Audyt  BHP w Twojej firmie


Jest to propozycja dla tych, którzy nie mają przekonania/pewności, że ich firma spełnia standardy i wymagania BHP.

Zakres Audytu BHP dotyczy:

  1. Sprawdzenie czy pracodawca zapewnił wszystkie wymagane prawem szkolenia BHP, w tym szkolenia wstępne i okresowe oraz szkolenia osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i ewakuacji,
  2. Weryfikacji ocen ryzyka zawodowego na wszystkich występujących stanowiskach pracy z uwzględnieniem czynników szkodliwych, jeśli występują,
  3. Weryfikacja badania czynników szkodliwych: hałas, wibracja, pył, natężenie oświetlenia, czynniki chemiczne, itp.,
  4. Dokumentacja i prawidłowy przydział odzieży roboczej,
  5. Weryfikacja Instrukcji BHP, kart charakterystyki substancji chemicznych, rejestrów zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych procedur bezpieczeństwa,
  6. Dostosowanie stanowisk pracy do obowiązujących przepisów BHP,
  7. Oznakowanie bezpieczeństwa oraz punktów Pierwszej Pomocy.

Po dokonaniu Audytu BHP Pracodawca otrzymuje raport oraz zalecenia pokontrolne, jeżeli występują uchybienia. Każde zalecenie pokontrolne ma podstawę prawną.

Wszelkie informacje zawarte na stronie www. romaniszyn.com.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i innych Kodeksu Cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do zawarcia umowy.