Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin

Ochrona danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rodo)

Informacje ogólne o szkoleniu:

Szkolenia pozwoli Państwu na zdobycie wiedzy o planowanych zmianach w związku
z wprowadzanym unijnym rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych (rodo), które zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r.  Podczas tej części szkolenia dowiedzie się Państwo m.in. o:

  • zakresie stosowania ogólnego rozporządzenia
  • nowych zasadach przetwarzania danych, w tym szczególnych kategorii danych
  • nowych obowiązkach administratora danych (np. ocena skutków przetwarzania, uprzednie konsultacje z organem nadzorczym, rejestrowanie czynności przetwarzania, zgłaszanie naruszenia ochrony)
  • prawach osób, których dane dotyczą i trybu korzystania z nich
  • inspektorze ochrony danych, sytuacjach kiedy jego wyznaczenia jest obligatoryjne, jego zadaniach i roli w systemie ochrony danych
  • administracyjnych karach pieniężnych i warunkach ich nakładania
  • warunkach wyrażenia zgody przez dziecko
  • przetwarzaniu danych przez podmiot przetwarzający
  • roli, zadaniach i uprawnieniach niezależnego organu nadzorczego

Program szkolenia:

Ochrona danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rodo)
1.      Materialny i terytorialny zakres stosowania przepisów rodo

2.      Zmiana w podejściu do ochrony danych osobowych:
– zasady przetwarzania danych
– przetwarzanie szczególnych kategorii danych
– warunki wyrażenia zgody (w tym zgody przez dziecko)

3.      Inspektor ochrony danych (status i zadania)

9.00 – 10.30
PRZERWA 10.30 – 10.45
4.      Obowiązki administratora danych:
– rejestrowanie czynności przetwarzania
– postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
– ocena skutków dla ochrony i uprzednie konsultacje

5.      Przetwarzanie danych przez przedmiot przetwarzający

6.      Zasady przekazywania danych osobowych

10.45 – 12.15
PRZERWA 12.15 – 12.30
7.      Prawa osoby, której dane dotyczą:
– przejrzystość korzystania z praw
– dostęp do danych
– sprostowanie i usuwanie danych
– prawo do sprzeciwu
– ograniczenia praw
12.30 – 14.00
PRZERWA 14.00 – 14.15
8.      Organ nadzorczy (rola, zadania, uprawnienia)

9.      Administracyjne kary pieniężne i warunki ich nakładania

14.15 – 15.00

Czas trwania szkolenia:

6 godzin

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie