SKORZYSTAJ Z OKAZJI I ZAPISZ SIĘ NA DARMOWE SZKOLENIE !!!
Zapraszamy na darmowe szkolenia okresowe BHP w Szczecinie i w Koszalinie:
Szkolenia skierowane są do: pracodawców, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, brygadzistów, kierowników zmiany itp.
Najbliższe terminy w Szczecinie:
BHP okresowe dla kadry zarządzającej 30-31.10.2017 r.
BHP okresowe dla kadry zarządzającej 28-29.11.2017 r. – OSTATNIE szkolenie w Szczecinie
Najbliższe terminy w Koszalinie:
BHP okresowe dla kadry zarządzającej 07-08.12.2017 r. – OSTATNIE szkolenie w Koszalinie

Program szkolenia:

Lp. Temat szkolenia
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP)
2 Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
3 Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
4 Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
5 Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
6 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
7 Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
8 Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego
Razem:

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne.
Szkolenia sfinansowane są ze środków prewencji wypadkowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zapewniamy:
– materiały szkoleniowe (skrypt, broszury, długopis)
– konsultacje,
– serwis kawowy,
– obiad,
– zaświadczenie ukończenia szkolenia ważne 5 lat.

Harmonogram szkolenia:
1 dzień szkolenia

9:00-10:30 Wykład 2
10:30-10:40 Przerwa kawowa
10:40-12:10 Wykład 2
12:10-12:20 Przerwa kawowa
12:20-13:50 Wykład 2
13:50- 14:20 Przerwa obiadowa
14:20-15:50 Wykład 2

2 dzień szkolenia

9:00-10:30 Wykład 2
10:30-10:40 Przerwa kawowa
10:40-12:10 Wykład 2
12:10-12:20 Przerwa kawowa
12:20-13:50 Wykład 2
13:50- 14:20 Przerwa obiadowa
14:20-15:50 Wykład, test sprawdzający, ankieta ewaluacyjna. 2

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt z naszą firmą.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!!