HARMONOGRAMY:

ECDL Base harmonogram


AKTUALNOŚCI:

12.11.2017
Informujemy iż od dnia 13.11.2017 rozpoczęły się „Zajęcia warsztatowe kształtujące umiejętności osobiste”


02.10.2017
Pierwsi uczestnicy projektu rozpoczęli udział w 6 miesięcznych stażach zawodowych. W trakcie staży zdobędą oni doświadczenie zawodowe u pracodawcy, jak również zdobędą umiejętności praktycznych w rzeczywistym środowisku pracy. Natomiast długość okresu stażu pozwoli pracodawcy na poznanie pracownika, co w konsekwencji może doprowadzić do zatrudnienia w danym miejscu odbywania stażu.
Staże zawodowe organizowane w ramach projektu realizowane są zgodnie z Polską Ramą Jakości Praktyk i Staży.


26.09.2017 r.
Miło nam poinformować, że kolejna grupa szkoleniowa w dniu 27.09.2017 rozpoczyna szkolenie zawodowe.


17.09.2017 r.
Miło nam poinformować, że kolejna grupa szkoleniowa w dniu 18.09.2017 rozpoczyna szkolenie zawodowe.


31.08.2017
Informujemy iż od dnia 01.09.2017 rozpoczęły się „Zajęcia warsztatowe kształtujące umiejętności osobiste”


27.08.2017 r.
Miło nam poinformować, że kolejna grupa szkoleniowa w dniu 28.08.2017 rozpoczyna szkolenie zawodowe.


07.08.2017 r.                                                                                                                                               

Miło nam poinformować, że pierwsza grupa szkoleniowa w dniu 07.08.2017 rozpoczyna szkolenie zawodowe. Szczegółowe terminy zajęć znajdują się w zakładce „Harmonogramy”.


01.08.2017

Osoby, które są zarejestrowane w Urzędzie i nie pobierają zasiłku dla bezrobotnych, aby pobierać stypendium z tytułu odbywania szkolenia, muszą poinformować Urząd Pracy o tym fakcie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Osoby takie zobowiązane są wyrejestrować się z Urzędu Pracy i następnie po wypełnieniu „Oświadczenia osoby pobierającej stypendium”, zostaną zgłoszone do ubezpieczenia przez Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” od pierwszego dnia szkolenia i odprowadzane będą od nich składki.
Osoby, które są zarejestrowane w Urzędzie i pobierają zasiłek dla bezrobotnych, aby pobierać stypendium z tytułu odbywania szkolenia, muszą poinformować Urząd Pracy o tym fakcie w terminie 7 dni przez rozpoczęciem szkolenia.
Osoby takie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z tytułu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Osoby, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych mogą pobierać zasiłek i stypendium szkoleniowe jednocześnie, ponieważ kwota stypendium szkoleniowego wypłacona dla Uczestnika Projektu nie przekroczy miesięcznie połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoby takie nie są zobowiązane do wyrejestrowania się z Urzędu Pracy na czas uczestnictwa w szkoleniach.


04.07.2017
UWAGA!!!
Wkrótce zakończony zostanie nabór do II edycji projektu.
Jeżeli chcesz wziąć udział w procesie rekrutacyjnym złóż już dzisiaj wypełnione formularze dostępne na naszej stronie internetowej.


20.06.2017
Informujemy, że szkolenia zawodowe rozpoczną się w miesiącu lipcu.
Uczestnicy projektu zakwalifikowani do I edycji rozpoczną wkrótce szkolenia, zgodne z przeprowadzonym przez doradcę zawodowego IŚR. Prowadzone będą one w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w stażach zawodowych.


01.06.2017
Miło nam poinformować, że rozpoczynają się zajęcia warsztatowe kształtujące umiejętności osobiste.


22.05.2017
Informujemy, że rozpoczynamy indywidualne spotkania z psychologiem.


20.04.2017
Trwają spotkania z doradcą zawodowym. Podczas spotkania  doradca zawodowy określa potencjał i predyspozycje zawodowe każdej z osób

10.04.2017

Serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie: „Integracja w stronę zatrudnienia”

Formularze znajdujące się w załączniku, dostępne są również  w biurze projektu.

01.03.2017
W miesiącu marcu odbędą się spotkania indywidualne z doradcą zawodowym. Szczegółowe informacje będą Państwu przekazywane na bieżąco.

02.01.2017
Rozpoczęto nabór do I edycji w projekcie „Integracja w stronę zatrudnienia”. Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w projekcie opisanymi w dziale „O PROJEKCIE”. Informujemy, że stosowne dokumenty zgłoszeniowe są do pobrania na stronie internetowej.

O PROJEKCIE

Instytucja szkoląca Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Integracja w stronę zatrudnienia” realizowanego na terenie województwa pomorskiego (zgodnie z kodeksem cywilnym) na obszarze charakteryzującym się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym, tj.:

 • powiat starogardzki – w gminach: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz (gmina miejska), Skórcz (gmina wiejska), Smętowo Graniczne, Zblewo,
 • powiat bytowski – w gminach: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Trzebielino, Tuchomie,
 • powiat słupski – w gminach: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino,
 • powiat chojnicki – w gminach: Brusy, Chojnice (gmina wiejska), Chojnice (gmina miejska), Czersk,
 • powiat sztumski – w gminach: Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Stary Targ,
 • powiat człuchowski – w gminach: Czarne, Debrzno, Koczała, Przechlewo,
 • powiat malborski – w gminach: Lichnowy, Malbork, Miłoradz,
 • powiat lęborski – w gminach: Cewice, Nowa Wieś Lęborska,
 • powiat nowodworski – w gminach: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo,
 • powiat kwidzyński – w gminach: Gardeja, Ryjewo,
 • powiat kościerski – w gminie Stara Kiszewa,
 • powiat wejherowski – w gminie Choczewo.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 792 326,72 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.01.2017 r. do 31.07.2018 r.

Cel główny projektu

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym osób z niepełnosprawnościami.

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • przygotowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju
 • grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy

Dokumenty do pobrania: