HARMONOGRAMY:

HARMONOGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO – Pracownik adm.-biur. oraz podst. ks. i rach. z obsł. komp. 2 GR

HARMONOGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO – Sprzątaczki i pokojowe z uprawnieniami do 1 kv

HARMONOGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO – Magazynier z elementami sprzedaży i obsługą kasy fiskalnej

HARMONOGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO – Magazynier

HARMONOGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO – Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej

HARMONOGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO – Pracownik adm.-biur. oraz podst. ks. i rach. z obsł. komp. 1 GR

Harmonogram Warsztaty terapeutyczne Gr1 ed 2

Harmonogram Warsztaty terapeutyczne Gr2 ed 2

Harmonogram Warsztaty terapeutyczne Gr3 ed 2

Harmonogram Warsztaty terapeutyczne Gr4 ed 2

Harmonogram Warsztaty terapeutyczne Gr5 ed 2

Harmonogram Grupowe poradnictwo psychospołeczne 2 ed. Gr 1

Harmonogram Grupowe poradnictwo psychospołeczne 2 ed. Gr 2

Harmonogram Grupowe poradnictwo psychospołeczne 2 ed. Gr 3

Harmonogram Grupowe poradnictwo psychospołeczne 2 ed. Gr 4

Harmonogram Grupowe poradnictwo psychospołeczne 2 ed. Gr 5

Harmonogram Integracja 2 IŚR psycholog od 16-19.09.2019

Harmonogram Integracja 2 IŚR doradca 09-11.09.2019

Harmonogram Integracja 2 IŚR psycholog 04-14.09.2019

Harmonogram Integracja 2 IŚR doradca 03-08 09 2019

Harmonogram Integracja IŚR doradca 12-16.08.2019

Harmonogram Integracja 2 IŚR psycholog 19-24.08.2019

HARMONOGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO – Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej

HARMONOGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO – Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera

HARMONOGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO – Sprzątaczki pokojowe z uprawnieniami do 1 Kv

HARMONOGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO – Sprzątaczki pokojowe z uprawnieniami do 1 Kv

HARMONOGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO – Magazynier z elementami sprzedaży i obsługą kasy fiskalnej

Harmonogram Warsztaty terapeutyczne Gr 1

Harmonogram Warsztaty terapeutyczne Gr 2

Harmonogram Warsztaty terapeutyczne Gr 3

Harmonogram Warsztaty terapeutyczne Gr 4

Harmonogram Grupowe poradnictwo psychospołeczne Gr 1

Harmonogram Grupowe poradnictwo psychospołeczne Gr 2

Harmonogram Grupowe poradnictwo psychospołeczne Gr 3

Harmonogram Grupowe poradnictwo psychospołeczne Gr 4

Harmonogram Integracja 2 IŚR doradca 9-18.04.2019

Harmonogram Integracja 2 IŚR psycholog 10-26.04.2019

Harmonogram IŚR psycholog 05-09.04.2019

Harmonogram IŚR doradca zaw. 04-05.04.2019

 

INFORMACJE O PROJEKCIE
Instytucja szkoląca Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn”
Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Integracja w stronę zatrudnienia 2” realizowanego na terenie województwa pomorskiego (zgodnie z kodeksem cywilnym) na obszarze charakteryzującym się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym, tj.:

 • powiat bytowski, gminy: Bytów (gmina miejsko-wiejska), Kołczygłowy (gmina wiejska), Miastko (gmina miejsko-wiejska), Parchowo (gmina wiejska), Studzienice (gmina wiejska), Trzebielino (gmina wiejska), Tuchomie (gmina wiejska), Borzytuchom (gmina wiejska), Czarna Dąbrówka (gmina wiejska)
 • powiat chojnicki, gminy: Chojnice (gmina wiejska), Chojnice (gmina miejska), Brusy (gmina miejsko-wiejska), Czersk (gmina miejsko-wiejska), Konarzyny (gmina wiejska)
 • powiat człuchowski, gminy: Człuchów (gmina wiejska), Człuchów (gmina miejska), Czarne (gmina miejsko-wiejska), Koczała (gmina wiejska), Przechlewo (gmina wiejska), Rzeczenica (gmina wiejska), Debrzno (gmina miejsko-wiejska)
 • powiat kościerski, gminy: Karsin (gmina wiejska), Liniewo (gmina wiejska) powiat kwidzyński, gminy: Ryjewo (gmina wiejska), Prabuty (gmina miejsko-wiejska) powiat malborski, gminy: Malbork (gmina miejska), Lichnowy (gmina wiejska), Miłoradz (gmina wiejska)
 • powiat słupski, gminy: Damnica (gmina wiejska), Kępice (gmina miejsko-wiejska), Potęgowo (gmina wiejska), Smołdzino (gmina wiejska), Dębnica Kaszubska (gmina wiejska)
 • powiat starogardzki, gminy: Osiek (gmina wiejska), Skórcz (gmina wiejska), Kaliska (gmina wiejska), Czarna Woda (gmina miejsko-wiejska), Smętowo Graniczne (gmina wiejska), Osieczna (gmina wiejska)
 • powiat tczewski, gmina: Morzeszczyn (gmina wiejska)
 • powiat wejherowski, gmina: Choczewo (gmina wiejska)
 • powiat sztumski, gminy: Dzierzgoń (gmina miejsko-wiejska), Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska), Stary Dzierzgoń (gmina wiejska), Stary Targ (gmina wiejska)
 • powiat nowodworski, gminy: Nowy Dwór Gdański (gmina miejsko-wiejska), Ostaszewo (gmina wiejska).

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, nr projektu RPPM.06.01.02-22-0090/17, Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Partnerem projektu jest – Fundacja Ekspert – Kujawy, z siedzibą w Inowrocławiu (88-100), ul. Dworcowa 65

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
Wartość projektu: 1 498 452, 48 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 273 684, 60 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.10.2018 r. do 30.04.2020 r.
CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Celem projektu jest zwiększenie do 30.04.2020 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 100 [60K/40M] osób w wieku 18 lat i więcej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które bez udziału w projekcie mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie zidentyfikowanych problemów, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego w województwie pomorskim na obszarach charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia (z czego min. 50% tj. 50 [30K/20M] osób stanowić będą bierni zawodowo), w tym min. 50 [30K/20M] osób z niepełnosprawnościami.

CO OFERUJEMY UCZESTNIKOM PROJEKTU?

 • Utworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracj
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 60% Uczestników
 • Grupowe poradnictwo psychospołeczne
 • Warsztaty terapeutyczne
 • Szkolenia zawodowe
 • 6 -miesięczne staże zawodowe dla 60% Uczestników\
 • Pośrednictwo pracy

PLANOWANE EFEKTY:

 • uzyskanie kwalifikacji przez min. 40% Uczestników,
 • poszukiwanie pracy przez min. 20% Uczestników,
 • podjęcie zatrudnienia przez min. 25% Uczestników,
 • efektywność zatrudnieniowa min. 22% Uczestników,
 • efektywność społeczna min. 34% Uczestników,
 • dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi poziom efektywności zatrudnieniowej min. 12% Uczestników,
 • dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi poziom efektywności społecznej min. 34% Uczestników.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:
Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
– osoba w wieku 18 lat i więcej (osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 18 r.ż.),
– osoba pozostającą bez zatrudnienia (osoba bierna zawodowo, osoba bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy lub pozostająca bez pracy, niezarejestrowana, poszukująca pracy),
– osoba zamieszkująca w rozumieniu Kodeksu cywilnego w województwie pomorskim na obszarach charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym, jedną z niżej wymienionych gmin tj.: 1) Bytów (gmina miejsko-wiejska) 2) Kołczygłowy (gmina wiejska) 3) Miastko (gmina miejsko-wiejska) 4) Parchowo (gmina wiejska) 5) Studzienice (gmina wiejska) 6) Trzebielino (gmina wiejska) 7) Tuchomie (gmina wiejska) 8) Borzytuchom (gmina wiejska) 9) Czarna Dąbrówka (gmina wiejska) 10) Chojnice (gmina wiejska) 11) Chojnice (gmina miejska) 12) Brusy (gmina miejsko-wiejska) 13) Czersk (gmina miejsko-wiejska) 14) Konarzyny (gmina wiejska) 15) Człuchów (gmina wiejska) 16) Człuchów (gmina miejska) 17) Czarne (gmina miejsko-wiejska) 18) Koczała (gmina wiejska) 19) Przechlewo (gmina wiejska) 20) Rzeczenica (gmina wiejska) 21) Debrzno (gmina miejsko-wiejska) 22) Karsin (gmina wiejska) 23) Liniewo (gmina wiejska) 24) Ryjewo (gmina wiejska) 25) Prabuty (gmina miejsko-wiejska) 26) Malbork (gmina miejska) 27) Lichnowy (gmina wiejska) 28) Miłoradz (gmina wiejska) 29) Damnica (gmina wiejska) 30) Kępice (gmina miejsko-wiejska) 31) Potęgowo (gmina wiejska) 32) Smołdzino (gmina wiejska) 33) Dębnica Kaszubska (gmina wiejska) 34) Osiek (gmina wiejska) 35) Skórcz (gmina wiejska) 36) Kaliska (gmina wiejska) 37) Czarna Woda (gmina miejsko-wiejska) 38) Smętowo Graniczne (gmina wiejska) 39) Osieczna (gmina wiejska) 40) Morzeszczyn (gmina wiejska) 41) Choczewo (gmina wiejska) 42) Dzierzgoń (gmina miejsko-wiejska) 43) Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska) 44) Stary Dzierzgoń (gmina wiejska) 45) Stary Targ (gmina wiejska) 46) Nowy Dwór Gdański (gmina miejsko-wiejska) 47) Ostaszewo (gmina wiejska),
– osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z tytułu co najmniej jednej przesłanki.
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.
Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, catering (szkolenia), zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów badań lekarskich i ubezpieczenie NNW.

JAK MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście lub listownie– Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o., al. Powstańców Wielkopolskich 164, 64-920 Piła.
Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.


Dodatkowe informacje udzielane są: ul. Powstańców Wielkopolskich 164 (pokój 04), 64-920 Piła (w określonych dniach i godzinach) kom: +48 575-868-701
e-mail:m.lucka@romaniszyn.com.pl


DO POBRANIA:

Formularz rekrutacyjny Integracja w stronę zatrudnienia 2

Zał 1 do Form. Oświadczenie o POPŻ

Zał 2 do Form. Oświadczenie o OPS

Zał 3 do Form. Oświadczenie osoby BIERNEJ

Dla ON- Oświadczenie o pełni zdolności do czynności prawnych

Regulamin zwrotów kosztów dojazdu – Integrazcja w stronę zatrudnienia 2

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Integracja w stronę zatrudnienia 2

Załączniki do regulaminu zwrotów kosztów dojazdu – Integrazcja w stronę zatrudnienia 2