Co to są studia MBA? 

To jedne z najbardziej prestiżowych studiów podyplomowych na świecie.  Są prowadzone przez wybitnych specjalistów i praktyków biznesu. MBA to skrót od angielskich słów „Master of Business Administration” co można przetłumaczyć jako „Mistrz Zarządzania Przedsiębiorstwem”. Tytuł jest rozpoznawalny i uznawany na całym świecie. Absolwenci studiów MBA piastują najważniejsze stanowiska w większości międzynarodowych przedsiębiorstw. 

Dla kogo?

Nasze studia są dla każdego, kto chce zwiększyć swoją wiedzę i uzyskać nowe umiejętności.  Prawo do studiowania przysługuje każdej osobie z wykształceniem wyższym ( zarówno na poziomie licencjackim jak magisterskim). Jest to również sposób na otwarcie nowych możliwości rozwoju zawodowego. 

Co daje tytuł MBA?

Tytuł MBA otwiera nowe możliwość. W Polsce daje możliwość zajmowania stanowisk kierowniczych w wielu sektorach gospodarki oraz zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Ponadto otwiera drogę do kariery w krajowych i w międzynarodowych przedsiębiorstwach i organizacjach. Dyplom MBA wydany przez Szkołę Główną Krajową z siedzibą w Warszawie, uznany jest na całym świecie. 


Kierunki:


Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy Kwestionariusz-osobowy-MBA

Wzór dyplomu

Broszura informacyjna