HARMONOGRAMY:

Harmonogram IPD Piła

Harmonogram – poradnictwo zawodowe Piła

Harmonogram – Pośrednictwo pracy 2 spotk. Łańcut

Harmonogram – Pośrednictwo pracy 1 spotk. Łańcut

Harmonogram IPD Górowo Iławeckie – aktualizacja 2

Harmonogram – wsparcie psychologiczne – Górowo Iławeckie – aktualizacja

Harmonogram – wsparcie psychologiczne – Górowo Iławeckie

Harmonogram IPD Górowo Iławeckie – aktualizacja

Harmonogram – wsparcie psychologiczne Piła

Harmonogram – poradnictwo zawodowe Piła

Harmonogram – pośrednictwo pracy Piła

Harmonogram IPD Górowo Iławeckie

Harmonogram Szkolenie Pracownik biurowy z ochroną danych osobowych

Harmonogram – poradnictwo zawodowe Łańcut I spotk.

Harmonogram – poradnictwo zawodowe Łańcut II spotk.

Harmonogram IPD Piła

Harmonogram IPD Łańcut

 

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. z siedzibą w Pile, ul. Różana Droga 1A zaprasza do udziału w projekcie „Akademia samodzielności” nr POWR.01.05.01-00-0100/20 realizowanym na terenie całej Polski. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 – Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie 1.5.1 – Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wsparcie jest udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Całkowita wartość Projektu: 1 948 800,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 642 448,64 zł

Okres realizacji Projektu: od: 2021-11-01 do: 2023-06-30

Ilość miejsc: 140 osób

Udział projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY


CEL

Projekt „Akademia samodzielności” nr POWR.01.05.01-00-0100/20 ma na celu zwiększenie do 30.06.2023 r. poziomu zatrudnienia 140 [80K/60M] niepracujących osób z niepełnosprawnościami powyżej 18 roku życia, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Polski, spośród których minimum 40% tj. 56 [32K/24M] osób będą stanowiły osoby zamieszkujące obszary wiejskie poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywności zawodowej.


EFEKTY

Projekt przyniesie następujące rezultaty, które będą mierzone do 4 tygodni i do 90 dni po opuszczeniu programu przez Uczestnika/Uczestniczkę:

  • dążenie do podjęcia pracy (w tym na własny rachunek) przez 100% UP
  • efektywność zatrudnieniowa na poziomie min. 24%.

DLA KOGO

Grupa docelowa to 140 [80K/60M] niepracujących osób z niepełnosprawnościami powyżej 18 roku życia zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie Polski, spośród których min. 40% tj. 56 [32K/24M]osób będą stanowiły osoby zamieszkujące obszary wiejskie wg DEGURBA.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/os. zależną, ubezpieczenie NNW,  składki ZUS, badania lekarskie (staż), catering  w trakcie szkolenia, stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe.


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

  • Opracowanie Indywidualnego planu działania (IPD),
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe,
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne,
  • Szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje lub kwalifikacje,
  • Staże (od 3 do 6 miesięcy),
  • Wsparcie pośrednika pracy.

AKTUALNOŚCI

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Akademia samodzielności” nr POWR.01.05.01-00-0100/20. Wszystkich chętnych zainteresowanych udziałem w Projekcie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa projektu oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać z naszej strony internetowej lub w Biurze Projektu ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła.

Ilość miejsc ograniczona!!!

Dane kontaktowe Biura Projektu:
Tel.: 575868701
e-mail: m.lucka@romaniszyn.com.pl

 


Do pobrania:

LISTA RANKINGOWA 1 tura.doc

LISTA RANKINGOWA 2 tura

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Załącznik nr 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY

Załącznik nr 2 – Oświadczenie kryteria formalne

Załącznik nr 3 – Oświadczenie kryteria dodatkowe