#FunduszeUE

PROJEKT

Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju z siedzibą Piła (64-920) ul. Różana Droga 1A w partnerstwie z Fundacją „INCLUSIO” z siedzibą w Elblągu (82-300) ul. Rawska 19, zaprasza do udziału w projekcie. „Droga do rozwoju” nr FELU.09.04-IP.02-0053/23, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Program: FELU.00.00, Priorytet: FELU.09.00, Działanie: FELU.09.04.

Całkowita wartość Projektu: 1 009 826,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 858 352,10 PLN
Okres realizacji Projektu: od: 01.01.2024 do: 28.02.2025 r.

Ilość miejsc 54 osoby

Udział projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY


CEL

Głównym celem projektu pt. „Droga do rozwoju” nr FELU.09.04-IP.02-0053/23 jest doprowadzenie do zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwiększenie możliwości zatrudnienia 54 [46kobiet/8mężczyzn] osób (od 18 roku życia), pozostających bez pracy (w szczególności kobiet, w tym bezrobotnych i biernych zawodowo), zamieszkujących w województwie lubelskim, w tym między innymi: – minimum 27 osób [23kobiety/4mężczyzn] długotrwale bezrobotnych,- minimum 6 osób [5kobiet/1mężczyzna] z niepełnosprawnościami.


EFEKTY

Projekt przyniesie następujące rezultaty, które będą mierzone do 4 tygodni po opuszczeniu programu przez Uczestnika/Uczestniczkę (UP):

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – minimum 49 UP
 • Liczba osób, które podniosły poziom wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn dzięki wsparciu w programie – minimum 49 UP
 • Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu programu –  minimum 20 UP
 • Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – minimum 6 UP
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – minimum 20 UP

DLA KOGO

Grupa docelowa projektu to 54 (46kobiet/8mężczyzn) osoby w wieku od 18 roku życia, bez pracy w szczególności kobiety ( w tym bezrobotne lub bierne zawodowo), zamieszkujące obszar województwa lubelskiego, w tym między innymi:

– minimum 27 osób [23kobiety/4mężczyżni] długotrwale bezrobotnych.

– minimum 6 osób [5obiet/1mężczyzna] z niepełnosprawnościami.


Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.


Zapewniamy między innymi: profesjonalną kadrę trenerską, zwrot kosztów za dojazd dla część UP (poza komunikacją miejską – z wyłączeniem ON), ubezpieczenie NNW od pierwszego do ostatniego dnia odbywania stażu, składki ZUS, badania lekarskie szkolenie (jeśli wymaga tego tematyka) oraz staż, catering – w trakcie szkolenia, stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe, refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub członkiem rodziny potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Uczestnicy/Uczestniczki mają również możliwość skorzystania z usług dostępowych (tłumacza Polskiego Języka Migowego, asystenta osoby z niepełnosprawnością, materiałów szkoleniowych w formie dostępnej, pętli indukcyjnej, wyposażonych sal szkoleniowych.


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • identyfikacja potrzeb Uczestnika Projektu i opracowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe dla wszystkich UP i indywidualne poradnictwo psychologiczne dla połowy UP,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże zawodowe dla 75% UP,
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • wsparcie dodatkowe – opieka nad dzieckiem do lat 7 lub członkiem rodziny potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Do pobrania:

Droga do rozwoju plakat A3 lubelskie

Biuro-Projektu-dostępność

FORMULARZ REKRUTACYJNY – Droga do rozwoju

FORMULARZ REKRUTACYJNY – Droga do rozwoju