Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja ROMANISZYN Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie
„LEPSZY START”
nr RPPM.05.02.02-22-0066/16

Informacje o projekcie:
Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z grupy docelowej, którą stanowi 80 zarejestrowanych osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należących do co najmniej jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego obszar województwa pomorskiego.


Wsparciem zostaną objęte osoby z powiatów:
– bytowski
– chojnicki
– człuchowski
– kościerski
– kwidzyński
– lęborski
– malborski
– nowodworski
– pucki
– słupski
– starogardzki
– sztumski

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

W ramach projektu realizujemy:
– diagnozę sytuacji problemowej, indywidualnych potrzeb i predyspozycji
– opracowanie Indywidualnego Planu Działania
– grupowe warsztaty w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych
– szkolenia zawodowe
– staże (3-miesięczne)
– indywidualne pośrednictwo pracy


W ramach projektu oferujemy:
– zwroty kosztów dojazdów
– materiały szkoleniowe
– catering
– stypendium szkoleniowe
– stypendium stażowe
– badania lekarskie i ubezpieczenie NNW na stażu zawodowym
– SALE DOSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
nr tel.: 537 710 398, mail: k.zeglis@eprojekty.info lub r.kalisz@eprojekty.info
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!