Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Zarządzanie dokumentacją elektroniczną

Informacje ogólne o szkoleniu:

Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczeń.

Program szkolenia:

 1. Podstawy e-administracji;
 2. Wzór dokumentu elektronicznego;
 3. Definicja dokumentu elektronicznego;
 4. Definicja dokumentu elektronicznego „oczami archiwisty”;
 5. Podział e-dokumentów;
 6. Miejsce dokumentu elektronicznego we współczesnej registraturze i archiwum;
 7. Proces archiwizacji/e-archiwizacja;
 8. Podpis elektroniczny;
 9. Oprogramowanie – software.

Na podstawie:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • Ustawa z dn. 18-09-2001 o podpisie elektronicznym;
 • Ustawa z dn. 18-07-2002 o świadczeniu usług droga elektroniczną;
 • Ustawa z dn. 17-02-2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 30- 10-2006 roku w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych.

Czas trwania szkolenia:

8 godzin – 1 dzień (4 godziny zajęcia teoretyczne, 4 godziny zajęcia praktyczne)

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie