HARMONOGRAMY:

Harmonogram JOB 31.05-13.06.23 Ząbkowice Śl

Harmonogram PP 29.05-25.06.23 Ząbkowice Śl

Harmonogram IPD 21.05-13.06.23 Ząbkowice Śl

Harmonogram staże zawodowe-aktualizacja Akademia Samodzielności

Harmonogram szkolenia Spedycja i logistyka w eksporcie 26.08-29.09.2022

Harmonogram szkolenia Pracownik Gospodarczy 17.01-25.01.23

Harmonogram szkolenia Prof. utrzymanie czystości 15.06-26.06.23

Harmonogram szkolenia Pracownik Gospodarczy 12.12-16.12.2022

Harmonogram- Ind. Pośred .Pracy. 05-19.12.22 Ciechanów

Harmonogram- Ind. -Jobcoaching 01-02.12.22 Ciechanów

Harmonogram- Ind. Porad.Zawod. 28.-30.11.22 Ciechanów

Harmonogram- IPD 04.-24.11.22 Ciechanów

Harmonogram-staze-zawodowe -aktualizacja

Harmonogram szkolenia Specj ds. handlu i sprzed z obsł komp. 12.-28.09 Chodzież

Harmonogram IPD Lipno 23.11-15.12.22

Harmonogram szkolenia Prac ds. Rachunk. i Księgowości 07-10.11.22

Harmonogram – pośrednictwo pracy Choszczno 12.11-18.11.22

Harmonogram-posrednictwo-pracy-30.08-16.11.22-Chodziez-aktualizacja

Harmonogram-Jobcoaching Płońsk 11.10-15.10.22

Harmonogram-Poradnictwo zawodowe Płońsk 07.10-11.10.22

Harmonogram-Pośrednictwo pracy Płońsk 15.10-23.10.22 II

Harmonogram-Pośrednictwo pracy Płońsk 15.10-23.10.22

Harmonogram szkolenia 03.11-17.11.22 Płońsk

Harmonogram szkolenia Pracownik administracyjno-biurowy 03.11-17.11.22 Płońsk

Harmonogram-Poradnictwo-zawodowe-Choszczno 27.10-03.11.2022

Harmonogram – pośrednictwo pracy 30.08-20.10.22 Chodzież-aktualizacja

Harmonogram szkolenia Pracownik Gospodarczy 17.10-26.10.22

Harmonogram IPD Choszczno 13.10-25.10.22

Harmonogram Szkolenie Magazynier, Lipno 10.10-21.10.22

Harmonogram IPD Płońsk -aktualizacja

Harmonogram-posrednictwo-pracy-11.10.22 Nowy Sącz

Harmonogram-Poradnictwo-zawodowe-Nowy Sącz 08.10-10.10.22

 Harmonogram IPD Nowy Sącz 04.10-07.10.22

Harmonogram-Poradnictwo-zawodowe-Lipno 30.09-01.10.22

Harmonogram – psycholog Lipno 30.09-07.10.22

Harmonogram – pośrednictwo pracy Konin 02.09-05.09.22

Harmonogram – psycholog Chodzież 19.08-15.09.22

Harmonogram-posrednictwo-pracy-Chodziez-aktualizacja 30.08-16.09.22

Harmonogram-Doradztwo-zawodowe-Chodziez-aktualizacja-2

Harmonogram – pośrednictwo pracy Nowy Sącz 23.09-26.09.22

Harmonogram-Poradnictwo-zawodowe-Nowy Sącz 22.09-24.09.2022

Harmonogram PZ Zielona Góra,Nowa Sól

Harmonogram – pośrednictwo pracy Choszczno 21.09-28.09

Harmonogram – pośrednictwo pracy Zielona Góra, Nowa Sól

Harmonogram IPD 09.09-13.09 Nowy Sącz

Harmonogram szkolenia Pomoc księgowej Choszczno-aktualizacja

Harmonogram PZ Choszczno

Harmonogram – pośrednictwo pracy Chodzież

Harmonogram IPD Płońsk Gr II

Harmonogram IPD Płońsk Gr I

 Harmonogram staże zawodowe

Harmonogram – pośrednictwo pracy Łańcut

Harmonogram wsparcia Grafika Komputerowa

Harmonogram IPD Choszczno

Harmonogram-Poradnictwo-zawodowe-Tarnów

Harmonogram – pośrednictwo pracy Tarnów

Harmonogram-Doradztwo zawodowe-Chodzież-aktualizacja

Harmonogram IPD Tarnów 9-16.08.2022

Harmonogram-Doradztwo zawodowe-Chodzież-aktualizacja

Harmonogram szkolenia Pomoc księgowej

Harmonogram – pośrednictwo pracy Górowo Iławeckie

Harmonogram IPD Kłodzko, Ząbkowice Śl

Harmonogram-IPD-Chodzież 9-18.08.22

Harmonogram-Poradnictwo-zawodowe-Choszczno 03-05.08.2022

Harmonogram-Poradnictwo-zawodowe-Konin 15.07.2022

Harmonogram-Poradnictwo-zawodowe-Konin 15.07.2022.

