Informacje o projekcie:

BENEFICJENT: S.T.R PROJECT Stanisław Romaniszyn

PARTNER: Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju (FAZiR)

S.T.R. PROJECT Stanisław Romaniszyn w partnerstwie z Fundacją Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju  zaprasza do udziału w projekcie „Krok w stronę integracji” nr FELU.08.03-IP.02-0058/23 realizowanym na terenie całego województwa lubelskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Program: FELU.00.00, Priorytet: FELU.08.00, Działanie: FELU.08.03

Wartość całkowita projektu: 1 026 793,30 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 872 774, 30 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.01.2024 do 30.09.2024

#FunduszeUE

 


CEL

Celem głównym projektu jest polepszona sytuacja społeczna minimum 45 osób (30 kobiet/15 mężczyzn) oraz podjęte zatrudnienie przez minimum 18 osób (12 kobiet/6 mężczyzn) spośród 50 osób (33 kobiety/17 mężczyzn), w tym minimum 5 osób z niepełnosprawnością; OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH, zamieszkujących/przebywających w województwie lubelskim, poprzez objęcie szeroką paletą usług aktywizacji społecznej i zawodowej;

w okresie od 01.2024 do 09.2024.


EFEKTY

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 33(22K/11M)

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność po opuszczeniu programu: 18(12K/6M)

Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu: 5(4K/1M)

Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu: 45(30K/15M)


DLA KOGO

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi 50 dorosłych osób fizycznych (w tym min. 33 kobiety; max. 17 mężczyzn); w tym 10% Uczestników/Uczestniczek Projektu to osoby z niepełnosprawnością; będących OBYWATELAMI PAŃSTW TRZECICH; przebywających/zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego, w tym: – min. 80% Uczestników/Uczestniczek (40 osób, w tym minimum 26 kobiet; maximum 14 mężczyzn) to cudzoziemcy – obywatele Ukrainy, w tym ci, którzy znaleźli się w Polsce w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

  1. Uczestnikiem/czką Projektu może zostać wyłącznie dorosła osoba fizyczna spełniająca poniższe kryteria formalne (obligatoryjne):
  2. a) osoba zamieszkująca lub przebywająca na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
  3. b) osoba, która ma ukończony 18 rok życia;
  4. c) osoba, która jest OBYWATELEM PAŃSTW TRZECICH.

Kryteria premiujące (fakultatywne):

  • status na rynku pracy: długotrwale bezrobotna, bezrobotna, bierność zawodowa
  • poziom wykształcenia: ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3, ISCED 4,
  • niepełnosprawność: sprzężona, intelektualna, zaburzenia psychiczne, pozostali niepełnosprawni,
  • doświadczenie zawodowe: poniżej 6 miesięcy, 6-12 miesięcy, 13-24 miesiące,
  • obywatelstwo: UKRAIŃSKIE
  • dodatkowe: Uczestnik/Uczestniczka projektu z Priorytetu VIII i IX

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy między innymi:  stypendium stażowe, stypendium szkoleniowe, catering, podręczniki do nauki języka polskiego dla obcokrajowców, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW i badania lekarskie przed stażem zawodowym.


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

Zad. 1

MODUŁ DIAGNOSTYCZNY: Identyfikacja potrzeb odbiorców

Zad. 2

MODUŁ I TERAPEUTYCZNY: Wsparcie psychologiczne indywidualne

Zad. 3

MODUŁ II ROZWÓJ ODOBISTY: Warsztaty kompetencji społecznych

Zad. 4

MODUŁ II ROZWÓJ OSOBISTY: Kursy językowe

Zad. 5

MODUŁ III ADMINISTRACYJNY: Doradztwo obywatelskie i prawne

Zad. 6

MODUŁ IV ZAWODOWY: Szkolenia zawodowe

Zad. 7

MODUŁ IV ZAWODOWY: Pośrednictwo pracy

Zad . 8

MODUŁ IV ZAWODOWY: Staże zawodowe / płatne staże 3-miesięczne


Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście, listownie lub mailem – S.T.R. PROJECT Stanisław Romaniszyn, ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są w biurze Projektu:
ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin

+48 883-289-000

e-mail:
k.rzeszut@romaniszyn.com.pl – Koordynator Projektu

m.galster@romaniszyn.com.pl – Asystent Projektu


DOKUMENTY DO POBRANIA

Harmonogram IPD – grupa 1 – aktualizacja — na stronę

Harmonogram IPD – grupa 2 – aktualizacja. — na stronę

Harmonogram IPD – grupa 3 – aktualizacja – na stronę

Harmonogram IPD – grupa 4 – aktualizacja — na stronę

Harmonogram IPD – grupa 5 – aktualizacja — na stronę

Harmonogram – Zadanie 3 – gr. 1 aktualizacja

Harmonogram – Zadanie 3 – gr.2

Harmonogram – Zadanie 3 – gr.3

Harmonogram Zadanie 3 – grupa 4 – aktualizacja

Harmonogram – Zadanie 4 – gr. 1 – aktualizacja z 09.05

Harmonogram – Zadanie 4 – gr. 2 – aktualizacja z 9.05

Harmonogram – Zadanie 4 – gr. 3 – aktualizacja

Harmonogram – Zadanie 4 – gr. 4 – aktualizacja

Harmonogram – Zadanie 5 – grupa 2

Harmonogram – Zadanie 5 – gr. 3 – aktualizacja

Harmonogram – Zadanie 5 – grupa 1

Harmonogram – Pomoc nauczyciela w przedszkolu i żłobku- aktualizacja

Harmonogram Pracownik biurowy z elementami rachunkowości i księgowości

Harmonogram – STAŻ — aktualizacja — NA STRONĘ

Biuro-Projektu-dostępność-Krok w stronę integracji

DEKLARACJA-OSWIADCZENIE

Diagnoza-UP-poziom-motywacji-i-potrzeby-002

FORMULARZ-REKRUTACYJNY-Krok-w-strone-integracji-002

Oswiadczenia-UP-Minimalny-zakres

OSWIADCZENIE-RODO-UP

REGULAMIN-REKRUTACJI-I-UCZ.-Krok-w-strone-integracji-002

Zgloszenie-do-ZUS-na-szkolenie-lub-staz

umowa-uczestnictwa-KROK

lista-RANKINGOWA-I-EDYCJA-kobiety-gr.-1

lista-RANKINGOWA-II-EDYCJA-kobiety-gr.-2

1.-IPD