HARMONOGRAMY:

POŚREDNICTWO PRACY Białośliwie CNZ2 – 17.08.2020 – 18.08.2020

POŚREDNICTWO PRACY Białośliwie CNZ2 – 06.07.2020-07.07.2020

Harmonogram szkolenia zawodowego w Projekcie Specjalista PR

Harmonogram szkolenia zawodowego w Projekcie CZAS NA ZMIANĘ 2 OGRODNICY I SADOWNICY

Harmonogram szkolenia zawodowego w Projekcie CZAS NA ZMIANĘ 2 03.02-19.02

Harmonogram doradztwa zawodowego w Projekcie CZAS NA ZMIANĘ 2 – 11.05.2020-18.05.2020

Harmonogram Wsparcie psychologiczne w Projekcie CZAS NA ZMIANĘ 2 19.05.2020-20.05.2020

Harmonogram szkolenia zawodowego w Projekcie CZAS NA ZMIANĘ 2 26.02-13.03

Harmonogram szkolenia zawodowego w Projekcie CZAS NA ZMIANĘ 2 27.02-14.03

Harmonogram doradztwa zawodowego w Projekcie CZAS NA ZMIANĘ 2 30.01.2020-6.02.2020

Harmonogram Wsparcie psychologiczne w Projekcie CZAS NA ZMIANĘ 2 23.01.2020 – 30.01.2020

Harmonogram doradztwa zawodowego w Projekcie CZAS NA ZMIANĘ 2 16.01.2020-29.01.2020

Harmonogram szkolenia zawodowego w Projekcie CZAS NA ZMIANĘ 2 03.02-19.02

Harmonogram Wsparcie psychologiczne w Projekcie CZAS NA ZMIANĘ 2 23.01.2020 – 30.01.2020

POŚREDNICTWO PRACY Wągrowiec grupa 1 CNZ2

POŚREDNICTWO PRACY Wągrowiec grupa 2 CNZ2

POŚREDNICTWO PRACY Białośliwie CNZ2


 

Informacje o projekcie:

Korporacja „ROMANISZYN” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Stanisław Romaniszyn zaprasza do udziału w projekcie „CZAS NA ZMIANĘ 2” nr RPWP.06.02.00-30-0074/18 realizowanym na terenie gmin z powiatu:

Powiat pilski: Białośliwie – gmina wiejska, Wyrzysk, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie – gmina wiejska

Powiat złotowski: Zakrzewo – gmina wiejska, Tarnówka – gmina wiejska, Okonek, Lipka – gmina wiejska, Jastrowie, Złotów – gmina wiejska, Złotów

Powiat czarnkowsko-trzcianecki: Wieleń, Połajewo – gmina wiejska, Lubasz – gmina wiejska, Krzyż Wielkopolski, Drawsko – gmina wiejska, Czarnków – gmina wiejska, Czarnków

Powiat Wągrowiecki: Damasławek – gmina wiejska, Gołańcz, Mieścisko – gmina wiejska, Wapno – gmina wiejska, Wągrowiec, Wągrowiec, Wągrowiec – gmina wiejska

Powiat chodzieski: Chodzież – gmina wiejska, Chodzież, Margonin, Szamocin, Budzyń – gmina wiejska

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6: Rynek pracy Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

Wartość projektu: 420 435,63 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 357 370,29 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.08.2019r. do 31.10.2020r.


Główne zadania projektu:

 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia ustalenie IPD
 2. Wysokiej jakości szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez zatrudnienia
 3. Staże umożliwiające nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców
 4. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
 5. Wsparcie psychologiczne

Planowane efekty:

-uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 50% UP

-wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:

*Dla osób w wieku 50 lat i więcej – co najmniej 42%

*Dla kobiet – co najmniej 42%

*Dla osób z niepełnosprawnościami – co najmniej 42%

*Dla osób długotrwale bezrobotnych – co najmniej 42%

*Dla osób o niskich kwalifikacjach – co najmniej 42%


Cel główny projektu:

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa wielkopolskiego w okresie od 01.08.2019r. do 31.07.2020r.

Projekt skierowany jest do 50 osób (30K/20M) – w tym 41 osób bezrobotnych  – poszukujących pracy i 9 osób biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, powyżej 29 roku życia z jednej z poniższych grup:

osoby długotrwale bezrobotne (18os/10K), kobiety (30K), osoby z niepełnosprawnością (3os/2k), osoby o niskich kwalifikacjach (50os/30K), osoby w wieku 50 lat i więcej (9 os/5K);

Aktywizacja zawodowa następuje poprzez zindywidualizowane wsparcie, w tym wsparcie psychologiczne oraz spersonalizowaną ofertę wysokiej jakości szkoleń, możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażu, oraz pośrednictwie pracy prowadzącym w konsekwencji do zatrudnienia.


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • diagnozę potrzeb i potencjałów UP wraz  utworzeniem Indywidualnego Planu Działania (50os.),
 • uspecjalistyczne poradnictwo psychologiczne (50os.),
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (50os.),
 • 3 – miesięczne staże zawodowe (30os.),
 • pośrednictwo pracy (50os.).

