HARMONOGRAMY:

Harmonogram spotkań-Treningi Kompetencji Społecznych Lepsze jutro !!! Skierniewice

Harmonogram zajeć Grupowe poradnictwo zawodowe Opoczno 26,27,28-01.18 LJ

Harmonogram realizacji projektu

PRACOWNIK BIUROWY Z ECDL 2gr 20.11.2017-15.12.2017

PRACOWNIK BIUROWY Z ECDL 1gr 20.11.2017-15.12.2017

Harmonogram realizacji projektu Lepsze jutro

Harmonogram ECDL S4-edycja obrazów II tura szkoleń 13.11.2017 

harmonogram asystent ds. księgowości 

Harmonogram Pracownik biurowy 

Harmonogram grafik komputerowy

Harmonogram Pracownik biurowy 

Harmonogram księgowość

Aktualności:

Informujemy, że Treningi kompetencji społecznych – zadanie 2 w ramach Projektu „Lepsze jutro!!!” odbędą się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach, ul. Nowobielańska 92a, 96-100 Skierniewice w dniach:

05.02.2018 w godz. 9:00-16:45

06.02.2018 w godz. 9:00-16:45

07.02.2018 w godz. 9:00-16:45

08.02.2018 w godz. 9:00-16:45

12.02.2018 w godz. 9:00-16:45.


Informujemy, iż spotkania indywidualne z doradcą zawodowym – zadanie 1 „Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji” w ramach Projektu „Lepsze jutro!!!” odbędą się w budynku Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej, ul. Mazowiecka 1b, 96-100 Skierniewice w dniach:
– 31.01.2018 godz. 08:00-20:00
– 01.02.2018 godz. 08:00-20:00
– 02.02.2018 godz. 08:00-20:00


Informujemy, że zajęcia z Grupowego poradnictwa zawodowego – zadanie 4 w ramach projektu „Lepsze jutro!!!” nr RPLD. 09.01.01-10-C061/16 dla osób z grupy I OPOCZNO i II OPOCZNO odbędą się w dniach 26, 27, 28 stycznia 2018r. w sali Spółdzielni PROMYK

Ul. Kopernika 5D, 26-300 Opoczno. Harmonogram zajęć powyżej.

 


12.12.2017 

Informujemy iż od dnia 12.12.2017 rozpoczęły się „Treningi kompetencji społecznych”


08.12.2017

Informujemy iż od dnia 08.12.2017 rozpoczęły się „Indywidualne specjalistyczne poradnictwo  psychologiczne oraz prawne i obywatelskie”


Informujemy, iż w Projekcie „Lepsze jutro!!!” Uczestnicy rozpoczną szkolenia zawodowe w październiku.
Rekrutacja Uczestników nadal trwa i kolejne grupy rozpoczynają zajęcia, które odbywają się w:

Stowarzyszeniu Młodzieży i Osób z Problemami Psychiatrycznymi i Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST

ul. Próchnika 7.


06.07.2017

Informujemy iż, od dnia 12 lipca 2017 roku rozpoczynamy kolejny II etap projektu- grupowe  „Treningi kompetencji społecznych” –  zajęcia będą się odbywały w Stowarzyszeniu Młodzieży i Osób z Problemami Psychiatrycznymi i Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST – ul. Próchnika 7.


08.06.2017 r.
Od 12 czerwca 2017 roku rozpoczynają się indywidualne spotkania Uczestników Projektu z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IRŚ);
• 12 – 13 czerwca (poniedziałek i wtorek) od godz. 9.00 w Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Wólczańskiej 108;
• Od 14 czerwca od godz. 8.00 w Stowarzyszeniu Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST – ul. Próchnika 7.
Szczegółowe informacje będą Państwu przekazywane na bieżąco.


Mamy przyjemność ogłosić, iż dnia 01.04.2017 r. rozpoczął się nabór zgłoszeń do udziału w projekcie „LEPSZE JUTRO !!!” nr RPLD.09.01.01-10-C061/16 realizowanym przez CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA ROMANISZYN SP. Z O.O.
Informacje o projekcie:
Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących wg KC w województwie łódzkim, pozostających bez zatrudnienia. Do udziału w projekcie zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
Udział w projekcie jest bezpłatny!

W ramach projektu realizujemy:
1. Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju (IŚR) i pakiet usług podstawowych (fizjoterapeuta, dentysta, logopeda, fryzjer, dietetyk).
2. Trening kompetencji społecznych.
3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie.
4. Grupowe poradnictwo zawodowe.
5. Szkolenia zawodowe.
6. Staże i pośrednictwo pracy.
W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
• STYPENDIUM SZKOLENIOWE ( ŚREDNIO 664 ZŁ),
• STYPENDIUM STAŻOWE ( 4 MIESIĄCE X 1.600 ZŁ),
• ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU,
• MATERIAŁY SZKOLENIOWE,
• CATERING,
• UBEZPIECZENIE NNW W RAMACH STAŻY,

SALE DOSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W razie pytań prosimy o kontakt:
nr tel.: 534 474 626, mail: m.beczek@eprojekty.info
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Dokumenty do pobrania:

formularz rekrutacyjny Lepsze jutro!

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU – Lepsze jutro! (1)

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Lepsze jutro

Zał. 2 Oświadczenie o pełni zdolności do czynności prawnych – Lepsze jutro!!!

zał.3 Deklaracja-Lepsze jutro (1) (1)

zał.4 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU lepsze jutro przetwarzanie danych osobowych

formularz rekrutacyjny Lepsze jutro!

Lepsze jutro -Regulamin zwrotów kosztów dojazdu