Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju
ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła
zaprasza do udziału w projekcie:
„W kierunku zatrudnienia”
Projekt realizowany na terenie województwa wielkopolskiego
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w okresie 01.05.2023 – 31.01.2024
Całkowita wartość projektu sfinansowana z budżetu Zleceniodawcy: 375 360,00 zł
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !


Listy rankingowe:

lista rankingowa nr 1

lista rankingowa nr 2

lista rankingowa nr 3

lista rankingowa nr 4

lista rankingowa nr 5

lista rankingowa nr 6

lista rankingowa nr 7

lista rankingowa nr 8

lista rankingowa nr 9

Harmonogramy:

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 1

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 1aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 2 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 3 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 4 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 5 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 6 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 7 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 8 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 9 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 10 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 11 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 12 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 13 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 14 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 15 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 16 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 17 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 18 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 19 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 20 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 21 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 22 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 23 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 24 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 25 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 26 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 27 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 28 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 29 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 30 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 31 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 32 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 33 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 34 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 35 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 36 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 37 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 38 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 39 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 40 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 41 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 42 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 43 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 44 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 45 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 46 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 47 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 48 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 49 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 50 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 51 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 52 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 53 aktualizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 54 aktualizacja


Cel projektu:
Celem głównym projektu jest podniesiona zdolność do zatrudnienia 80 os. dorosłych (48 kobiet i 32 mężczyzn) – osób z niepełnosprawnościami; zamieszkujących na obszarze woj. wielkopolskiego; dzięki kompleksowemu i zindywidualizowanemu wsparciu udzielonemu w ramach projektu; w okresie od 01.05.2023 do 31.01.2024; skutkującemu podjęciem zatrudnienia przez min. 25%UP.


Projekt skierowany do osób:
• niepełnosprawnych,
• zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego,
• pozostających bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo)
• w wieku aktywności zawodowej,
• pełnoletnich


W ramach projektu oferujemy:
Przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania – diagnoza potrzeb i opracowanie indywidualnych planów działania (dla 80 Uczestników – 5H/UP)
Grupowe doradztwo zawodowe (dla 80 Uczestników – 25H/UP)
Specjalistyczne poradnictwo zawodowe w formie job-coachingu (dla 80 Uczestników – 10H/UP)
Pośrednictwo pracy (dla 80 Uczestników – 3H/UP)


AKTUALNOŚCI

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „W kierunku zatrudniania”. Wszystkich chętnych zainteresowanych udziałem w Projekcie, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać z naszej strony internetowej lub w Biurze Projektu w Pile, ul. Różana Droga 1A, dodatkowe informacje udzielane są pod telefonem 575 142 888 oraz adresem e-mail: m.zubrynowicz@romaniszyn.com.pl

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji.


Do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin – W kierunku zatrudnienia

Plakat dofinansowania