Kto może wziąć udział w Projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

– w wieku powyżej 29 roku życia (osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 30 r.ż.),

– pozostającą bez zatrudnienia (osoba bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy lub  pozostająca bez pracy, niezarejestrowana, poszukująca pracy lub osoba bierna zawodowo),

– zamieszkującą zgodnie z Kodeksem Cywilnym  gminy z powiatów:

Powiat pilski: Białośliwie – gmina wiejska, Wyrzysk, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie – gmina wiejska

Powiat złotowski: Zakrzewo – gmina wiejska, Tarnówka – gmina wiejska, Okonek, Lipka – gmina wiejska, Jastrowie, Złotów – gmina wiejska, Złotów

Powiat czarnkowsko-trzcianecki: Wieleń, Połajewo – gmina wiejska, Lubasz – gmina wiejska, Krzyż Wielkopolski, Drawsko – gmina wiejska, Czarnków – gmina wiejska, Czarnków

Powiat Wągrowiecki: Damasławek – gmina wiejska, Gołańcz, Mieścisko – gmina wiejska, Wapno – gmina wiejska, Wągrowiec, Wągrowiec, Wągrowiec – gmina wiejska

Powiat chodzieski: Chodzież – gmina wiejska, Chodzież, Margonin, Szamocin, Budzyń – gmina wiejska


Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, catering (szkolenia), przed przystąpieniem na staż zawodowy zapewniamy badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW (staż zawodowy)

Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście lub listownie – Biuro Projektu, Al. Powstańców Wielkopolskich 164, 64-920 Piła.

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są: Al. Powstańców Wielkopolskich 164 (pokój 04), 64-920 Piła (w określonych dniach i godzinach) kom: +48 733-114-999

e-mail:k.skaryszewska@romaniszyn.com.pl


Główne zadania projektu:

 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia ustalenie IPD
 2. Wysokiej jakości szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez zatrudnienia
 3. Staże umożliwiające nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców
 4. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
 5. Wsparcie psychologiczne

Planowane efekty:

-uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 50% UP

-wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:

*Dla osób w wieku 50 lat i więcej – co najmniej 42%

*Dla kobiet – co najmniej 42%

*Dla osób z niepełnosprawnościami – co najmniej 42%

*Dla osób długotrwale bezrobotnych – co najmniej 42%

*Dla osób o niskich kwalifikacjach – co najmniej 42%


Cel główny projektu:

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa wielkopolskiego w okresie od 01.08.2019r. do 31.07.2020r.

Projekt skierowany jest do 50 osób (30K/20M) – w tym 41 osób bezrobotnych  – poszukujących pracy i 9 osób biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, powyżej 29 roku życia z jednej z poniższych grup:

osoby długotrwale bezrobotne (18os/10K), kobiety (30K), osoby z niepełnosprawnością (3os/2k), osoby o niskich kwalifikacjach (50os/30K), osoby w wieku 50 lat i więcej (9 os/5K);

Aktywizacja zawodowa następuje poprzez zindywidualizowane wsparcie, w tym wsparcie psychologiczne oraz spersonalizowaną ofertę wysokiej jakości szkoleń, możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażu, oraz pośrednictwie pracy prowadzącym w konsekwencji do zatrudnienia.


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • diagnozę potrzeb i potencjałów UP wraz  utworzeniem Indywidualnego Planu Działania (50os.),
 • uspecjalistyczne poradnictwo psychologiczne (50os.),
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (50os.),
 • 3 – miesięczne staże zawodowe (30os.),
 • pośrednictwo pracy (50os.).

Kto może wziąć udział w Projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

– w wieku powyżej 29 roku życia (osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 30 r.ż.),

– pozostającą bez zatrudnienia (osoba bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy lub  pozostająca bez pracy, niezarejestrowana, poszukująca pracy lub osoba bierna zawodowo),

– zamieszkującą zgodnie z Kodeksem Cywilnym  gminy z powiatów:

Powiat pilski: Białośliwie – gmina wiejska, Wyrzysk, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie – gmina wiejska

Powiat złotowski: Zakrzewo – gmina wiejska, Tarnówka – gmina wiejska, Okonek, Lipka – gmina wiejska, Jastrowie, Złotów – gmina wiejska, Złotów

Powiat czarnkowsko-trzcianecki: Wieleń, Połajewo – gmina wiejska, Lubasz – gmina wiejska, Krzyż Wielkopolski, Drawsko – gmina wiejska, Czarnków – gmina wiejska, Czarnków

Powiat Wągrowiecki: Damasławek – gmina wiejska, Gołańcz, Mieścisko – gmina wiejska, Wapno – gmina wiejska, Wągrowiec, Wągrowiec, Wągrowiec – gmina wiejska

Powiat chodzieski: Chodzież – gmina wiejska, Chodzież, Margonin, Szamocin, Budzyń – gmina wiejska


Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, catering (szkolenia), przed przystąpieniem na staż zawodowy zapewniamy badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW (staż zawodowy)


Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście lub listownie – Biuro Projektu, Al. Powstańców Wielkopolskich 164, 64-920 Piła.

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są: Al. Powstańców Wielkopolskich 164 (pokój 04), 64-920 Piła (w określonych dniach i godzinach) kom: +48 733-114-999

e-mail:k.skaryszewska@romaniszyn.com.pl

FORMULARZ REKRUTACYJNY – CZAS NA ZMIANĘ 2

Oświadczenie osoby biernej zawodowo – CZAS NA ZMIANĘ 2

Oświadczenie osoby niezarejestrowanej w UP CZAS NA ZMIANĘ 2

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie CZAS NA ZMIANĘ 2 – aktualizacja regulaminu

Oświadczenie osoby długotrwale bezrobotnej (pow. 12 – mcy) – niezarejestrowanej w PUP_ CZAS NA ZMIANĘ 2

oświadczenie osoby niepełnosprawnej – specjalne potrzeby CZAS NA ZMIANĘ 2

regulamin szkolenia