Walidacja to proces prowadzący do potwierdzenia uzyskania kwalifikacji przez uczestników kursów/szkoleń.