PROKEKT:

 Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „ Romaniszyn”  Sp. z o.o. z siedzibą w Pile (64-920), ul. Różana Droga 1A  z zaprasza do udziału w projekcie „Zyskaj nowe możliwości na rynku pracy” FEPK.07.04-IP.01-0019/23 realizowanym na obszarze na terenie województwa podkarpackiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Całkowita wartość Projektu: 875 153,10zł

Dofinansowanie projektu z UE: 787 637,79 zł

Okres realizacji Projektu: od: 2024-01-01 do: 2025-06-30

Ilość miejsc ograniczona do 140 osób.

Przewidziano opłatę za usługę szkoleniową w wysokości 200 złotych.


CEL:

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU od 01.01.2024r. do 30.06.2025r. jest poprawa sytuacji na rynku pracy 140 [84Kobiet/56Męzczyzn] osób od 18 roku życia, w tym 7 osób z niepełnosprawnościami [5Kobiet/2Mężczyzn] zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, cywilnoprawnych, ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego  poprzez objęcie zindywidualizowanym wsparciem tj. ofertą/ami wsparcia zidentyfikowanymi jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy.


EFEKTY:

Projekt „Zyskaj nowe możliwości na rynku pracy” FEPK.07.04-IP.01-0019/23 przyniesie następujące rezultaty, które będą mierzone do 4 tygodni po opuszczeniu programu przez Uczestnika/Uczestniczkę:

 • Objęcie 140 uczestników wsparciem w zakresie poprawa sytuacji na rynku pracy
 • Uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez 80% uczestników.

DLA KOGO:

Grupa docelowa to 140 [84Kobiet/56Mężczyzn] osób dorosłych od 18 roku życia zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, cywilnoprawnych, ubodzy pracujący i osoby odchodzące z rolnictwa ( niezarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy osoby bezrobotne), które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego:

 • na terenie miasta średniego tracącego funkcje społeczno – gospodarcze w województwie podkarpackim: Przemyśla, Sanoka, Jasła, Jarosławia, Mielca, Krosna, Dębicy, Niska, Stalowej Woli, Tarnobrzega,                                                   
 • na terenie obszaru objętego:
 • Programem Strategicznym Rozwoju Bieszczad : Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne – w powiecie bieszczadzkim, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina z s. w Polańczyku– w powiecie leskim, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz – w powiecie sanockim, Bircza – w powiecie przemyskim.
 • Programem Rozwoju Roztocza tj.: Miasto i Gmina Cieszanów, Gmina Horyniec-Zdrój, Miasto i Gmina Narol, Gmina Lubaczów, Miasto Lubaczów, zajmują północno-wschodnie tereny województwa podkarpackiego)
 • Inicjatywą Czwórmiast tj. :gmina i miasto Nisko, miasto Stalowa Wola i miasto Tarnobrzeg.

AKTUALNOŚCI:

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Zyskaj nowe możliwości na rynku pracy” FEPK.07.04-IP.01-0019/23

Wszystkich chętnych zainteresowanych udziałem w Projekcie, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać z naszej strony internetowej lub w biurze projektu w Rzeszowie (35 -021) przy ul. Wincentego Pola 18, dodatkowe informacje udzielane są pod telefonem 575 866 699 oraz adresem e-mail: a.antoniak@romaniszym.com.pl

                Wsparcie przewidziane dla Uczestnika/czki w ramach Projektu obejmuje:

 • Identyfikacja potrzeb uczestników i opracowanie indywidualnego planu działania (140 osób x 3 godziny / 1 uczestnika,
 • Szkolenia (140 osób x średnio 90 godzin / 1 uczestnika),
 • Grupowe poradnictwo zawodowe ( 36 uczestników x 6 godzin / 1 uczestnika)

W ramach projektu oferujemy również:

 • Stypendium szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osoba zależną

Ilość miejsc ograniczona.

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

DO POBRANIA:

 1. FORMULARZ REKRUTACYJNY
 2. REGULAMIN REKRUTACYJNY
 3. Oświadczenie UP nr 1
 4. Oświadczenie UP nr 2
 5. Oświadczenie UP nr 3
 6. Dojazd do biura projektu – Rzeszów