Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Czynności kancelaryjne – Zarządzanie dokumentacją w świetle przepisów kancelaryjno-archiwalnych dla pracowników administracji – Jak przygotować się do kontroli

Informacje ogólne o szkoleniu:

Z dniem 1 listopada 2015 weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2015r. poz.1446).

W świetle powyższych przepisów archiwa państwowe uzyskały uprawnienia do kontrolowania postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w urzędach bez względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania.

Kontroli podlega cały etap powstawania dokumentacji.

Program szkolenia:

Program szkolenia

 1.  Stan prawny dotyczący zarządzania dokumentacją.
 2. Omówienie zmian w przepisach archiwalnych.
 3. Znaczenie prawidłowości obiegu dokumentów
 4. Nadzór ogólny i bieżący nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych
 5. Przyjmowanie  korespondencji
 6. Przydzielanie spraw oraz dekretacja
 7. System kancelaryjny
 8. Rejestracja spraw na stanowiskach pracy
 • zakładanie teczek
 • spisy spraw i rejestry
 1. Charakterystyka bezdziennikowego systemu kancelaryjnego
 2. Jednolity rzeczowy wykaz akt praktyczne stosownie
 • metody porządkowania  spraw związane z nadawaniem znaków
 • symbole i hasła klasyfikacyjne tworzenie nowych
 • prawidłowe stosowanie systemu klasyfikacji dziesiętnej
 1.  Instrukcja kancelaryjna  a  przepisy kodeksu postępowania administracyjnego
 2. Przygotowanie  akt spraw na poszczególnych stanowiskach pracy do kontroli
 3. Metody porządkowania dokumentów na stanowiskach pracy
 4. Przykłady działań z niektórych urzędów zmierzające do eliminowania nieprawidłowości związanych z wytwarzaną dokumentacją

Czas trwania szkolenia:

8 godzin

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie