HARMONOGRAMY:

Harmonogram – grupowe doradztwo zawodowe II edycja 

II 1 gr. Harmonogram Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1kV

II 2 gr. Harmonogram Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1kV i obsługą komputera

II edycja Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B

II edycja Operator edytorów tekstu i wprowadzania danych ECDL PTI standard

pobierz  Operator edytorów tekstu i wprowadzania danych ECDL PTI standard 

II Harmonogram Operator koparkoładowarki kl.III.

pobierz  Spawanie metodą MAG

pobierz Opiekun dzieci i osób starszych

pobierz Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP 1 kV

pobierz  Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP 1 kV gr 2

 pobierz Harmonogram IDZ II edycja

pobierz I edycja Harmonogram – doradztwo zawodowe

pobierz II edycja Harmonogram – doradztwo zawodowe


AKTUALNOŚCI:

Październik 2017
– kontynuujemy szkolenia zawodowe w kierunkach:
• Kurs prawa jazdy kat. B,
• Operator koparko ładowarki ki. III
Szkolenia odbywają się w Uniwersytecie Oświatowym w Pile i w Szczecinku.
– 7 Uczestników Projektu zostało skierowanych na staże zawodowe pomagające zdobyć doświadczenie zawodowe niezbędne na rynku pracy. Staże realizowane są u lokalnych pracodawców a Uczestnicy Projektu rozwijają umiejętności nabyte na szkoleniach zawodowych.
– Uczestnicy Projektu, którzy zakończyli realizację staży zawodowych korzystają z następnej formy wsparcia jaka jest pośrednictwo pracy. Zajęcia odbywają się indywidualnie a uczestnicy zapraszani są telefonicznie w dogodnym dla nich terminie.


Wrzesień 2017

W miesiącu wrześniu kontynuujemy szkolenia zawodowe w kierunkach:
• Kurs prawa jazdy kat. B,
• Spawanie metodą MAG 135
• Operator koparko ładowarki ki. III
Szkolenia odbywają się w Uniwersytecie Oświatowym w Pile i w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Szczecinku.
Z dniem 01 września 4 Uczestników Projektu zostało skierowanych na staże zawodowe pomagające zdobyć doświadczenie zawodowe niezbędne na rynku pracy. Staże realizowane są u lokalnych pracodawców a Uczestnicy Projektu rozwijają umiejętności nabyte na szkoleniach zawodowych.
Uczestnicy Projektu, którzy zakończyli realizację staży zawodowych korzystają z następnej formy wsparcia jaka jest pośrednictwo pracy. Zajęcia odbywają się indywidualnie a uczestnicy zapraszani są telefonicznie w dogodnym dla nich terminie.


Sierpień 2017

Działania realizowane w ramach projektu

W miesiącu sierpniu zaczynamy szkolenia zawodowe w kierunkach:
•    Kurs prawa jazdy kat. B,
•    Spawanie metodą MAG 135
•    Operator koparko ładowarki ki. III
Szkolenia odbywają się w Uniwersytecie Oświatowym w Pile i w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Szczecinku.
Harmonogram szkoleń znajdują się na stronie w zakładce  HARMONOGRAMY: do pobrania
14.08.20178r. 22 Uczestników Projektu zakończyło szkolenie „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 kV i obsługą komputera”, uczestnicy otrzymali świadectwo potwierdzające nabycie kwalifikacji.
Po zakończonych szkoleniach 39 Uczestników Projektu zostało skierowanych na staże zawodowe pomagające zdobyć doświadczenie zawodowe niezbędne na rynku pracy. Staże realizowane są u lokalnych pracodawców a Uczestnicy Projektu rozwijają umiejętności nabyte na szkoleniach zawodowych.
Uczestnicy Projektu, którzy zakończyli realizację staży zawodowych korzystają z następnej formy wsparcia jaka jest pośrednictwo pracy. Zajęcia odbywają się indywidualnie a uczestnicy zapraszani są telefonicznie w dogodnym dla nich terminie.

