Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju
ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła
zaprasza do udziału w projekcie:
„W kierunku zatrudnienia”
Projekt realizowany na terenie województwa wielkopolskiego
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w okresie 01.05.2023 – 31.01.2024
Całkowita wartość projektu sfinansowana z budżetu Zleceniodawcy: 375 360,00 zł
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !


Cel projektu:
Celem głównym projektu jest podniesiona zdolność do zatrudnienia 80 os. dorosłych (48 kobiet i 32 mężczyzn) – osób z niepełnosprawnościami; zamieszkujących na obszarze woj. wielkopolskiego; dzięki kompleksowemu i zindywidualizowanemu wsparciu udzielonemu w ramach projektu; w okresie od 01.05.2023 do 31.01.2024; skutkującemu podjęciem zatrudnienia przez min. 25%UP.


Projekt skierowany do osób:
• niepełnosprawnych,
• zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego,
• pozostających bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo)
• w wieku aktywności zawodowej,
• pełnoletnich


W ramach projektu oferujemy:
Przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania – diagnoza potrzeb i opracowanie indywidualnych planów działania (dla 80 Uczestników – 5H/UP)
Grupowe doradztwo zawodowe (dla 80 Uczestników – 25H/UP)
Specjalistyczne poradnictwo zawodowe w formie job-coachingu (dla 80 Uczestników – 10H/UP)
Pośrednictwo pracy (dla 80 Uczestników – 3H/UP)


AKTUALNOŚCI

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „W kierunku zatrudniania”. Wszystkich chętnych zainteresowanych udziałem w Projekcie, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać z naszej strony internetowej lub w Biurze Projektu w Pile, ul. Różana Droga 1A, dodatkowe informacje udzielane są pod telefonem 575 142 888 oraz adresem e-mail: m.zubrynowicz@romaniszyn.com.pl

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.


Do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin – W kierunku zatrudnienia