HARMONOGRAMY:

harmonogram-IPD-CHODZIEZ

harmonogram-IPD wągrowiec kurs administracyjno

harmonogram- chodziez ZARZADZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 

harmonogram- chodziez pracownik ds rachunkowosci i ksiegowosci 

harmonogram-szkolenia-pracownik-fizyczny

 harmonogram-szkolenia-kasjer-sprzedawca JASTROWIE

harmonogram pracownik fizyczny z uprawinieniami JASTROWIE

harmonogram-szkolenie-na strone- sprzedawca z obsluga komputera

harmonogram-psycholog-DZIEWOKLUCZ 

harmonogram-psycholog-CHODZIEZ

harmonogram-psycholog KURS ADMINISTRACYJNO WĄGROWIEC

harmonogram-IPD-DZIEWOKLUCZ na strone harmo na strone IPD ZLOTOW

harmonogram-psycholog-ZLOTOW NA STRONE

harmonogram-szkolenie-na strone- zlotow

harmonogram-IPD WĄGROWIECwrzesień

harmonogram psycholog WĄGROWIECwrzesień

harmonogram pośrednictwo Jastrowie

harmonogram szkolenie Kucharz

harmonogram szkolenie – Wągrowiec

harmonogram szkolenie Ogrodnicy sadownicy

harmonogram szkolenie  Magazynier z technikami sprzedaży

harmonogram szkolenie Specjalista ds, PR, reklamy, marketingu i sprzedaży

harmonogram IPD – maj

harmonogram psycholog -maj

harmonogram szkolenia – kasjer-sprzedawca

harmonogram szkolenia – pracownik fizyczny z upraw. do 1KV

harmonogram szkolenia – pracownik fizyczny

harmonogram psycholog

harmonogram IPD

harmonogram pośrednictwo Jastrowie

Informacje o projekcie:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z. o.o. zaprasza do udziału w projekcie „WRACAMY 2” nr: RPWP.06.02.00-30-0075/18 realizowanym na terenie gmin z powiatu:

Powiat pilski: Białośliwie – gmina wiejska, Wyrzysk, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie – gmina wiejska

Powiat złotowski: Zakrzewo – gmina wiejska, Tarnówka – gmina wiejska, Okonek, Lipka – gmina wiejska, Jastrowie, Złotów – gmina wiejska, Złotów

Powiat czarnkowsko-trzcianecki: Wieleń, Połajewo – gmina wiejska, Lubasz – gmina wiejska, Krzyż Wielkopolski, Drawsko – gmina wiejska, Czarnków – gmina wiejska, Czarnków

Powiat Wągrowiecki: Damasławek – gmina wiejska, Gołańcz, Mieścisko – gmina wiejska, Wapno – gmina wiejska, Wągrowiec, Wągrowiec, Wągrowiec – gmina wiejska

Powiat chodzieski: Chodzież – gmina wiejska, Chodzież, Margonin, Szamocin, Budzyń – gmina wiejska

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6: Rynek pracy Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

Wartość projektu: 420 435,63 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 357 370,29 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.08.2019r. do 31.07.2020r.


Główne zadania projektu:

 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia ustalenie IPD
 2. Wysokiej jakości szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez zatrudnienia
 3. Staże umożliwiające nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców
 4. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
 5. Wsparcie psychologiczne

Planowane efekty:

-uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 50% UP

-wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:

*Dla osób w wieku 50 lat i więcej – co najmniej 42%

*Dla kobiet – co najmniej 42%

*Dla osób z niepełnosprawnościami – co najmniej 42%

*Dla osób długotrwale bezrobotnych – co najmniej 42%

*Dla osób o niskich kwalifikacjach – co najmniej 42%


Cel główny projektu:

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa wielkopolskiego w okresie od 01.08.2019r. do 31.07.2020r.

Projekt skierowany jest do 50 osób (30K/20M) – w tym 41 osób bezrobotnych  – poszukujących pracy i 9 osób biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, powyżej 29 roku życia z jednej z poniższych grup:

osoby długotrwale bezrobotne (18os/10K), kobiety (30K), osoby z niepełnosprawnością (3os/2k), osoby o niskich kwalifikacjach (50os/30K), osoby w wieku 50 lat i więcej (9 os/5K);

Aktywizacja zawodowa następuje poprzez zindywidualizowane wsparcie, w tym wsparcie psychologiczne oraz spersonalizowaną ofertę wysokiej jakości szkoleń, możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażu, oraz pośrednictwie pracy prowadzącym w konsekwencji do zatrudnienia.


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • diagnozę potrzeb i potencjałów UP wraz  utworzeniem Indywidualnego Planu Działania (50os.),
 • podpisanie umowy uczestnictwa (50os.),
 • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne (50os.),
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (50os.),
 • 3 – miesięczne staże zawodowe (30os.),
 • pośrednictwo pracy (50os.).

Kto może wziąć udział w Projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

– w wieku powyżej 29 roku życia (osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 30 r.ż.),

– pozostającą bez zatrudnienia (osoba bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy lub  pozostająca bez pracy, niezarejestrowana, poszukująca pracy lub osoba bierna zawodowo),

– zamieszkującą zgodnie z Kodeksem Cywilnym  gminy z powiatów:

Powiat pilski: Białośliwie – gmina wiejska, Wyrzysk, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie – gmina wiejska

Powiat złotowski: Zakrzewo – gmina wiejska, Tarnówka – gmina wiejska, Okonek, Lipka – gmina wiejska, Jastrowie, Złotów – gmina wiejska, Złotów

Powiat czarnkowsko-trzcianecki: Wieleń, Połajewo – gmina wiejska, Lubasz – gmina wiejska, Krzyż Wielkopolski, Drawsko – gmina wiejska, Czarnków – gmina wiejska, Czarnków

Powiat Wągrowiecki: Damasławek – gmina wiejska, Gołańcz, Mieścisko – gmina wiejska, Wapno – gmina wiejska, Wągrowiec, Wągrowiec, Wągrowiec – gmina wiejska

Powiat chodzieski: Chodzież – gmina wiejska, Chodzież, Margonin, Szamocin, Budzyń – gmina wiejska


Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, catering (szkolenia), przed przystąpieniem na staż zawodowy zapewniamy badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW (staż zawodowy)


Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście lub listownie– Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o., Al. Powstańców Wielkopolskich 164, 64-920 Piła.

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są: ul. Powstańców Wielkopolskich 164 (pokój 04), 64-920 Piła (w określonych dniach i godzinach) kom: +48 883-289-000

e-mail:k.rzeszut@romaniszyn.com.pl


Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ REKRUTACYJNY – WRACAMY 2

OŚWIADCZENIE o braku zatrudnienia

Oświadczenie osoby biernej zawodowo

Oświadczenie osoby długotrwale bezrobotnej (pow. 12 – mcy) – niezarejestrowanej w PUP_

oświadczenie osoby niepełnosprawnej – specjalne potrzeby

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_zmieniony

Oświadczenie osoby niezarejestrowanej w UP