Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju realizuje przedsięwzięcie „Wsparcie działalności Fundacji Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju” w ramach programu „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” na lata 2022-2025.

 

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano rozwój potencjału Fundacji Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej jak i wzmocnienie odporności organizacji na zmiany zachodzące na rynku. Powyższe będzie możliwe dzięki rozszerzeniu skali i formy usług szkoleniowych, które będą dostępne dla wszystkich potrzebujących wsparcia, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, religię, przekonania czy niepełnosprawność. Zakup wyposażenia, urządzeń, wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, pozwoli organizować i przeprowadzać poszczególne szkolenia kwalifikacyjne/kompetencyjne w sposób profesjonalny, dostępny, ale także bezpieczny dla osób korzystających ze wsparcia.

 

Efektem projektu będzie możliwość świadczenia usługi z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej w szerszym zakresie merytorycznym, dla większej liczby osób oraz na większym obszarze geograficznym.

 

#KorzyściDlaCiebie   #NextGenerationEU   #FunduszeUE

Wartość przedsięwzięcia: 152 839,58 zł

Wartość dofinansowania z UE: 152 839,58 zł