Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Likwidacja placówki oświatowej – przekazywanie dokumentacji po zlikwidowanych szkołach i placówkach oświatowych

Informacje ogólne o szkoleniu:

Celem warsztatu jest omówienie i przećwiczenie praktycznych aspektów procesu archiwizowania od założenia teczki, nadania elementów klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych, ułożenia dokumentacji, sporządzenia spisów zdawczo -odbiorczych, uzyskania zgody na brakowanie dokumentacji oraz przekazania dokumentacji do właściwych organów – Kuratorium Oświaty. 

Uczestnik warsztatu będzie pracował na formularzach i dokumentach zgodnych z wytycznymi Archiwów Państwowych.

Program szkolenia:

Podstawa prawna w zakresie  archiwizowania, przekazywania dokumentacji.

Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna – jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA):

 • nadawanie klas teczkom aktowym na podstawie JRWA;
 • kwalifikacja dokumentacji – kategorie archiwalne (A, B 5, 10, 25, 50, Bc, BE).

Kwalifikacja dokumentacji przebiegu nauczania do kategorii archiwalnej:

 • Księga Protokołów Rady Pedagogicznej
 • Księga Uchwał Rady Pedagogicznej
 • Księga Uczniów
 • Księga Ewidencji Dzieci
 • Protokoły z egzaminu dojrzałości
 • Protokoły z egzaminu nauki zawodu
 •  Protokoły z egzaminu przygotowania zawodowego
 •  Dziennik Lekcyjny

Zasady archiwizowania dokumentacji:

 • dokumentacja aktowa (szkolna, administracyjna, kadrowa)
 • dokumentacja z projektów unijnych
 • dokumentacja techniczna
 • opis teczki aktowej
 • sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych
 • prowadzenie wykazu spisów zdawczo-odbiorczych
 • paginacja teczki kat. A
 • nadanie teczkom sygnatur akt

Proces brakowania dokumentacji – niszczenia dokumentacji niearchiwalnej:

 • zasady wydzielania, oceny i brakowania
 • uzyskiwanie zgody na zniszczenie dokumentacji z właściwego miejscowo archiwum państwowego
 • obligatoryjne elementy wniosku na brakowanie
 • przygotowanie spisu dokumentacji niearchiwalnej na brakowanie

Zasady przygotowania i przekazywania dokumentacji:

 • do Kuratorium Oświaty
 • do organu prowadzącego
 • do innej placówki oświatowej (przekształcenie).

Czas trwania szkolenia:

1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie