Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła

Archiwizacja i wartościowanie dokumentacji w składnicach akt i archiwach zakładowych placówek oświatowych

Informacje ogólne o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowej archiwizacji akt oraz procedurami brakowania dokumentacji.

Grupę docelową stanowią m.in.: dyrektorzy, kierownicy działów administracyjnych, archiwiści zakładowi, pracownicy sekretariatów i kancelarii.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczeń.

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne regulujące postępowanie z dokumentacją.
 2. Obowiązki placówki oświatowej i jej pracowników w zakresie właściwego obiegu i archiwizacji dokumentów.
 3. Rodzaje dokumentacji biurowej.
  • Dokumentacja tworząca i nietworząca akt sprawy;
  • Dokument elektroniczny i tradycyjny w kancelarii;
 4. Obieg korespondencji:
  • systemy kancelaryjne;
  • instrukcja kancelaryjna:
   • otwieranie korespondencji;
   • rejestracja pisma;
   • nadanie znaku sprawy;
   • założenie teczki aktowej i jej opis;
  • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
   • praktyczne ćwiczenia;
 5. Przechowywanie i archiwizacja dokumentów:
  • procedura przekazywania teczek aktowych ze stanowisk pracy do składnicy akt:
   • opis teczki aktowej;
   • zasady porządkowanie dokumentacji w teczce aktowej;
   • kategorie archiwalne i ich konsekwencje;
   • spisy zdawczo – odbiorcze akt;
   • wykaz spisów zdawczo – odbiorczych;
  • procedura brakowanie dokumentacji niearchiwalnej:
   • wartościowanie dokumentacji;
   • procedura uzyskiwania zgody jednorazowej na zniszczenie akt;
  • nadzór archiwalny i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;
  • udostępnianie akt;
  • warunki lokalowe i techniczne związane z przechowywaniem dokumentacji

Czas trwania szkolenia:

8 godzin (1 dzień)

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie