Harmonogramy:

AKTUALIZACJA Harmonogram Zadanie 2 – poradnictwo psychologiczne gr 1

Harmonogram Zadanie 2 – poradnictwo psychologiczne 1

Harmonogram Zadanie 1 – grupa 3

Harmonogram Zadanie 2 – poradnictwo psychologiczne

Aktualizacja-harmonogram Zadanie 1 – grupa 2

Aktualizacja- harmonogram Zadanie 1 – grupa 1

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. wraz z Partnerem Projektu Fundacją INVENTIO zaprasza do udziału w projekcie „Równy dostęp do kariery” nr FELU.09.04-IP.02-0052/23 realizowanym na terenie województwa lubelskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Program: FELU.00.00, Priorytet: FELU.09.00, Działanie: FELU.09.04

Wartość całkowita projektu: 1 034 286,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 879 143,10 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.01.2024 r. do 28.02.2025 r.

#FunduszeUECo oferujemy Uczestnikom Projektu?

Zadanie 1. Identyfikacja potrzeb i opracowanie / aktualizacja Indywidualnego Planu Działania

Zadanie 2. Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 100 % Uczestników Projektu i poradnictwo psychologiczne dla 50 % Uczestników Projektu

Zadanie 3. Szkolenia zawodowe

Zadanie 4. Staż dla około 75% Uczestników Projektu

Zadanie 5. Indywidualne pośrednictwo pracy

Zadanie 6. Wsparcie dodatkowe – opieka nad dzieckiem lub członkiem lub członkiem rodziny potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu


Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY


Zapewniamy między innymi:  profesjonalną kadrę trenerską oraz wyposażone sale szkoleniowe w projektor multimedialny, komputery, tablice flipchart lub tablice suchościeralne oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu.


Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do biura Projektu osobiście, listownie lub mailem – ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin.

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są w biurze Projektu:
ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin

+48 575-868-701 e-mail: m.lucka@romaniszyn.com.pl


CEL

Głównym celem proj. do 28.02.2025 r. jest doprowadzenie do zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwiększenie możliwości zatrudnienia 54 [46kobiet/8mężczyzn] osób (od 18 roku życia), pozostających bez pracy (w szczególności kobiet, w tym bezrobotnych i biernych zawodowo), zamieszkujących w województwie lubelskim, w tym minimum 27 [23 kobiet/4mężczyzn] osób długotrwale bezrobotnych i minimum 6 [5kobiet/1mężczyzn] osób z niepełnosprawnościami.


Efekty

  1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 49 Uczestników/czek Projektu,
  2. Liczba osób, które podniosły poziom wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn dzięki wsparciu w programie – 49 Uczestników/czek Projektu,
  3. Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu programu – 20 Uczestników/czek Projektu,
  4. Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 6 Uczestników/czek Projektu,
  5. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 20 Uczestników/czek Projektu.

Dla kogo

Projekt skierowany jest do 54 [46kobiet/8mężczyzn] osób (od 18 roku życia), pozostających bez pracy (w szczególności kobiet, w tym bezrobotnych i biernych zawodowo), zamieszkujących w województwie lubelskim, w tym min.27 [23 kobiet/4mężczyzn] osób długotrwale bezrobotnych i minimum 6 [5kobiet/1mężczyzn] osób z niepełnosprawnościami.


Dokumenty do pobrania:

Biuro-Projektu-dostępność

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Równy dostęp do kariery

FORMULARZ REKRUTACYJNY Równy dostęp do kariery