Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. jako niezależna firma oferuje Państwu pełnienie roli służby BHP jako organu kontrolno-doradczego.

Powołanie kompetentnej służby BHP jest obowiązkiem wszystkich pracodawców. Utrzymywanie etatowych specjalistów jest często nieekonomiczne i problematyczne. Dużo lepszym rozwiązaniem dla Państwa będzie nawiązanie współpracy z fachowym dostawcą tej usługi. Nadzór BHP w wykonaniu naszej firmy zdejmuje z Państwa barków masę obowiązków. Dajemy spokój, który często jest bezcenną wartością.

Fachowy nadzór BHP w każdej z firm przyczynia się do zminimalizowania możliwości wystąpienia wypadków w pracy, jak również poprawia ogólne bezpieczeństwo i higienę pracy na każdym stanowisku. Warto współpracować z najlepszymi w branży!

Należy również pamiętać, że pracodawca albo inna osoba, która kieruje pracownikami nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z art. 283 § 1 Kodeksu pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Karę grzywny w drodze mandatu nakłada inspektor pracy lub też na jego zlecenie kierowany jest wniosek do sądu o ukaranie osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia.