Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja ROMANISZYN Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie
„LEPSZY START”
nr RPPM.05.02.02-22-0066/16

HARMONOGRAMY:

Harmonogram-Pracownik-Gospodarczy-z-uprawnieniami-listopad 2018

Harmonogram opiekun osoby niepełnosprawnej i zależnej

Harmonogram 16-18.11.2018

Harmonogram Asystent osoby niepełnosprawnej 03-16.08.2018

Harmonogram Obsługa klienta z kursem komputerowym – październik 2018 – szkolenie

Harmonogram Pracownik Gospodarczy z uprawnieniami – październik 2018 – szkolenie

Harmonogram Pracownik Gospodarczy

Harmonogram warsztaty 24-26.09.2018

Harmonogram 23,24,27.08.2018

Harmonogram 19-21.07.2018

Harmonogram www szkolenie stylizacja paznokci 10.05 – 24.05.2018

Harmonogram-Pracownik Biurowy z kursem

Harmonogram 19,20,23.04.2018

Harmonogram-Pracownik-Gospodarczy z Uprawnieniami SEP do 1 KV kwiecień – maj 2018

Harmonogram warsztaty 16-18.04.2018

Harmonogram-Pracownik-Gospodarczy z Uprawnieniami SEP do 1 KV luty – marzec 2018

Harmonogram-Operator Koparko-Ładowarki klasa III

Harmonogram-Operator Koparek Jednonaczyniowych

ECDL

Harmonogram-Pracownik-Gospodarczy z Uprawnieniami SEP do 1 KV

Harmonogram 12-14.02.2018

Harmonogram 05-07.02.2018

Informacje o projekcie:
Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z grupy docelowej, którą stanowi 80 zarejestrowanych osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należących do co najmniej jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego obszar województwa pomorskiego.


Planowane efekty:

– uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 60 % UP, min 40% podejmie zatrudnienie

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 45% UP (do 3 miesięcy od zakończenia udziału UP w projekcie)

Dofinansowanie projektu z UE:  983 375,40 zł

Wartość projektu: 1 035 132,00 zł


Wsparciem zostaną objęte osoby z powiatów:
– bytowski
– chojnicki
– człuchowski
– kościerski
– kwidzyński
– lęborski
– malborski
– nowodworski
– pucki
– słupski
– starogardzki
– sztumski

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

W ramach projektu realizujemy:
– diagnozę sytuacji problemowej, indywidualnych potrzeb i predyspozycji
– opracowanie Indywidualnego Planu Działania
– grupowe warsztaty w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych
– szkolenia zawodowe
– staże (3-miesięczne)
– indywidualne pośrednictwo pracy


W ramach projektu oferujemy:
– zwroty kosztów dojazdów
– materiały szkoleniowe
– catering
– stypendium szkoleniowe
– stypendium stażowe
– badania lekarskie i ubezpieczenie NNW na stażu zawodowym
– SALE DOSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
nr tel.: 537 710 398, mail: k.zeglis@eprojekty.info lub r.kalisz@eprojekty.info
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

DO POBRANIA:

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIM DO 7 ROKU ŻYCIA OSOBY ZALEŻNEJ

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7 – załącznik 1

Zwroty kosztów dojazdu pomorze

formularz rekrutacyjny LEPSZY START

oswiadczenie cst

oswiadczenie rpo  lepszy start