Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Informacje ogólne o szkoleniu:

Kurs przeznaczony dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem oraz w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Zapoznanie uczestników szkolenia z prawnymi aspektami restrukturyzacji przedsiębiorstw, obrotu gospodarczego, zasadami obrotu papierami wartościowymi, analizą marketingową przedsiębiorstw, wybranych zagadnień prawa handlowego, tworzeniem biznes planu. Przygotowanie do egzaminu przed Komisją Państwową.

Program szkolenia:

 • Elementy prawa cywilnego
 • Prawo układowe i upadłościowe
 • Marketing w przedsiębiorstwie
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw
 • Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie
 • Rola państwa w przedsiębiorstwie
 • Spółki handlowe
 • Kompetencje organów spółek prawa handlowego w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa
 • Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
 • Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa
 • Rynek kapitałowy
 • Rachunkowość w Polsce
 • Zasady działalności przedsiębiorstw
 • Biznes plan
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Problematyka związków zawodowych w procesie komercjalizacji i prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy

Czas trwania szkolenia:

107 godzin (w dniach wolnych – około 1,5 miesiąca)

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie