HARMONOGRAMY:

Harmonogram – gr. I – Droga do zmian

Harmonogram – gr. II – Droga do zmian

Harmonogram – gr. III – Droga do zmian

Harmonogram – gr. IV – Droga do zmian

Harmonogram – gr. V – Droga do zmian

Harmonogram – gr. VI – Droga do zmian

Harmonogram – gr. VII – Droga do zmian


PROJEKT

Korporacja „Romaniszyn” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Stanisław Romaniszyn z siedzibą 64-920 Piła, ul. Różana Droga 1A zaprasza do udziału w projekcie „Droga do zmian” nr RPWP.07.01.02-30-0074/22 realizowanym na obszarze województwa wielkopolskiego na terenie gmin: Chodzież, Chodzież–gmina wiejska, Margonin, Szamocin, Krzyż Wielkopolski, Wieleń, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie – gmina wiejska, Wyrzysk, Damasławek – gmina wiejska, Gołańcz, Mieścisko-gmina wiejska, Wapno- gmina wiejska, Jastrowie, Okonek, Tarnówka- gmina wiejska Kiszkowo–gmina wiejska, Chodów-gmina wiejska, Grzegorzew- gmina wiejska, Kłodawa, Kościelec- gmina wiejska, Olszówka–gmina wiejska, Osiek Mały-gmina wiejska, Przedecz, Orchowo–gmina wiejska, Malanów–gmina wiejska, Miłosław, Pyzdry, Grabów nad Prosną, Kraszewice-gmina wiejska, Mikstat, Dobrzyca, Gizałki-gmina wiejska, Granowo -gmina wiejska, Wielichowo, Bojanowo, Ryczywół-gmina wiejska, Dominowo -gmina wiejska, Nowe Miasto nad Wartą-gmina wiejska, Dolsk, Grodziec-gmina wiejska, Kleczew, Skulsk- gmina wiejska, Wierzbinek–gmina wiejska, Wilczyn-gmina wiejska. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 7.00.00 – Włączenie społeczne, Działanie 7.01.00 – Aktywna integracja, Poddziałanie 7.01.02 – Aktywna integracja – projekty konkursowe. Wsparcie jest udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Całkowita wartość Projektu: 872 524,35 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 741 645,69 zł
Okres realizacji Projektu: od: 2022-09-01 do: 2023-08-31

Ilość miejsc ograniczona do 72 osób

Udział projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY


CEL

Projekt pt. „Droga do zmian” nr RPWP.07.01.02-30-0074/22 ma na CELU podniesienie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia wśród 72 osób (min. 44K) zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ.(wpisujących się w GD proj.), w okresie od 01.09.2022 do 31.08.2023 r., zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze województwa wielkopolskiego w gminach wskazanych w zakładce [PROJEKT], pozostających w 100% biernymi zawodowo, w tym m.in.:

– 7 osób [4K/3M] o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności/z niepełnosprawnością sprzężoną/z zaburzeniami psychicznymi, w tym os. z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

– 14 osób [8K/6M] spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społ., rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki,

– 7 osób [4K/3M] korzystających z PO PŻ (przy czym zakres wsparcia dla tych osób nie powiela działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ).


EFEKTY

Poprzez indywidualną i kompleksową reintegrację społeczno-zawodową projekt prowadzi m.in. do:

  • Uzyskania kwalifikacji/kompetencji/umiejętności przez 72 os.
  • Poszukiwania pracy przez min. 26 os.
  • Podjęcia pracy przez min. 15 os.

Ponadto zakłada się osiągnięcie efektywności społecznej i zatrudnieniowej, mierzonej do 3 miesięcy po ukończeniu udziału w projekcie:

  • w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami wskaźnik efektywności: społecznej – min.34%, zatrudnieniowej – min.12%
  • w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. wskaźnik efektywności: społecznej min. 34%, zatrudnieniowej – min.25%

DLA KOGO

Grupa docelowa projektu to 72[44K/28M] osoby bierne zawodowo, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społ. zg. z ust. z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społ., w wieku od 18 r.ż., osoby niepełnosprawne oraz korzystające z PO PŻ, zamieszkujące w rozumieniu KC w woj. wielkopolskim w gminach wskazanych w zakładce [PROJEKT].


Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, zwrot kosztów za dojazd dla połowy UP (poza komunikacją miejską – z wyłączeniem ON), ubezpieczenie NNW od pierwszego do ostatniego dnia udziału w projekcie,  składki ZUS, badania lekarskie (staż), catering w trakcie grupowych treningów kompetencji społecznych, stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe.


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

  • diagnoza potrzeb i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
  • grupowe treningi kompetencji społecznych,
  • indywidualne poradnictwo specjalistyczne,
  • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,
  • płatne staże zawodowe

 


AKTUALNOŚCI

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Droga do zmian” nr RPWP.07.01.02-30-0074/22. Wszystkich chętnych i zainteresowanych udziałem w Projekcie, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać z naszej strony internetowej lub w Biurze Projektu w Pile, ul. Różana Droga 1a, dodatkowe informacje udzielane są pod telefonem 575 692 016 oraz adresem e-mail: j.klosinska@romaniszyn.com.pl


Ilość miejsc ograniczona.

Udział projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.


Do pobrania:

1.FORMULARZ REKRUTACYJNYdruk jednostronny

1.FORMULARZ REKRUTACYJNYdruk jednostronny

2.ANKIETA potrzeba udziału w projekcie integralna część FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

2.ANKIETA potrzeba udziału w projekcie integralna część FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Droga do zmian po 01.09.2022

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Droga do zmian po 01.09.2022

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Droga do zmian po 21.04.2023

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Droga do zmian po 21.04.2023

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Droga do zmian po 23.02.2023

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Droga do zmian po 23.02.2023

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Droga do zmian 01.09.2022

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Droga do zmian 01.09.2022

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Droga do zmian 21.04.2023

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Droga do zmian 21.04.2023

Regulamin rekrutacji – Droga do rozwoju

Regulamin rekrutacji – Droga do rozwoju