Działania realizowane w ramach projektu

W miesiącu sierpniu zaczynamy szkolenia zawodowe w kierunkach:
•    Kurs prawa jazdy kat. B,
•    Spawanie metodą MAG 135
•    Operator koparko ładowarki ki. III
Szkolenia odbywają się w Uniwersytecie Oświatowym w Pile i w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Szczecinku.
Harmonogram szkoleń znajdują się na stronie w zakładce  HARMONOGRAMY: do pobrania
14.08.20178r. 22 Uczestników Projektu zakończyło szkolenie „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 kV i obsługą komputera”, uczestnicy otrzymali świadectwo potwierdzające nabycie kwalifikacji.
Po zakończonych szkoleniach 39 Uczestników Projektu zostało skierowanych na staże zawodowe pomagające zdobyć doświadczenie zawodowe niezbędne na rynku pracy. Staże realizowane są u lokalnych pracodawców a Uczestnicy Projektu rozwijają umiejętności nabyte na szkoleniach zawodowych.
Uczestnicy Projektu, którzy zakończyli realizację staży zawodowych korzystają z następnej formy wsparcia jaka jest pośrednictwo pracy. Zajęcia odbywają się indywidualnie a uczestnicy zapraszani są telefonicznie w dogodnym dla nich terminie.


Lipiec 2017

W miesiącu lipcu zakończono indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz przeprowadzono grupowe spotkania w ramach grupowego poradnictwa zawodowego. Harmonogram zaktualizowano i znajduje się na stronie w zakładce HARMONOGRAMY: do pobrania.

Na indywidualnych spotkaniach z doradztwa zawodowego zdiagnozowano potrzeby Uczestników Projektu i 12 osób skierowano na staże zawodowe a 44 na szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje.

Szkolenia zawodowe w prowadzone są w kierunkach:

  • Operator edytorów tekstu i wprowadzania danych z certyfikatem ECDL PTI standard,
  • Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B,
  • Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 kV i obsługą komputera,

Szkolenia odbywają się w Ośrodku Kultury i Turystyki oraz w Szkole podstawowej im. prof. W. Szafera w Barwicach.

Harmonogram szkoleń znajdują się na stronie w zakładce  HARMONOGRAMY: do pobrania

16 Uczestników Projektu I edycji z końcem czerwca zakończyło staż zawodowy, 32 Uczestników Projektu w połowie lipca a 10 Uczestników Projektu jest w trakcie realizowania staży zawodowych pomagających zdobyć doświadczenie zawodowe wymagane przez pracodawców. Staże realizowane są u lokalnych pracodawców a Uczestnicy Projektu rozwijają umiejętności nabyte na szkoleniach zawodowych.

Maj/Czerwiec 2017 Działania realizowane w ramach projektu

W miesiącu maju 2017 r. rozpoczęto indywidulane spotkania z doradcą zawodowym w celu zdiagnozowania potrzeb Uczestników Projektu i przygotowania Indywidualnej Ścieżki Rozwoju. Spotkania odbywają się w Ośrodku Kultury i Turystyki w Barwicach a Uczestnicy Projektu są zapraszani telefonicznie w dogodnym dla nich terminie. Harmonogram spotkań znajduje się na stronie w zakładce HARMONOGRAMY: do pobrania.
W miesiącu czerwcu kontynuujemy indywidulane spotkania z doradcą zawodowym oraz planujemy grupowe spotkania w ramach grupowego poradnictwa zawodowego. Harmonogram zaktualizowano i znajduje się na stronie w zakładce HARMONOGRAMY: do pobrania.
W miesiącu maju i czerwcu 58 Uczestników Projektu I edycji jest w trakcie realizowania staży zawodowych pomagających zdobyć doświadczenie zawodowe wymagane przez pracodawców. Staże realizowane są u lokalnych pracodawców a Uczestnicy Projektu rozwijają umiejętności nabyte na szkoleniach zawodowych.

Wszystkich chętnych zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych, które są dostępne na stronie Internetowej oraz w Biurze Projektu.


Działania realizowane w ramach projektu

W miesiącu marcu i kwietniu 2017r. po zakończeniu indywidualnych i grupowych spotkaniach z doradcą zawodowym i zdiagnozowaniu potrzeb Uczestników Projektu dla 50 osób zaplanowano i zrealizowano następujące szkolenia zawodowe:
• Operator edytorów tekstu i wprowadzania danych z certyfikatem ECDL PTI standard
• Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B
• Opiekun dzieci i osób starszych
• Pracownik gospodarczy z uprawnieniami sep do 1kv
• Kierowca wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej z egzaminem UDT
• Spawanie metodą MAG
• Operator koparko-ładowarki kl. III
• Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Zajęcia zakończyły się egzaminem, którego wyniki zostaną ogłoszone a Uczestnicy Projektu otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji.
Jeszcze w kwietniu 2017r. po zakończeniu szkoleń zawodowych 44 Uczestników Projektu zostało objętych następna formą wsparcia jaką są trzymiesięczne staże zawodowe. Uczestnicy Projektu doskonalą zdobyte umiejętności i kwalifikacje u lokalnych pracodawców oraz nabywają doświadczenie zawodowe wymagane na rynku pracy. Pozostali Uczestnicy Projektu, którzy nie rozpoczęli stażu w kwietniu zaczną realizację
w maju 2017r.

Nabór do II edycji Projektu jest w toku, wszystkich chętnych zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych, które są dostępne na stronie Internetowej oraz w Biurze Projektu.


O PROJEKCIE
Instytucja szkoląca Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „ROMANISZYN” sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek -> PRACA. Wsparcie aktywizacyjne dla biernych zawodowo mieszkańców województwa zachodniopomorskiego” realizowanym na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Dofinansowanie Projektu z UE: 1 589 251,63 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.09.2016 r. do 31.01.2018 r.
Cel główny projektu:
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa min. 80% osób z grupy docelowej 130 osób biernych zawodowo powyżej 29 roku życia (76 kobiet i 54 mężczyzn), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. 42 osoby w wieku 50 lat i więcej, 76 kobiet, 16 osób niepełnosprawnych, 72 osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa zachodniopomorskiego na obszarze gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich Specjalnej Strefy Włączenia.
Co oferujemy Uczestnikom Projektu?
• przygotowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju
• pośrednictwo pracy
• grupowe poradnictwo zawodowe
• szkolenie zawodowe: Operator edytorów tekstu i wprowadzania danych z certyfikatem ECDL PTI Standard, Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, Asystent ds. księgowości z I stopniem certyfikacji SKwP, Spawacz metodą MIG z egzaminem UDT lub szkolenie wg indywidualnych potrzeb zgodnych z Indywidualna Ścieżką Rozwoju (w tym stypendium szkoleniowe w wysokości 6,64 zł za 1 godzinę szkolenia)
• 3 lub 6-miesięczne płatne staże zawodowe (stypendium 1 100,00 zł miesięcznie)
• dla dwóch Uczestników/ Uczestniczek wsparcie trenera pracy
Kto może wziąć udział w szkoleniach:
Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie 4 poniższe kryteria:
1. bierne zawodowo (nie zarejestrowane w PUP),
2. zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa zachodniopomorskiego na obszarze gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich Specjalnej Strefy Włączenia, tj.: gminy Szczecinek (z wyłączeniem gminy miasta Szczecinek), Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Złocieniec, Ostrowice, Wierzchowo, Wałcz (z wyłączeniem gminy miasta Wałcz), Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin, Pełczyce, Recz, Dobra, Łobez, Resko, Węgorzyno, Radowo Małe, Świdwin (z wyłączeniem gminy miasta Świdwin), Połczyn-Zdój, Brzeżno, Rąbino, Sławoborze.
3. w wieku powyżej 29 roku życia (skończone 30 lat i więcej)
4. należące do co najmniej jednej z grup:
– osób w wieku 50 lat i więcej
– osób z niepełnosprawnościami,
– osób o niskich kwalifikacjach,
– kobiet.
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.
Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu opieki nad dzieckiem/ osobą zależną, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów badań lekarskich.
W szczególności do udziału w szkoleniach zapraszamy:
• osoby w wieku 50 lat i więcej
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• kobiety.
Jak można zapisać się na szkolenia:
Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i wysłać je do Realizatora Projektu listownie lub mailem – Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „ROMANISZYN” sp.z o.o., ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła
Organizator przewiduje dwie edycje. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.
Dodatkowe informacje udzielane są:
ul. Wojska Polskiego 15, 78-460 Barwice (w określonych dniach i godzinach)
kom: 662 205 522
e-mail: kierunekpraca.zachodniopomorskie@wp.pl
www.romaniszyn.com.plDokumenty do pobrania:

REGULAMIN PROJEKTU

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem

Załącznik nr 1 do Regulaminu zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem

OŚWIADCZENIE – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

OŚWIADCZENIE I DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

FORMULARZ REKRUTACYJNY

 

REGULAMIN-DOJAZDY. zachodniopomorskie

WNIOSEK – publiczny środek transortu

WNIOSEK -prywatny środek transportu

OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU Z SAMOCHODU

OŚWIADCZENIE O UŻYCZENIU POJAZDU

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI CENY BILETU JEDNORAZOWEGO NA OKRE…

OŚWIADCZENIE OSOBY DOWOŻĄCEJ UCZESTNIKA PROJEKTU