HARMONOGRAMY:

Harmonogram-spotkań w ramach poradn. prawne i obywat. 2 ed NR 2 cz

Harmonogram-spotkań w ramach poradn. psychol. 2 ed NR. 2 cz

Harmonogram-TKS-I-i-II-grupa – 2 edycja

Harmonogram-spotkań w ramach doradztwa 2 edycja 4 część

Harmonogram-realizacji-projektu-GPZ-3-gr-2-edycja

Harmonogram-spotkań w ramach doradztwa 2 edycja 3 cz

Harmonogram-spotkań w ramach jobcoachingu LIPIEC 2018

Harmonogram-spotkań w ramach doradztwa 2 edycja 2 cz

Harmonogram-spotkań w ramach doradztwa 2 edycja 1 cz

Harmonogram-spotkań w ramach jobcoachingu CZERWIEC 2018

Harmonogram spotkañ w ramach szkolenia SEP NOWE ROZDANIE 11-04-2018

Harmonogram spotkañ w ramach szkolenia PAB 1 gr NZ

Harmonogram spotkañ w ramach szkolenia PAB 2 gr NZ

Harmonogram-spotkań w ramach jobcoachingu

Harmonogram-spotkań z psychologiem — marzec

Harmonogram-poradnictwo prawno-obywatelskie — marzec

Harmonogram-spotkań-IŚR-NR

Harmonogram-TKS — III grupa

Harmonogram-TKS- I i II grupa

Harmonogram-spotkań z doradcą-IŚR-NR

AKTUALNOŚCI:

Aktualności, 20.06.2018

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że  od dnia 25 czerwca (w godz. od 08.00 do

20.00) w ramach II edycji rozpoczynają się spotkania indywidualne z doradcą zawodowym uczestników projektu Nowe rozdanie. Każdy uczestnik indywidualnie zostanie poinformowany o terminie spotkania.

Miejsce spotkań: Opoczno, ul. Kopernika 5 D.

O kolejnych spotkaniach i terminach będziemy Państwa informować na bieżąco.


 04.06.2018 r.

Działania realizowane w ramach projektu

W miesiącu  kwietniu 2018r. dla 27 osób zaplanowano i zrealizowano następujące szkolenia zawodowe:

  • Pracownik administracyjno-biurowy z ECCC DIGCOMP • Pracownik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kW

 

Zajęcia zakończyły się egzaminem a Uczestnicy Projektu otrzymali certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji. W maju i czerwcu 2018r. po zakończeniu szkoleń zawodowych Uczestnicy Projektu zostali objęci następna formą wsparcia jaką są trzymiesięczne staże zawodowe. Uczestnicy Projektu doskonalą zdobyte umiejętności i kwalifikacje u lokalnych pracodawców oraz nabywają doświadczenie zawodowe wymagane na rynku pracy.

„Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że w dniach od 01.06 do 06.06.2018 r. odbywać się będą kolejne indywidualne spotkania z jobcoachem.

Miejsce spotkań: Opoczno, ul. Kopernika 5 E.

O kolejnych spotkaniach i terminach będziemy Państwa informować na bieżąco.”


18.04.2018
Miło nam poinformować, że uczestnicy projektu „Nowe rozdanie”  obecnie  biorą udział w szkoleniach zawodowych.
Harmonogram szkoleń z podziałem na grupy udostępniony został na stronie internetowej projektu.
W dniu jutrzejszym tj. 19 kwietnia kontynuowane będą indywidualne spotkania w ramach jobcoachingu.
Wszyscy uczestnicy o terminie i miejscu spotkania  powiadomieni zostaną  indywidualnie.

10.04.2018r.

Nabór do II edycji Projektu jest w toku, wszystkich chętnych zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych, które są dostępne na stronie Internetowej oraz w Biurze Projektu.

05.04.2018

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy szkolenia pn. „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1kW”, ul. Kossaka 1; 26-300 Opoczno oraz szkolenie pn. „Pracownik biurowy z ECCC DIGCOMP” adres szkolenia – ul. Kopernika 5 D; 26-300 Opoczno. Proszę o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem szkoleń dla każdej grup zamieszczonej na stronie projektu.


Szanowni Państwo,

informujemy , iż  Biuro projektu znajduje się w miejscowości Opoczno (26-300), ul. Kopernika 5D.
Biuro jest czynne w poniedziałki i środy w godzinach od 10.00 do 14.00.

Osobą odpowiedzialną za obsługę biura oraz kontakt z Uczestnikami projektu jest Pan Ryszard Frączak.

Numer kontaktowy do biura 514 322 803.


Miło nam poinformować, że uczestnicy projektu „Nowe rozdanie”  obecnie  biorą udział w wyznaczonym dla Nich indywidualnym wsparciu przewidzianym w ramach projektu (psychologicznym, prawnym, jobcoachingu). Powoli też przygotowujemy się do realizacji szkoleń zawodowych. Harmonogram szkoleń z podziałem na grupy udostępniony zostanie na stronie internetowej projektu.


Szanowni Państwo,

od dnia 28 lutego 2018r. rozpoczynają się indywidualne  spotkania w ramach poradnictwa prawno-obywatelskiego.
Spotkania przebiegać będą zgodnie z harmonogramem, który zostanie zamieszczony na stronie.
Miejsce spotkania w dniu 28 lutego: godz. 15.00-18.00 ul. Kopernika 5 D,Opoczno; 18.00-21.00 ul. Kopernika 5E, Opoczno.


Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że w dniach 17 lutego (w godz. od 08.00 do 20.00) i 18 lutego ( w godz. od 7.00 do 17.00), odbywają się indywidualne spotkania z psychologiem.

Miejsce spotkań: Opoczno, ul. Kopernika 5 D.

O kolejnych spotkaniach i terminach będziemy Państwa  informować na bieżąco.


Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wykaz miejscowości, które zgodnie z założeniem projektu objęte są jego realizacją tzn. obszary wiejskie według DEGURBA3.

POBIERZ: wykaz Degurba3


Z przyjemnością informujemy, iż rekrutacja do I edycji projektu została zakończona.

Obecnie każdy z Uczestników bierze udział w wyznaczonym dla Niego indywidualnym wsparciu oraz w warsztatach grupowych.

Zajęcia w ramach Grupowych Treningów Kompetencji Społecznych zakończyła I i II grupa.

Wkrótce zajęcia grupowe rozpocznie również grupa III.

Wszystkie harmonogramy są dostępne na stronie internetowej i prosimy Państwa o bieżące zapoznawanie się z nim.

Jednocześnie informujemy, iż mogą one ulegać modyfikacjom stąd prośba do Państwa, aby na bieżąco je monitorować.


Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z. o.o. zaprasza do udziału w projekcie:

NOWE ROZDANIE nr RPLD.09.01.01-10-B054/17 realizowanego na terenie obszarów wiejskich województwa łódzkiego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Dofinansowanie Projektu z UE: 978 513,53 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r.


Informacje o projekcie:
Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym 70 osób (40 kobiet i 30 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących wg KC w województwie łódzkim, pochodzących wyłącznie z obszarów wiejskich pozostających bez zatrudnienia. Do udziału w projekcie zapraszamy również osoby niepełnosprawne.


Udział w projekcie jest bezpłatny!


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?
• Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR)
• Wsparcie indywidualne: doradcy zawodowego, psychologa, doradcy prawnego
• Treningi kompetencji społecznych
• Innowacyjny jobcoaching mający na celu wspieranie rozwoju personalno-zawodowego
• Płatne szkolenia zawodowe w oparciu o predyspozycje i zainteresowania uczestnika
• 3 -miesięczne płatne staże zawodowe (stypendium 997,40 zł /mc)


Kto może wziąć udział w projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w województwie łódzkim na obszarach wiejskich, które spełniają następujące kryteria:

– pow. 18 roku życia,
– bierne zawodowo,
– zarejestrowane bezrobotne z III profilem pomocy,
– osoby z niepełnosprawnościami.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numer tel.: 733 850 249.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Dokumenty do pobrania:

deklaracja uczestnictwa

oświadczenie uczestnika

formularz

regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Aneks do reg. zwrotów kosztu doj. Nowe rozdanie

regulamin rekrutacji

regulamin uczestnictwa w projekcie