Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia

Korporacja "Romaniszyn" Oddział Szczecin

Najbliższe szkolenia w tym oddziale:

Szkolenie Data rozpoczęcia Kategoria Oddział
Negocjacje w biznesie Szkolenia menedżerskie Szczecin
Kasjer złotowy Szkolenia kasjerskie Szczecin
Kasjer walutowo-złotowy Szkolenia kasjerskie Szczecin
Kasjer złotowy Szkolenia kasjerskie Szczecin
Kasjer walutowo-złotowy Szkolenia kasjerskie Szczecin
Kasjer walutowy Szkolenia kasjerskie Szczecin
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Szkolenia kasjerskie Szczecin
Kasjer walutowy Szkolenia kasjerskie Szczecin
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Szkolenia kasjerskie Szczecin
Forum sekretarza Szkolenia i kursy archiwizacyjne Szczecin
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej Szkolenia BHP i ppoż Szczecin
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym Kursy Szczecin
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym Kursy Szczecin
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na st. robotniczych Szkolenia BHP i ppoż Szczecin
Okresowe BHP dla st. administracyjno – biurowych Szkolenia BHP i ppoż Szczecin
Szkolenie okresowe BHP dla kadry zarządzającej Szkolenia BHP i ppoż Szczecin
Szkolenie z zakresu ochrony p.poż Szkolenia BHP i ppoż Szczecin
Kasjer walutowo-złotowy Szkolenia kasjerskie Szczecin
Kasjer walutowy Szkolenia kasjerskie Szczecin
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Szkolenia kasjerskie Szczecin
Kurs archiwistów I stopnia Szkolenia i kursy archiwizacyjne Szczecin
Archiwista od strony praktycznej Szkolenia i kursy archiwizacyjne Szczecin
Instrukcja kancelaryjna Szkolenia i kursy archiwizacyjne Szczecin
Archiwizacja i wartościowanie dokumentacji Szkolenia i kursy archiwizacyjne Szczecin
Archiwizacja i wartościowanie dokumentacji w składnicach akt i archiwach zakładowych placówek oświatowych Szkolenia i kursy archiwizacyjne Szczecin
Kurs archiwistów I stopnia Szkolenia i kursy archiwizacyjne Szczecin
Zasady tworzenia i archiwizowania dokumentów Szkolenia i kursy archiwizacyjne Szczecin
ABI, ODO Ochrona Danych Osobowych Szkolenia menedżerskie Szczecin
Kurs archiwistów II stopnia Szkolenia i kursy archiwizacyjne Szczecin

Trwa nabór: