Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin

Ochrona danych osobowych – aktualnie obowiązujący stan prawny (uodo)

Informacje ogólne o szkoleniu:

Na szkoleniu zapoznacie się Państwo z aktualnymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowy obowiązującymi do 25 maja 2018 r. i dowiecie się m.in. o:

 • zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony danych osobowych
 • aktualnych obowiązkach administratora danych osobowych
 • przesłankach dopuszczalności przetwarzania danych osobowych i ich praktycznym stosowaniu
 • zasadach udostępniania danych osobowych
 • organizacyjnych i technicznych środkach zabezpieczenia danych osobowych
 • rejestracji zbiorów danych osobowych i praktycznym korzystaniu z systemu e-GIODO
 • dokumentacji ochrony danych osobowych
 • praktycznych aspektach tworzenia dokumentacji bezpieczeństwa (polityka bezpieczeństwa
  i instrukcja zarządzania systemem informatycznym)
 • kontrolach GIODO i PIP
 • możliwych sankcjach za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Program szkolenia:

Ochrona danych osobowych – aktualnie obowiązujący stan prawny (uodo)
1.       Akty prawne regulujące ochronę danych osobowych w Polsce:
– Konstytucja RP
– ustawa o ochronie danych osobowych (uodo)
– inne akty prawne wydane na podstawie uodo2.       Zakres podmiotowy i przedmiotowy ochrony danych osobowych

3.       Dane osobowe (zwykłe, wrażliwe)

4.       Ustawowe definicje

5.       Administrowanie danymi osobowymi – obowiązki administratora danych osobowych:
– obowiązek informacyjny
– nakaz zachowania szczególnej staranności
– powierzenie przetwarzania

6.       Prawa osoby, której dane dotyczą

9.00 – 10.30
PRZERWA 10.30 – 10.45
7.       Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych
i ich praktyczne stosowanie8.       Zasady udostępniania danych osobowych:
– wniosek o udostępnienie danych
– informacja publiczna a ochrona danych osobowych

9.       Organizacyjne i techniczne środki zabezpieczenia danych osobowych:
– rola i zadania ABI
– rejestracja ABI
– upoważnienia do przetwarzania danych

10.   Rejestracja zbiorów danych osobowych:
– zgłoszenie zbioru do rejestracji
– zwolnienia z obowiązku zgłoszenia zbioru
– praktyczne korzystanie z systemu e-GIODO

10.45 – 12.15
PRZERWA 12.15 – 12.30
11.   Dokumentacja ochrony danych osobowych:
– polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania – zasady
opracowywania dokumentów (wymagane i zalecane elementy
– pozostała dokumentacja związana z przetwarzaniem danych osobowych12.   Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych:
– obowiązki
– szkolenia
– procedura postępowania z dokumentami papierowymi

13.   Sankcje przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych i inne konsekwencje naruszenia przepisów:
– odpowiedzialność administracyjna
– odpowiedzialność pracownicza
– odpowiedzialność karna
– odpowiedzialność cywilnoprawna

12.30 – 14.00
PRZERWA 14.00 – 14.15
14.   Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
– zadania
– uprawnienia i kontrole GIODO
– uprawnienia kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)
14.15 – 15.00

Czas trwania szkolenia:

6 godzin

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie