HARMONOGRAMY:

Harmonogram szkolenia PRACOWNIK GOSP. SEP DO 1kW 2 ed

Harmonogram szkolenia Obsługa klienta z obsługą kasy fiskalnej 2 GR 2 ed

Harmonogram szkolenia POMOC BIUROWA Z FAKTUROWANIEM 2 ed

Harmonogram szkolenia Obsługa klienta z obsługą kasy fiskalnej 1 GR 2 ed

Harmonogram-spotkań w ramach poradn. prawne i obywat. 2 ed NR 3 cz

Harmonogram-spotkań w ramach poradn. psychol. 2 ed NR. 3 cz

Harmonogram-spotkań w ramach poradn. prawne i obywat. 2 ed NR 2 cz

Harmonogram-spotkań w ramach poradn. psychol. 2 ed NR. 2 cz

Harmonogram-TKS-I-i-II-grupa – 2 edycja

Harmonogram-spotkań w ramach doradztwa 2 edycja 4 część

Harmonogram-realizacji-projektu-GPZ-3-gr-2-edycja

Harmonogram-spotkań w ramach doradztwa 2 edycja 3 cz

Harmonogram-spotkań w ramach jobcoachingu LIPIEC 2018

Harmonogram-spotkań w ramach doradztwa 2 edycja 2 cz

Harmonogram-spotkań w ramach doradztwa 2 edycja 1 cz

Harmonogram-spotkań w ramach jobcoachingu CZERWIEC 2018

Harmonogram spotkañ w ramach szkolenia SEP NOWE ROZDANIE 11-04-2018

Harmonogram spotkañ w ramach szkolenia PAB 1 gr NZ

Harmonogram spotkañ w ramach szkolenia PAB 2 gr NZ

Harmonogram-spotkań w ramach jobcoachingu

Harmonogram-spotkań z psychologiem — marzec

Harmonogram-poradnictwo prawno-obywatelskie — marzec

Harmonogram-spotkań-IŚR-NR

Harmonogram-TKS — III grupa

Harmonogram-TKS- I i II grupa

Harmonogram-spotkań z doradcą-IŚR-NR

AKTUALNOŚCI:

01.10.2018

Miło nam poinformować, że uczestnicy 2 edycji projektu „Nowe rozdanie” 01.10.2018 r. rozpoczęli 3 miesięczne staże zawodowe. W trakcie staży zdobędą oni doświadczenie zawodowe u pracodawcy, jak również zdobędą umiejętności praktycznych w rzeczywistym środowisku pracy. Staże zawodowe organizowane w ramach projektu realizowane są zgodnie z Polską Ramą Jakości Praktyk i Staży.


10.09.2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy szkolenia zawodowe dla uczestników 2 edycji projektu:

„Obsługa klienta z obsługą kasy fiskalnej”

„Pomoc biurowa z fakturowaniem”

„Pracownik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kW”

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem szkoleń dla każdej grup zamieszczonej na stronie projektu.


01.08.2018

Miło nam poinformować, że uczestnicy projektu „Nowe rozdanie”  obecnie rozpoczęli udział w wyznaczonym dla Nich indywidualnym wsparciu przewidzianym w ramach projektu – psychologicznym, prawnym, następnie wezmą udział w spotkaniach w ramach jobcoachingu. Powoli też przygotowujemy się do realizacji szkoleń zawodowych. Harmonogram szkoleń z podziałem na grupy udostępniony zostanie na stronie internetowej projektu.


20.07.2018

Uczestnicy zakwalifikowani do projektu w I edycji już wkrótce rozpoczną Treningi kompetencji społecznych. Szczegółowe informacje przekażemy każdemu Uczestnikowi indywidualnie. Harmonogramy dostępne na stronie.


20.06.2018

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że  od dnia 25 czerwca (w godz. od 08.00 do

20.00) w ramach II edycji rozpoczynają się spotkania indywidualne z doradcą zawodowym uczestników projektu Nowe rozdanie. Każdy uczestnik indywidualnie zostanie poinformowany o terminie spotkania.

Miejsce spotkań: Opoczno, ul. Kopernika 5 D.

O kolejnych spotkaniach i terminach będziemy Państwa informować na bieżąco.


 04.06.2018 r.

Działania realizowane w ramach projektu

W miesiącu  kwietniu 2018r. dla 27 osób zaplanowano i zrealizowano następujące szkolenia zawodowe:

  • Pracownik administracyjno-biurowy z ECCC DIGCOMP • Pracownik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kW

 

Zajęcia zakończyły się egzaminem a Uczestnicy Projektu otrzymali certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji. W maju i czerwcu 2018r. po zakończeniu szkoleń zawodowych Uczestnicy Projektu zostali objęci następna formą wsparcia jaką są trzymiesięczne staże zawodowe. Uczestnicy Projektu doskonalą zdobyte umiejętności i kwalifikacje u lokalnych pracodawców oraz nabywają doświadczenie zawodowe wymagane na rynku pracy.

„Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że w dniach od 01.06 do 06.06.2018 r. odbywać się będą kolejne indywidualne spotkania z jobcoachem.

Miejsce spotkań: Opoczno, ul. Kopernika 5 E.

O kolejnych spotkaniach i terminach będziemy Państwa informować na bieżąco.”


