na działalność gospodarczą.
 • Ocena predyspozycji kandydatów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez rozmowę z doradcą zawodowym.

INNE WAŻNE INFORMACJE:

 • Do projektu zakwalifikowanych zostanie 50 osób, które będą miały najlepsze pomysły na własną firmę i predyspozycje do prowadzenia działalności.
 • Nabór Formularzy rekrutacyjnych potrwa ok. 8 tygodni.
 • Wszystkie informacje nt. naboru będą umieszczane na stronie internetowej

Załączniki: