Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „ Romaniszyn”  Sp. z o.o. z siedzibą w Pile (64-920), ul. Różana Droga 1A  w partnerstwie  z Fundacją „STOP WYKLUCZENIU” z siedzibą w Pile (64-920), ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 164 z zaprasza do udziału w projekcie „Nowe kompetencje – nowe możliwości” FELU.10.06-IZ.00-0146/23 realizowanym na obszarze na terenie województwa lubelskiego pow. hrubieszowski .

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie


HARMONOGRAMY:

Zadanie 2 – Harmonogram wsparcia na dzień 28.02.2024 – 15.03.2024

Zadanie 2 -Harmonogram wsparcia na dzień 27.02.2024 – 17.03.2024

Zadanie 1 – Harmonogram wsparcia na dzień 26.02.2024 – 27.02.2024

Zadanie 3 – Harmonogram wsparcia na dzień 19.02.2024 – 26.03.2024

Zadanie 2 – Harmonogram wsparcia na dzień 27.02.2024 – 15.03.2024

Zadanie 3 – Harmonogram wsparcia na dzień 19.02.2024 – 26.03.2024

Zadanie 2 – Harmonogrm wsparcia na dzień 03 – 12.02.2024

Zadanie 2 – Harmonogrm wsparcia na dzień 05 – 11.02.2024 aktualizacja-

zadanie 2 – Harmonogrm wsparcia na dzień 05 -11.02.2024

Zadanie 2 – Harmonogrm wsparcia na dzień 05 – 12.02.2024

Zadanie 1 – Harmonogram wsparcia na dzień 20 – 24.01.2024

 

Całkowita wartość Projektu: 311 812,46 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 296 221,83 zł

Okres realizacji Projektu: od: 2023-11-01 do: 2024-05-31

Ilość miejsc ograniczona do 30 osób.

Udział projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.


CEL:
Projekt pt. „Nowe kompetencje – nowe możliwości” FELU.10.06-IZ.00-0146/23 ma na celu nabycie umiejętności podstawowych umożliwiających korzystanie z technologii cyfrowych w codziennym życiu przez min.85% z 30osób (18K/12M)dorosłych-głównie seniorów, o niskich umiejętnościach podstawowych, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji cyfrowych, które pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie powiatu hrubieszowskiego, w okresie 01.11.2023-31.05.2024, poprzez udział w zindywidualizowanym wsparciu w projekcie.


EFEKTY:
Projekt „Nowe kompetencje – nowe możliwości” FELU.10.06-IZ.00-0146/23 przyniesie następujące rezultaty, które będą mierzone do 4 tygodni po opuszczeniu programu przez Uczestnika/Uczestniczkę:

  • Objęcie 30 uczestników wsparciem w zakresie umiejętności lub kompetencji podstawowych, realizowanym poza Bazą Usług Rozwojowych.
  • Uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez 26 UP.
  • Uzyskanie kwalifikacji cyfrowych po opuszczeniu programu przez 26UP.

DLA KOGO:

Grupę docelową projektu „Nowe kompetencje – nowe możliwości” FELU.10.06-IZ.00-0146/23 stanowi 30 osób(18K/12M) dorosłych(powyżej 18r.ż.),o niskich umiejętnościach podstawowych, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności/kompetencji, które bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia, posiadają umiejętności podstawowe odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3.poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, pracujących/zamieszkuj./przebywających na terenie woj. lubelskiego (pow. hrubieszowskiego) w rozumieniu przepisów KC.
Projekt skierowany jest przede wszystkich do osób starszych, które są wykluczone cyfrowo.


AKTUALNOŚCI:
Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Nowe kompetencje – nowe możliwości” FELU.10.06-IZ.00-0146/23.
Wszystkich chętnych zainteresowanych udziałem w Projekcie, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać z naszej strony internetowej lub w biurze projektu w Lublinie (20 -601) przy ul. Tomasza Zana14, dodatkowe informacje udzielane są pod telefonem 575 866 699 oraz adresem e-mail: a.antoniak@romaniczym.com.pl
Wsparcie przewidziane dla Uczestnika/czki w ramach Projektu obejmuje:
• Diagnozę potrzeb (30UP x 3h/UP),
• Indywidualne szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych (30UP x 40h/UP ),
• Coaching oraz walidacja i doradztwo podsumowujące efekty szkolenia
– wsparcie coachingowe wzmacniające efekty szkoleń (30UP x 5h/UP-szacunkowo w postaci 5 spotkań x 1h)
– Walidacja nabytych kompetencji (30UP x 1h/UP),
– Omówienie wyników walidacji (30UP x 2h/UP).

Ilość miejsc ograniczona.
Udział projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.


DO POBRANIA:
FORMULARZ REKRUTACYJNY

OŚWIADCZENIE UP nr 1

OŚWIADCZENIE UP nr 2

OŚWIADCZENIE UP nr 3

OŚWIADCZENIE UP nr 4

Regulamin rekrutacji