HARMONOGRAMY:

Harmonogram – pogotowie .informatyczne – grupa 4, cz. II

Harmonogram – pogotowie .informatyczne – GRUPA 4

Harmonogram – pogotowie .informatyczne – GRUPA 3

harmonogram – grupa 3 – JASTROWIE – warsztaty

Harmonogram – pogotowie .informatyczne – GRUPA 2

harmonogram – grupa 2 PIŁA – warsztaty

harmonogram – grupa 4 – CHODZIEŻ – warsztaty

Harmonogram – pogotowie .informatyczne

Harmonogram warsztaty gr.1


Informacja ogólna:

Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju zaprasza do udziału w zadaniu publicznym pt. „Senior w trybie on-line”, Priorytet III. Włączenie cyfrowe, realizowanym na obszarze subregionu pilskiego woj. wielkopolskiego tj. na terenie powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego, złotowskiego.

Termin realizacji zadania publicznego: 15-09-2023 – 31-12-2023

Liczba beneficjentów: 32


Cel zadania publicznego:

Działania prowadzone w ramach zadania „Senior w trybie on-line” mają na celu zniwelowanie zjawiska wykluczenia społecznego wśród seniorów z podregionu pilskiego poprzez nabycie kompetencji cyfrowych i umiejętności samodzielnego posługiwania się narzędziami internetowymi w życiu codziennym przez min 95% spośród 32 beneficjentów (w większości kobiet) osób w wieku 60 lat i więcej: w tym min. 10% to osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujących w podregionie pilskim; do końca 2023 r.; dzięki udziałowi w niniejszym projekcie.


Plan działań:

 1. Warsztaty senior w trybie on-line – zajęcia grupowe w wymiarze 60h dydaktycznych,
  w ramach których nabywane będą umiejętności w następujących zakresach:
 • Moduł A. Komputer i urządzenia mobilne
 • Moduł B. Przeglądarki internetowe i poczta elektroniczna
 • Moduł C. Bezpieczeństwo w sieci vs. Dezinformacja
 • Moduł D. Media społecznościowe i komunikatory
 • Moduł E. Bankowość i zakupy on-line
 • Moduł F. E-usługi w praktyce
 • Moduł G. Planowanie podróży
 • Moduł H. Kultura w sieci
 1. Pogotowie informatyczne – dyżur specjalisty/informatyka

Podstawowe kryteria uczestnictwa:

– zamieszkanie na obszarze subregionu pilskiego woj. wielkopolskiego tj. na terenie powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego, złotowskiego

– ukończony 60 rok życia

Dodatkowe kryteria:

– orzeczenie o niepełnosprawności

– kobieta

– tereny wiejskie i małe ośrodki wiejskie


Planowane efekty realizacji zadania publicznego – dot. liczby osób w wieku 60 lat i więcej:

– procent osób, które nabyły umiejętności w zakresie podstawowej obsługi komputera i urządzeń mobilnych – min 95%

– procent osób, nabyły umiejętności w zakresie korzystania z przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej – min 95%

– procent osób, które nabyły wiedze w zakresie zagrożeń w sieci, ochrony ich przed potencjalnymi oszustami oraz nt. działań dezinformacyjnych i sposobami weryfikacji prawdziwości informacji – min 95%

– procent osób, które nabyły umiejętności w zakresie komunikowania się przez narzędzia internetowe – min 95%

– liczba osób, które nabyły umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej oraz dokonywania zakupów przy użyciu Internetu –31 osób / min 95%

– liczba osób, która nabyły wiedze w zakresie możliwości i sposobów załatwiania spraw urzędowych/administracyjnych/zdrowotnych –31 osób / min 95%

– liczba osób, które nabyły umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi internetowych podczas planowania podróży – 31 osób / min 95%

– liczba osób, które ukończyły udział w projekcie –31 osób / min 95%


Źródła finansowania kosztów realizacji zadania:

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania: 88090,00 zł

Dotacja: 80000,00 zł

Wkład własny: 8090,00 zł


Udział w Projekcie jest bezpłatny

Formularz rekrutacyjny dostępny jest w biurze, zajmującym się obsługą zadania publicznego: Priorytet III. Włączenie cyfrowe

Aleja Powstańców Wielkopolskich 164, 64-920 Piła (pok. 04).


Osoba do kontaktu:

Kinga Rzeszut

Monika Galster

tel. 883289000

k.rzeszut@romaniszyn.com.pl


 Plan Działań w Projekcie: 4 grupy x śr. 8 osób/grupę; śr. 2 gr./turę

 1. Warsztaty senior w trybie on-line – zajęcia grupowe w wymiarze 60h/gr; średnio 20 spotkań x śr. 3h/spotkanie, w ramach których nabywane będą umiejętności
  w następujących zakresach:
 • Moduł A. Komputer i urządzenia mobilne – średnio 12h
 • Moduł B. Przeglądarki internetowe i poczta elektroniczna – średnio 9h
 • Moduł C. Bezpieczeństwo w sieci vs. Dezinformacja – średnio 6h
 • Moduł D. Media społecznościowe i komunikatory  – średnio 9h
 • Moduł E. Bankowość i zakupy on-line – średnio 12h
 • Moduł F. E-usługi w praktyce – średnio 6h
 • Moduł G. Planowanie podróży – średnio 3h
 • Moduł H. Kultura w sieci – średnio 3h

 

 1. Pogotowie informatyczne – dyżur specjalisty/informatyka – wsparcie 10h/tydzień,
  w formie dyżuru specjalistycznego; łącznie 280h.

Do pobrania:

Aktywni+ Formularz_zgłoszenia

Deklaracja_Aktywni+

plakat – budżet – Senior w trybie on-line

plakat_budzet_panstwa