OPIS SPOSOBU WALIDACJI, UZYSKIWANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE „POMOC KUCHENNA”

Podmiot Walidujący:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu numer: 2.30/00031/2005 z dnia 2005-01-19

Sposób walidacji w oparciu o własny system walidacji i certyfikowania pod nazwą: System Walidacji i Certyfikowania dla kwalifikacji rynkowej „POMOC KUCHENNA” uzyskiwanej w formach pozaszkolnych.

Sposób sprawdzania efektów kształcenia (tzw. walidacja) opracowany został w oparciu o materiał przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej na podstawie Raportu Referencyjnego. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz Uczenia się przez całe życie do europejskiej ramy kwalifikacji opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2153).

Każdemu uczestnikowi umożliwia się uzyskiwanie kwalifikacji w oparciu o kwalifikacje rynkowe.


OPIS SPOSOBU CERTYFIKOWANIA

Podmiot Certyfikujący:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu numer: 2.30/00031/2005 z dnia 2005-01-19

Instytucja certyfikująca na podstawie protokołów z egzaminów, osobie pozytywnie zdającej egzamin przekazuje: Certyfikat potwierdzający kwalifikację rynkową w zawodzie „POMOC KUCHENNA” oraz suplement do certyfikatu z efektami uczenia się (załączniki nr 2 i 3 do niniejszego opracowania).

Na instytucji certyfikującej ciąży obowiązek wykazania na podstawie listy sprawdzającej do weryfikacji czy dany dokument można uznać za potwierdzający kwalifikację w tym w szczeg. potwierdzenie faktu, że wydawany certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/ sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

– co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży.


PRZYKŁADOWY OPIS WALIDOWANYCH TREŚCI

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii.
 • Ubiór, regulamin i przepisy BHP w pracowni gastronomicznej. Ochrona środowiska i ochrona przeciwpożarowa w pracowni gastronomicznej.
 • Organizacja stanowiska pracy. Naczynia kuchenne oraz zastawa stołowa do ekspozycji potraw i napojów.
 • Porcjowanie oraz dekorowanie potraw i napojów.
 • ABC przedsiębiorczości.
 • Charakterystyka towaroznawcza żywności. Metody przechowywania żywności. Metody utrwalania żywności. Organizmy genetycznie modyfikowane.
 • Dopuszczalne dodatki stosowane w produktach spożywczych. Zanieczyszczenia żywności.
 • Zmiany zachodzące podczas przechowywania żywności.
 • Receptury gastronomiczne.
 • Metody i techniki stosowane w zakładzie gastronomicznym.
 • Przyprawy roślinne, ich zastosowanie w produkcji potraw.
 • Metody i techniki stosowane w zakładzie gastronomicznym.
 • Przyprawy roślinne, ich zastosowanie w produkcji potraw.
 • Charakterystyka tłuszczów, rodzaje, skład chemiczny, właściwości fizyczne i chemiczne.
 • Wartość odżywcza produktów spożywczych. Podział produktów spożywczych na grupy. Charakterystyka poszczególnych grup produktów spożywczych (mleko i produkty mleczne, jaja, mięso, drób, ryby, tłuszcze spożywcze, produkty zbożowe, suche nasiona roślin strączkowych, warzywa, owoce, grzyby,  ziemniaki, orzechy i nasiona, cukier).
 • Zasady układania i ocena jadłospisów.
 • Charakterystyka poszczególnych posiłków.
 • Żywienie różnych grup ludności.
 • Żywienie dzieci i młodzieży.
 • Charakterystyka żywienia dorosłych.
 • Żywienie osób starszych.
 • Podstawy żywienia dietetycznego. Dieta, jej znaczenie i rola w żywieniu ludzi chorych. Rodzaje diet. Zastosowanie diet. Produkty dozwolone i zabronione w różnych dietach.
 • Potrawy półmięsne i wegetariańskie. Rodzaje kasz.
 • Zimne zakąski (zakąski z serów, z jaj, sosy zimne, kanapki)
 • Obsługa konsumenta. Kuchnie narodowe i regionalne.
 • Przetwory zbożowe. Makarony. Dziczyzna.
 • Ciasta wyrabiane na stolnicy.
 • Ciasta wyrabiane w naczyniu.
 • Ciepłe zakąski (zakąski z mięs zwierząt rzeźnych, z drobiu, z podrobów, z ryb, bezmięsne).
 • Zupy i sosy gorące.
 • Charakterystyka przyjęć okolicznościowych.
 • Rodzaje zakładów gastronomicznych.
 • Rodzaje zakładów gastronomicznych.
 • Żywność wygodna. Rodzaje dodatków do żywności.

 


Certyfikat oraz Suplement do walidacji „POMOC KUCHENNA” wydawany jest osobą które osiągnęły pozytywny wynik podczas egzaminu kwalifikacyjnego.


Certyfikat oraz Suplement do certyfikaty „POMOC KUCHENNA” – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób mogących znaleźć zatrudnienie w restauracjach, pubach i barach, hotelach, pensjonatach, na stołówkach i w firmach cateringowych.