Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Szkolenie okresowe BHP

Informacje ogólne o szkoleniu:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP i ppoż. Przekazanie wiedzy niezbędnej do bezpiecznego wykonywania czynności na stanowisku pracy, w tym zagrożeń płynących z otoczenia.

Szkolenie okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy skierowane jest:

  • dla osób kierujących pracownikami
  • dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • dla pracowników administracyjno-biurowych,
  • dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • dla służb BHP

Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczeń. Zaświadczenie wydawane są na podstawie §16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późniejszymi zmianami).

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

Program szkolenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas trwania szkolenia:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180 poz. 1860).