Zadanie finansowano ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) przy wsparciu Miasta Poznania”.

  Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju

Ul. Różana Droga 1A, 64- 920 Piła NIP: 7642674100

 zaprasza do udziału w projekcie:

„Akcja: językowa edukacja”

Projekt realizowany na terenie miasta Poznań

w okresie 13.02.2023 – 30.04.2023

Całkowita wartość projektu sfinansowana z budżetu Zleceniodawcy:  33 250,00 zł

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !


W ramach projektu oferujemy:

·      Kurs języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży

– obywatelek i obywateli Ukrainy

·      30 godzin szkolenia dla 50 uczestników projektu

–     5 grup szkoleniowych, po 10 uczestników w grupie


Projekt skierowany do osób:

  • dzieci i młodzież pochodzących z Ukrainy, którzy przybyli z terytorium Ukrainy

      w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

  • dzieci i młodzież pochodzący z Ukrainy posiadający Kartę Polaka, które wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej,
  • osoby niepełnoletnie, w wieku od 10. roku życia, przebywające w Poznaniu i zamierzające tu pozostać minimum na czas udziału w kursie.

Projekt nie przewiduje udziału osób dorosłych.

________________________________________________________________________

INFORMACJE I ZAPISY DO PROJEKTU:

 TELEFON KONTAKTOWY: 575 – 866 – 699

 ZAPRASZAMY

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH