Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia – szkolenie zdalne

Informacje ogólne o szkoleniu:

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu archiwisty zakładowego.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczeń.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

Dzień pierwszy
1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
2. Organizacja pracy kancelaryjnej, w tym ćwiczenia z praktycznego posługiwania się jednolitym rzeczowym wykazem akt
3. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją

Dzień drugi
4. Rodzaje współczesnej dokumentacji
5. Ochrona danych osobowych w archiwum/składnicy akt
6. Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego
7. Kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt kat. arch. B
8. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
9. Digitalizacja zasobu archiwalnego

Dzień trzeci
10. Archiwizowanie dokumentacji
11. Udostępnianie zasobu archiwalnego
12. Zarządzanie dokumentacją zawierającą informacje niejawne, w tym ćwiczenia praktyczne z oznaczania dokumentów klauzulami tajności
13. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, w tym postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji, likwidacji lub upadłości jednostki organizacyjnej

Dzień czwarty
14. Profilaktyka i konserwacja akt
15. Podstawowe pojęcia archiwalne
16. Kodeks Etyczny Archiwisty
17. Podsumowanie szkolenia
18. Egzamin (30 pytań testowych)

OSOBA PROWADZĄCA

Zbigniew Wlazło – ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z zakresu bezpieczeństwa informacji w administracji i biznesie. Posiada ponad 10-cio letnie doświadczenie w kierowaniu archiwami (w latach 2017-2020 naczelnik Głównego Archiwum Policji KGP w Warszawie). Przez 7 lat pełnił funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz administratora bezpieczeństwa informacji w Szkole Policji w Pile. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, postępowania z dokumentacją oraz kursy archiwalne. Autor publikacji poświęconych bezpieczeństwu informacji niejawnych, ochronie danych osobowych i funkcjonowania archiwów wyodrębnionych.

Czas trwania szkolenia:

32 godziny lekcyjne

Nadchodzące terminy:

Trwa nabór: