Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Informacje ogólne o szkoleniu:

Celem szkolenia jest nauczenie udzielania pierwszej pomocy u reagujących i niereagujących ofiar wypadków oraz zdobycie umiejętności w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne podejście do właściwego reagowania, w tym udzielania pierwszej, niezbędnej pomocy poszkodowanym.

Grupa docelowa:

 • firmy i osoby indywidualne,
 • instytucje administracji publicznej,
 • szkoły i przedszkola,
 • rodzice i opiekunowie,
 • kierowcy i ośrodki nauki jazdy.

Szkolenie składa się z części teoretycznej (wykład z użyciem laptopa i projektora) oraz praktycznej. Część praktyczna obejmuje między innymi zajęcia z użyciem FANTOMA dorosłego człowieka, dziecka i niemowlęcia oraz defibrylatora.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Karta zgłoszenia na szkolenie

 

Program szkolenia:

 • Rozpoznawanie stanów bezpośredniego zagrożenia życia: zawał mięśnia sercowego, obrzęk płuc, udar mózgu.
 • Utrata przytomności.
 • Udrażnianie i zabezpieczanie dróg oddechowych.
 • Prowadzenie resuscytacji krążeniowo- oddechowej u dorosłych i dzieci.
 • Rozpoznawanie i zabezpieczanie urazów (złamania, urazy kręgosłupa).
 • Postępowanie w zabezpieczaniu ran (krwawienie, krwotok).
 • Zasłabnięcia i omdlenia.
 • Postępowanie w zadławieniach.
 • Postępowanie w stanach padaczkowych.
 • Pozycja bezpieczna – kiedy i dlaczego.
 • Postępowanie przy porażeniu prądem.
 • Postępowanie w oparzeniach i odmrożeniach.
 • Utonięcia.
 • Zatrucia.
 • Postępowanie przy bólach w klatce piersiowej.

Czas trwania szkolenia:

6 godzin