Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Informacje ogólne o szkoleniu:

Kurs jest skierowany do osób, które chcą rozpocząć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym, albo już pracują, ale zgodnie z nową ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235, z dnia 3 marca 2011 r.) muszą uzupełnić swoje kwalifikacje, bowiem nowa ustawa określa zmiany w wymogach dotyczących kwalifikacji opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki:

 • Wstęp do psychologii rozwojowej (wyjaśnienia terminologiczne, powiązania z innymi naukami, zadania, czynniki warunkujące rozwój, okresy rozwoju człowieka)
 • Okres prenatalny (rozwój dziecka w fazie embrionalnej i płodowej, teratogeny)

2. Rozwój dziecka  w okresie wczesnego dzieciństwa:

 • Stadium noworodka,
 • Okres niemowlęcy,
 • Okres poniemowlęcy

3. Jedna nóżka, druga nóżka, czyli tańce-wygibańce:

 • pojęcie, twórcy, techniki, ćwiczenia, przeznaczenie, funkcje, korzyści,
 • tańce dla malucha,

4. Muzykoterapia:

 • pojęcie, rodzaje, cel, wpływ na procesy fizjologiczne, funkcje, korzyści,
 • zajęcia umuzykalniające dla malucha

5. Teatrzyki dla malucha:

 • klasyfikacja, teatr i jego wpływ na emocje dziecka, spostrzeganie, doznania słuchowe, myślenie, zabawa dzieci w teatr, zabawy parateatralne, funkcje teatru, rekwizyty,
 • tworzenie krótkich form teatralnych dla małego widza

6. Edukacja plastyczna:

 • podstawowe pojęcia, chwyt dziecka, techniki plastyczne, techniczne z wykorzystaniem różnych struktur,
 • etapy rozwoju rysunku dziecka,
 • analiza rysunków dziecka,
 • nauka kolorów dla dzieci,
 • sensoplastyka

7. Bajkoterapia, czyli jaką literaturę wybrać dla dzieci:

 • pojęcie, rodzaje, funkcje,
 • rozwój kompetencji komunikacyjnej dziecka,
 • analiza i dobór literatury,
 • rekwizyty wspomagające przekaz treści,
 • bajka – uwarunkowania, schemat,
 • poezja dla dzieci,
 • kącik czytelniczy w żłobku,

8. Czas wolny dzieci:

a) pojęcie, czynniki, rola, środki wspomagające, placówki i miejsca, rodzaje aktywności dzieci,

b) Odpoczynek dzieci i dorosłych:

 • pojęcie, rodzaje, odpoczynek pozorny,
 • ćwiczenia oddechowe jako forma odpoczynku,
 • masażyki dziecięce jako forma integracji i odpoczynku,
 • trening autogenny

c) Relaksacja:

 • rodzaje, zastosowanie, zasady, zastosowanie,
 • relaksacja jako forma wyciszenia na leżakowaniu

9. Podstawy pedagogiki opiekuńczej i wychowawczej:

 • opieka a wychowanie,
 • postawy opiekuńcze,
 • rola rodziny,
 • specyfika żłobka – rozporządzenie, plan dnia,
 • korzyści wynikające z uczęszczania dziecka do żłobka,
 • zaniedbanie dziecka przez rodzica i opiekuna,

10. Opiekun w żłobku:

 • wymagania stawiane opiekunowi/wychowawcy,
 • negatywne i pozytywne postawy wychowawcze,
 • środowisko społeczne a rozwój dziecka,

11. Pedagogika zabawy:

 • pojęcie, podział zabaw, funkcje, analiza zabaw dzieci, propozycje zabaw,
 • zabawy fundamentalne w praktyce,
 • zabawy z chustą animacyjną KLANZY,
 • elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Scherborne,
 • elementy Metody Dobrego Startu,
 • zabawy integracyjne w praktyce,
 • zabawy w schemacie ciała,
 • dobór zabawek dla dzieci

12. Podstawy psychologii:

 • dziecięce emocje – jak powstają, rodzaje, czynniki, jak poradzić sobie z nimi, funkcje, wybuch histerii, płaczu, gniewu,
 • inteligencja emocjonalna u dzieci,
 • pomoce dydaktyczne – rozpoznawanie emocji,
 • zabawy związane z inteligencją emocjonalną,
 • karać czy nagradzać, czyli o systemie motywacyjnym dziecka słów kilka,
 • stres, czyli BHP codzienności – jak żyć i nie zwariować

 

13. Zajęcia ruchowe dla dzieci:

 • cele i zadania,
 • wpływ na funkcjonowanie organizmu,
 • przeciwdziałanie wczesnej otyłości,
 • rodzaje i przykłady zabaw ruchowych,
 • metody wykorzystywane podczas zajęć ruchowych,
 • zaburzenia rozwoju ruchowego u dzieci,

14. Kompetencje wychowawcze opiekuna, czyli jak nie dać sobie wejść na głowę:

 • stawianie dzieciom granic i zasad w praktyce,
 • aktywne słuchanie dzieci,
 • wyrażanie uczuć przez dzieci a ich rozumienie u rodziców,
 • niekorzystne metody wychowawcze stosowane przez dorosłych,
 • błędy popełniane przez rodziców i opiekunów,
 • mądra pochwała,
 • przypadkowy klaps czy przemoc fizyczna,

15. Emisja głosu- jak nie stracić głosu,

16. Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem  prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się.

Czas trwania szkolenia:

280 godzin, w tym 80 godzin praktyk

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie