Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025 Edycja 2021

Materiał dla uczestników:

zestaw ćwiczeń – trening ruchowy Cyfrowa Akademia Seniora

Harmonogramy:

harmonogram – Warsztaty grupowe gr. VI Róża Wielka II

harmonogram – Indywidualne Wsparcie Informatyczne gr. VI Róża Wielka II

harmonogram – Indywidualne Wsparcie Informatyczne gr. V Róża Wielka I

harmonogram – Warsztaty grupowe gr. V Róża Wielka I.docx

harmonogram – Indywidualne Wsparcie Informatyczne gr. 4 Dobrzyca 2

harmonogramy – warsztaty grupowe – gr. 4 Dobrzyca 2

harmonogram – Indywidualne Wsparcie Informatyczne gr. 3 Nowy Dwor

harmonogramy – warsztaty grupowe – gr. 3 Nowy Dwór

harmonogramy – warsztaty grupowe – gr. 2 Dolaszewo na stronę

harmonogram – Indywidualne Wsparcie Informatyczne gr. 2 Dolaszewo

harmonogramy – warsztaty grupowe – gr. 1 Dobrzyca 1

harmonogram – Indywidualne Wsparcie Informatyczne gr. 1 Dobrzyca 1

Dyżur Specjalistyczny Psychologa w ramach Projektu CYFROWA AKADEMIA SENIORA:

We wrześniu i październiku dyżur pełni Psycholog – P. Paweł Szałek, telefon kontaktowy: 660 741 266

 

We wrześniu psycholog dyżuruje w następujące dni i godziny:

2.09, godz. 18.00-20.00 (czwartek)

4.09 godz. 9.00-11.00 (sobota)

9.09, godz. 18.00-20.00 (czwartek)

10.09, godz. 18.00-20.00 (piątek)

11.09, godz. 9.00-11.00 (sobota)

15.09, godz. 18.00-20.00 (środa)

16.09, godz. 18.00-20.00 (czwartek)

18.09, godz. 9.00-11.00 (sobota)

21.09, godz. 18.00-20.00 (wtorek)

23.09, godz. 18.00-20.00 (czwartek)

24.09, godz. 18.00-20.00 (piątek)

25.09, godz. 9.00-11.00 (sobota)

27.09, godz. 18.00-20.00 (poniedziałek)

29.09, godz. 18.00-20.00 (środa)

30.09, godz. 18.00-20.00 (czwartek)

W październiku psycholog dyżuruje w następujące dni i godziny:

2.10, godz. 9.00-11.00 (sobota)

7.10, godz. 18.00-20.00 (czwartek)

8.10, godz. 18.00-20.00 (piątek)

9.10, godz. 9.00-11.00 (sobota)

13.10, godz. 18.00-20.00 (środa)

14.10, godz. 18.00-20.00 (czwartek)

15.10, godz. 18.00-20.00 (piątek)

16.10, godz. 9.00-11.00 (sobota)

21.10, godz. 18.00-20.00 (czwartek)

22.10, godz. 18.00-20.00 (piątek)

23.10, godz. 9.00-11.00 (sobota)

26.10, godz. 18.00-20.00 (wtorek_

28.10, godz. 18.00-20.00 (czwartek)

29.10, godz. 18.00-20.00 (piątek)

30.10, godz. 9.00-11.00 (sobota)

Dyżur specjalistyczny psychologa – listopad i grudzień

W listopadzie i grudniu dyżur pełni Psycholog – P. Dorota Piechowiak, telefon kontaktowy: 723967380

W listopadzie psycholog dyżuruje w następujące dni i godziny:

05.11 godz. 18-20 (piątek)

06.11 godz.  09-12 (sobota)

08.11 godz. 18-20 (poniedziałek)

09.11 godz. 18-20 (wtorek)

12.11 godz.  18-20 (piątek)

13.11 godz.  09-12 (sobota)

15.11 godz. 18-20 (poniedziałek)

16.11 godz. 18-20 (wtorek)

19.11 godz. 18-20 (piątek)

22.11 godz. 18-20 (poniedziałek)

23.11 godz. 18-20 (wtorek)

26.11 godz. 18-20 (piątek)

29.11 godz. 18-20 (poniedziałek)

30.11 godz. 18-20 (wtorek)

W grudniu psycholog dyżuruje w następujące dni i godziny:

03.12 godz. 18-20 (piątek)

04.12 godz.  09-12 (sobota)

06.12 godz. 18-20 (poniedziałek)

07.12 godz. 18-20 (wtorek)

10.12 godz.  18-20 (piątek)

11.12 godz.  09-12 (sobota)

13.12 godz. 18-20 (poniedziałek)

14.12 godz. 18-20 (wtorek)

17.12 godz. 18-20 (piątek)

18.12 godz. 09-11 (sobota)

20.12 godz. 18-20 (poniedziałek)

21.12 godz. 18-20 (wtorek)

27.12 godz. 18-20 (poniedziałek)

28.12 godz.  18-20 (wtorek)

 


Informacja ogólna:

Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju zaprasza do udziału w zadaniu publicznym pt. „CYFROWA AKADEMIA SENIORA”, Priorytet: P3 Włączenie Cyfrowe, realizowanym w Gminie Szydłowo.

Termin realizacji zadania publicznego: 01-05-2021 – 31-12-2021

Liczba beneficjentów: 60


Cel zadania publicznego:

Działania prowadzone w ramach zadania „Cyfrowa Akademia Seniora” mają umożliwić seniorom realizację i zaspokojenie podstawowych potrzeb

Plan działań:

  1. Organizacja i rekrutacja Uczestników zadania
  2. Spotkania integracyjne
  3. Indywidualne wsparcie informatyczne dla UP
  4. Warsztaty interpersonalne wraz z elementami treningu antydyskryminacyjnego
  5. Warsztaty ACS Aktywny Cyfrowo Senior – moduły: przeglądarki internetowe i poczta elektroniczna, bankowość w sieci i bezpieczne zakupy, kanały tematyczne i portale społecznościowe, fotografia – chwila zamknięta w obrazie, e-senior/e-obywatel, kwalifikacja, trening pamięci, edukacji gerontologicznej i profilaktyki
  6. Warsztaty AFS Aktywny Fizycznie Senior – trening ruchowy
  7. Wsparcie ACS – dyżur specjalistyczny psychologa
  8. Konferencja podsumowująca

Podstawowe kryteria uczestnictwa:

– miejsce zamieszkiwania na terenie Gminy Szydłowo,

– ukończony 60 rok życia,

– niskie kompetencje cyfrowe.

Dodatkowe kryteria premiowane:

– orzeczenie o niepełnosprawności

– wiek 80+ 


Planowane efekty realizacji zadania publicznego:

– procent osób deklarujących udział w zajęciach z włączenia cyfrowego 100%

– procent osób deklarujących udział w zajęciach ogólnorozwojowych ruchowych i ogólnoedukacyjnych  100%

– procent osób, u których odnotowano zwiększenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów 85%

– procent osób, które będą wykorzystywać cyfrowe rozwiązania technologiczne w codziennym funkcjonowaniu 80%

– procent osób przystępujących do egzaminu w celu weryfikacji własnych kompetencji cyfrowych 75%

– liczba osób, u których odnotowano zmniejszenie poczucia wykluczenia cyfrowego 60%

– liczba osób, która nabyła kompetencje cyfrowe 60%

– procent osób, u których nastąpiła poprawa kondycji fizycznej 90%

– liczna Seniorów, którym umożliwiono ćwiczenia poprawiające sprawność pamięciową 60%

– procent osób, u których nastąpił wzrost zainteresowań edukacyjnych i poznawczych 100%

– procent osób, u których nastąpiło zwiększenie świadomości dotyczącej gerontologii i profilaktyki zdrowia 100%

– procent osób, u których nastąpiło podniesienie poziomu wiedzy z zakresu technologii cyfrowej i włączenia cyfrowego, w celu korzystania z dóbr powszechnych i załatwiania i załatwiania spraw bankowych, urzędowych, etc. 100%

– procent osób, u których nastąpiło zmniejszenie zjawiska osamotnienia i izolacji seniorów 100


Źródła finansowania kosztów realizacji zadania:

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania: 154145 zł

Dotacja: 133320 zł

Wkład własny: 20825 zł


Udział w Projekcie jest bezpłatny

Formularz rekrutacyjny dostępny jest w biurze, zajmującym się obsługą zadania publicznego P3 Wyłączenie Publiczne:

Aleja Powstańców Wielkopolskich 164, 64-920 Piła (pok. 04).


Osoba do kontaktu:

Katarzyna Skaryszewska

tel. 733114999

k.skaryszewska@romaniszyn.com.pl


Plan Działań w Projekcie:

1) Spotkanie integracyjne

2 – godzinne spotkanie

2) Indywidualne wsparcie informatyczne dla UP

2 godziny indywidualnego wsparcia

3) Warsztaty interpersonalne wraz z elementami treningu antydyskryminacyjnego

6 grup* 4 spotkania* 4 godziny

4) Warsztaty ACS Aktywny Cyfrowo Senior – moduł: przeglądarki internetowe i poczta elektroniczna

6 grup* 2 spotkania* 4 godziny

6) Warsztaty ACS Aktywny Cyfrowo Senior – moduł: bankowość w sieci i bezpieczne zakupy

6 grup* 2 spotkania* 4 godziny

7) Warsztaty ACS Aktywny Cyfrowo Senior – moduł: kanały tematyczne i portale społecznościowe

6 grup* 2 spotkania* 4 godziny

8) Warsztaty ACS Aktywny Cyfrowo Senior – moduł: fotografia – chwila zamknięta w obrazie

6 grup* 2 spotkania* 4 godziny

9) Warsztaty ACS Aktywny Cyfrowo Senior – moduł: e-senior/e-obywatel

6 grup* 2 spotkania* 4 godziny

10) Warsztaty ACS Aktywny Cyfrowo Senior – moduł: kwalifikacja

Dla chętnych osób Fundacja umożliwi egzamin (80% przystępujących do egzaminu powinno go zaliczyć z wynikiem pozytywnym.

11) Warsztaty ACS Aktywny Cyfrowo Senior – moduł: trening pamięci

6 grup* 2 spotkania* 4 godziny

12) Warsztaty ACS Aktywny Cyfrowo Senior – moduł: edukacji gerontalogicznej i profilaktyki

6 grup* 2 spotkania* 4 godziny

13) Warsztaty ACS – dyżur specjalistyczny psychologa

20 godzin dyżuru specjalisty miesięcznie*6 miesięcy

14) Warsztaty AFS Aktywny Fizycznie Senior – trening ruchowy

2 spotkania 3 godzinne/miesięcznie * 5 miesięcy

Zajęcia na wolnym powietrzu lub pod wiatami.

15) Konferencja podsumowująca

4 godzinne spotkanie podsumowujące


Do pobrania:

Aktywni + Formularz_zgłoszenia

Deklaracja_Aktywni +

Klauzula_informacyjna_RODO