18.04.2018
Miło nam poinformować, że uczestnicy projektu „Nowe rozdanie”  obecnie  biorą udział w szkoleniach zawodowych.
Harmonogram szkoleń z podziałem na grupy udostępniony został na stronie internetowej projektu.
W dniu jutrzejszym tj. 19 kwietnia kontynuowane będą indywidualne spotkania w ramach jobcoachingu.
Wszyscy uczestnicy o terminie i miejscu spotkania  powiadomieni zostaną  indywidualnie.

10.04.2018r.

Nabór do II edycji Projektu jest w toku, wszystkich chętnych zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych, które są dostępne na stronie Internetowej oraz w Biurze Projektu.

05.04.2018

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy szkolenia pn. „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1kW”, ul. Kossaka 1; 26-300 Opoczno oraz szkolenie pn. „Pracownik biurowy z ECCC DIGCOMP” adres szkolenia – ul. Kopernika 5 D; 26-300 Opoczno. Proszę o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem szkoleń dla każdej grup zamieszczonej na stronie projektu.


Szanowni Państwo,

informujemy , iż  Biuro projektu znajduje się w miejscowości Opoczno (26-300), ul. Kopernika 5D.
Biuro jest czynne w poniedziałki i środy w godzinach od 10.00 do 14.00.

Osobą odpowiedzialną za obsługę biura oraz kontakt z Uczestnikami projektu jest Pan Ryszard Frączak.

Numer kontaktowy do biura 514 322 803.


Miło nam poinformować, że uczestnicy projektu „Nowe rozdanie”  obecnie  biorą udział w wyznaczonym dla Nich indywidualnym wsparciu przewidzianym w ramach projektu (psychologicznym, prawnym, jobcoachingu). Powoli też przygotowujemy się do realizacji szkoleń zawodowych. Harmonogram szkoleń z podziałem na grupy udostępniony zostanie na stronie internetowej projektu.


Szanowni Państwo,

od dnia 28 lutego 2018r. rozpoczynają się indywidualne  spotkania w ramach poradnictwa prawno-obywatelskiego.
Spotkania przebiegać będą zgodnie z harmonogramem, który zostanie zamieszczony na stronie.
Miejsce spotkania w dniu 28 lutego: godz. 15.00-18.00 ul. Kopernika 5 D,Opoczno; 18.00-21.00 ul. Kopernika 5E, Opoczno.


Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że w dniach 17 lutego (w godz. od 08.00 do 20.00) i 18 lutego ( w godz. od 7.00 do 17.00), odbywają się indywidualne spotkania z psychologiem.

Miejsce spotkań: Opoczno, ul. Kopernika 5 D.

O kolejnych spotkaniach i terminach będziemy Państwa  informować na bieżąco.


Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wykaz miejscowości, które zgodnie z założeniem projektu objęte są jego realizacją tzn. obszary wiejskie według DEGURBA3.

POBIERZ: wykaz Degurba3


Z przyjemnością informujemy, iż rekrutacja do I edycji projektu została zakończona.

Obecnie każdy z Uczestników bierze udział w wyznaczonym dla Niego indywidualnym wsparciu oraz w warsztatach grupowych.

Zajęcia w ramach Grupowych Treningów Kompetencji Społecznych zakończyła I i II grupa.

Wkrótce zajęcia grupowe rozpocznie również grupa III.

Wszystkie harmonogramy są dostępne na stronie internetowej i prosimy Państwa o bieżące zapoznawanie się z nim.

Jednocześnie informujemy, iż mogą one ulegać modyfikacjom stąd prośba do Państwa, aby na bieżąco je monitorować.


Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z. o.o. zaprasza do udziału w projekcie:

NOWE ROZDANIE nr RPLD.09.01.01-10-B054/17 realizowanego na terenie obszarów wiejskich województwa łódzkiego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wartość projektu: 1 030 014,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 984 779,88 zł


Informacje o projekcie:

Celem główny proj. jest zwiększenie do 31.12.2018 zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społ.-zawod. 70 os.(40K/30M) zagrożonych ubóstwem lub wyklucz.społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społ., zamieszkujących wg KC w woj.łódzkim, pochodzących wyłącznie z obszarów wiejskich,pozostających bez zatrudnienia(wyłącznie biernych zawod. lub bezrobotnych z III profilem pomocy),w tym: min.7ON(4K/3M)


Główne zadania projektu:

1.opracowanie IŚR i treningi kompetencji społ.

2.jobcoaching, indywid. poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne

3.szkolenia zawodowe

4.staże i pośrednictwo pracy


Planowane efekty:

Do 4 tyg. po opuszczeniu programu:

*uzyskanie kwalifikacji zawod. przez min.40% UP

*praca(w tym na własny rachunek) przez min.20% UP

*poszukiwanie pracy przez min.40% UP

Efektywność społeczna i zatrudnieniowa do 3 m-cy po ukończeniu udziału UP w proj.:

*w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.poziom efektywności społecznej – min.34% oraz poziom efektywności zatrudnieniowej – min. 22%

*w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi poziom efektywności społecznej – min.34% oraz poziom efektywności zatrudnieniowej – min.12%


Udział w projekcie jest bezpłatny!


Kto może wziąć udział w projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w województwie łódzkim na obszarach wiejskich, które spełniają następujące kryteria:

– pow. 18 roku życia,
– bierne zawodowo,
– zarejestrowane bezrobotne z III profilem pomocy,
– osoby z niepełnosprawnościami.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numer tel.: 733 850 249.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Dokumenty do pobrania:

deklaracja uczestnictwa

oświadczenie uczestnika

formularz

regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Aneks do reg. zwrotów kosztu doj. Nowe rozdanie

regulamin rekrutacji

regulamin uczestnictwa w projekcie