Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Wózki jezdniowe podnośnikowe. Bezpieczna wymiana butli.

Informacje ogólne o szkoleniu:

Cel szkolenia
Uzyskanie wiedzy i umiejętności do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji (egzamin UDT) wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych

Karta zgłoszenia na szkolenie

 

Program szkolenia:

 

„WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA Z WYŁĄCZENIEM WÓZKÓW Z WYSIĘGNIKIEM

ORAZ WÓZKÓW Z OSOBĄ OBSŁUGUJĄCĄ PODNOSZONĄ WRAZ Z ŁADUNKIEM”

LP. PROGRAM LICZBA GODZIN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH (WYKŁADY) LICZBA GODZIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH (ĆWICZEŃ)
A Wiadomości o dozorze technicznym 2
B Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych 3
C Urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach jezdniowych podnośnikowych 1
D Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych 5
E Bezpieczna eksploatacja wózków zasilanych paliwem gazowym LPG i CNG 1
F Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie wewnątrzzakładowym 2
G Zajęcia praktyczne – obsługa wózków  6
Razem 20
„BEZPIECZNA WYMIANA BUTLI” 
LP. PROGRAM LICZBA GODZIN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH (WYKŁADY) LICZBA GODZIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH (ĆWICZEŃ)
A Wymagania dotyczące warunków użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym wyposażonych w instalację gazową (oświetlenie, wentylacja, temperatura, stosowane narzędzia, środki ochrony indywidualnej) 2
B  Charakterystyka paliw gazowych stosowanych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym
C Wymagania dotyczące stanowiska do wymiany butli
D  Rodzaje instalacji gazowych oraz butli
E Stosowane oznaczenia
F Terminy i warunki dopuszczania do eksploatacji
G  Kontrola szczelności instalacji gazowej
H Transport wewnątrzzakładowy butli na paliwa gazowe oraz zagrożenia występujące przy tych czynnościach
I Zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych
J  BHP
K Stosowane oznaczenia 2
L Czynności obsługi codziennej związanej z instalacją gazową
Ł  Czynności związane z wymianą butli
M Kontrola szczelności instalacji gazowej
N Ocena czynności wykonywanych przez uczestników szkolenia
O Egzamin końcowy
Razem 4
Ogółem 24

 

 

Czas trwania szkolenia:

czas trwania szkolenia: 24 godziny lekcyjne