Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – szkolenie pełne metodą samokształcenia kierowanego

Informacje ogólne o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zaznajomienie się uczestników z podstawowymi obowiązkami ustawowymi instytucji finansowej, w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego, praktyki, bieżących zagrożeń. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe przesłane drogą elektroniczną.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

LP. TEMAT SZKOLENIA
1 Problematyka prania pieniędzy.

Nielegalne i nieujawnione źródła wartości majątkowych.

Zagrożenia obrotu finansowego.

Metody prania pieniędzy.

2 Zmiany przepisów wprowadzone przez USTAWĘ z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (PPPFT) oraz finansowaniu terroryzmu (PPPFT) oraz wprowadzone 31.02. 2021, a opublikowane w Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163.
3 Środki bezpieczeństwa stosowane przez instytucje obowiązane wobec swoich klientów.
4 Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej.
5 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
6 Obowiązek informacyjny.
7 Etapy postępowania z transakcją podejrzaną.
8 Odpowiedzialność karna, kary administracyjne.
9 Zmiany wprowadzone w 2021 roku do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
10 Zmiana DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE.
11 Wytyczne z dnia 31 marca 2023 w sprawie strategii i środków kontroli w zakresie skutecznego zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przy zapewnieniu dostępu do usług finansowych.
Razem: 6 godzin

 

 

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 6 godzin dydaktycznych

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie