Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Instrukcja kancelaryjna – szkolenie zdalne

Informacje ogólne o szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu stosowania w praktyce zasad postępowania z dokumentacją określoną w instrukcji kancelaryjnej, będą wiedzieć jak gromadzić i tworzyć dokumentację w systemie tradycyjnym oraz w ramach Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD). Poznają również praktyczne metody przekazywania do archiwum zakładowego dokumentacji papierowej i elektronicznej, oraz poznają aktualne przepisy regulujące postępowanie z dokumentacją.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją.
– Źródła prawa archiwalnego.
– Materiały archiwalne oraz dokumentacja niearchiwalna.
– Narodowy zasób archiwalny.
– Obowiązki aktotwórców.
– Przepisy kancelaryjno-archiwalne.
– Państwowa sieć archiwalna.
– Archiwa Państwowe i zakres ich działania.
– Archiwa wyodrębnione.
– Formy prawnej ochrony dokumentacji.
2. Organizacja pracy kancelaryjnej, w tym ćwiczenia z praktycznego posługiwania się jednolitym rzeczowym wykazem akt.
– Instrukcja kancelaryjna.
– Czynności kancelaryjne w systemie EZD.
– Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym.
– Kancelaryjna postać pisma.
– Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt.
– Jednolity rzeczowy wykaz akt.
3. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją.
– Dokument elektroniczny jako materiał archiwalny.
– Metadane dokumentu elektronicznego i standardy metadanych.
– Systematyka dokumentów elektronicznych.
– Procedury gromadzenia i zabezpieczenia dokumentów elektronicznych.
– System EZD i jego wymagania.

Czas trwania szkolenia:

8 godzin dydaktycznych

Nadchodzące terminy:

Trwa nabór: