Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Bezpieczne użytkowanie i usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest – szkolenie zdalne

Informacje ogólne o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zapoznanie z przepisami i zasadami postępowania z wyrobami budowlanymi zawierającymi azbest. Przygotowanie przedsiębiorców i ich pracowników do wykonywania działalności przy demontażu wyrobów zawierających azbest.

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów lub innych materiałów zawierających azbest. Szkolenie kierowane jest także do osób, które w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu oraz osób kierujących takimi pracownikami i pracodawców.

Podstawą prawną regulującą niniejsze szkolenie jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku. „Pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów albo innych materiałów zawierających azbest jest obowiązany podejmować działania zmniejszające narażenie pracowników na działanie pyłu azbestu i ograniczać jego stężenie w powietrzu co najmniej do wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia, określonej w przepisach dotyczących najwyższych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.” (Dz. U. nr 216 poz. 1824 §5.1 z dnia 14 października 2005 roku).

Program szkolenia:

  1. Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem.
  2. Zastosowanie azbestu.
  3. Identyfikacja wyrobów i innych materiałów zawierających azbest; metody identyfikacji (pobieranie próbek i ich analiza).
  4. Przypadki, w których należy zabezpieczyć wyroby z zawartością azbestu, oraz przypadki, w których konieczne jest usuwanie takich wyrobów; ocena stanu technicznego wyrobów i innych materiałów z zawartością azbestu.
  5. Zagrożenia dla zdrowia związane z pracami wykonywanymi w styczności z materiałami zawierającymi azbest i działania profilaktyczne.
  6. Sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane podczas prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem lub usuwaniem wyrobów z zawartością azbestu.
  7. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest, w tym podczas zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest.
  8.  Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej związane z pracą w kontakcie z azbestem.

Czas trwania szkolenia:

5,5 godziny

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie