Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Informacje ogólne o szkoleniu:

Cel szkolenia
Uzyskanie wiedzy i umiejętności do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji (egzamin UDT) wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych

 

Program szkolenia:

OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z WYŁĄCZENIEM SPECJALIZOWANYCH” Nr 19-63/1/19

1.Wiadomości o dozorze technicznym
2.Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych
3.Urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach jezdniowych podnośnikowych.
4.Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych.
5.Bezpieczna eksploatacja wózków zasilanych paliwem gazowym LPG i CNG
6.Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie wewnątrzzakładowym.
7.Zajęcia praktyczne – obsługa wózków

„BEZPIECZNA WYMIANA BUTLI”
Nr rejestru Akademii UDT 04/01/2019/BUB

1.Wymagania dotyczące warunków użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym wyposażonych w instalację gazową (oświetlenie, wentylacja, temperatura, stosowane narzędzia, środki ochrony indywidualnej
2.Charakterystyka paliw gazowych stosowanych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym
3.Wymagania dotyczące stanowiska do wymiany butli.
4.Rodzaje instalacji gazowych oraz butli
5.Stosowane oznaczenia
6.Terminy i warunki dopuszczania do eksploatacji
7.Kontrola szczelności instalacji gazowej
8.Transport wewnątrzzakładowy butli na paliwa gazowe oraz zagrożenia występujące przy tych występujące przy tych czynnościach
9.Zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych
10.BHP
11.Stosowane oznaczenia
12.Czynności obsługi codziennej związanej z instalacją gazową
13.Czynności związane z wymianą butli
14.Kontrola szczelności instalacji gazowej
15.Ocena czynności wykonywanych przez uczestników szkolenia

 

 

Czas trwania szkolenia:

czas trwania szkolenia: 39 godzin lekcyjnych