Harmonogram staże zawodowe

Harmonogram Szkolenie Grafik komputerowy

Harmonogram Szkolenie Przedstawiciel handlowy z elementami ITC

Harmonogram – pośrednictwo pracy Piła

Harmonogram IPD Choszczno

Harmonogram Poradnictwo zawodowe Piła – 22-23.07.22

Harmonogram IPD Piła – 14.07.22

Harmonogram IPD Konin Gr I

Harmonogram IPD Konin Gr II

Harmonogram – poradnictwo zawodowe Piła 9-12.07

Harmonogram IPD Piła – 6-7.07

Harmonogram IPD Piła

Harmonogram – poradnictwo zawodowe Piła

Harmonogram – Pośrednictwo pracy 2 spotk. Łańcut

Harmonogram – Pośrednictwo pracy 1 spotk. Łańcut

Harmonogram IPD Górowo Iławeckie – aktualizacja 2

Harmonogram – wsparcie psychologiczne – Górowo Iławeckie – aktualizacja

Harmonogram – wsparcie psychologiczne – Górowo Iławeckie

Harmonogram IPD Górowo Iławeckie – aktualizacja

Harmonogram – wsparcie psychologiczne Piła

Harmonogram – poradnictwo zawodowe Piła

Harmonogram – pośrednictwo pracy Piła

Harmonogram IPD Górowo Iławeckie

Harmonogram Szkolenie Pracownik biurowy z ochroną danych osobowych

Harmonogram – poradnictwo zawodowe Łańcut I spotk.

Harmonogram – poradnictwo zawodowe Łańcut II spotk.

Harmonogram IPD Piła

Harmonogram IPD Łańcut

 

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. z siedzibą w Pile, ul. Różana Droga 1A zaprasza do udziału w projekcie „Akademia samodzielności” nr POWR.01.05.01-00-0100/20 realizowanym na terenie całej Polski. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 – Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie 1.5.1 – Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wsparcie jest udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Całkowita wartość Projektu: 1 948 800,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 642 448,64 zł

Okres realizacji Projektu: od: 2021-11-01 do: 2023-06-30

Ilość miejsc: 140 osób

Udział projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY


CEL

Projekt „Akademia samodzielności” nr POWR.01.05.01-00-0100/20 ma na celu zwiększenie do 30.06.2023 r. poziomu zatrudnienia 140 [80K/60M] niepracujących osób z niepełnosprawnościami powyżej 18 roku życia, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Polski, spośród których minimum 40% tj. 56 [32K/24M] osób będą stanowiły osoby zamieszkujące obszary wiejskie poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywności zawodowej.


EFEKTY

Projekt przyniesie następujące rezultaty, które będą mierzone do 4 tygodni i do 90 dni po opuszczeniu programu przez Uczestnika/Uczestniczkę:

  • dążenie do podjęcia pracy (w tym na własny rachunek) przez 100% UP
  • efektywność zatrudnieniowa na poziomie min. 24%.

DLA KOGO

Grupa docelowa to 140 [80K/60M] niepracujących osób z niepełnosprawnościami powyżej 18 roku życia zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie Polski, spośród których min. 40% tj. 56 [32K/24M]osób będą stanowiły osoby zamieszkujące obszary wiejskie wg DEGURBA.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/os. zależną, ubezpieczenie NNW,  składki ZUS, badania lekarskie (staż), catering  w trakcie szkolenia, stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe.


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

  • Opracowanie Indywidualnego planu działania (IPD),
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe,
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne,
  • Szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje lub kwalifikacje,
  • Staże (od 3 do 6 miesięcy),
  • Wsparcie pośrednika pracy.

AKTUALNOŚCI

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Akademia samodzielności” nr POWR.01.05.01-00-0100/20. Wszystkich chętnych zainteresowanych udziałem w Projekcie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa projektu oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać z naszej strony internetowej lub w Biurze Projektu ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła.

Ilość miejsc ograniczona!!!

Dane kontaktowe Biura Projektu:
Tel.: 575868701
e-mail: m.lucka@romaniszyn.com.pl

 


Do pobrania:

LISTA RANKINGOWA 3 tura

LISTA RANKINGOWA 4 tura

LISTA RANKINGOWA 5 tura

LISTA RANKINGOWA 6 tura

LISTA RANKINGOWA 2 tura

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Załącznik nr 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY – aktualizacja

Załącznik nr 2 – Oświadczenie kryteria formalne

Załącznik nr 3 – Oświadczenie kryteria dodatkowe

LISTA RANKINGOWA 1 tura – aktualizacja