Pomiary natężenia oświetlenia mają za zadanie ocenić jakość oraz natężenie światła w poszczególnych pomieszczeniach i na stanowiskach pracy. Jest to jeden z ważniejszych elementów wpływających na komfort pracy, samopoczucie i bezpieczeństwo ludzi przebywających w danym pomieszczeniu. Badanie oświetlenia powinno być przeprowadzane zawsze po wykonaniu nowej instalacji, okresowo co 5 lat, lub w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości czy spełnione są wymagania normy. Wbrew powszechnie panującej opinii badania te należą do jednych z trudniejszych i bardziej pracochłonnych.

Warto przy tym podkreślić, iż w obowiązującym stanie prawnym istnieje szereg podmiotów wobec, których są Państwo zobowiązani do przedstawienia odpowiedniego protokołu z pomiarów natężenia oświetlenia. Istotny jest również zakres przeprowadzonych pomiarów. Odmienny zakres musi zostać przedstawiony Inspekcji Pracy dokonującej oceny warunków środowiskowych panujących na stanowisku pracy, a odmiennych żądać będzie Straż Pożarna traktująca oświetlenie awaryjne jako element ochronny przeciwpożarowej. Inaczej będą dokonywane pomiary dla natężenia oświetlenia pomieszczeń światłem dziennym, a w inny sposób zostaną przeprowadzone pomiary oświetlenia elektrycznego (tu także należy rozróżnić natężenie oświetlenia pomieszczenia oraz natężenie oświetlenia panującego na stanowisku pracy)

Dla tego nie czekaj, poczuj się bezpiecznie i przeprowadź badanie pomiarów oświetlenia już dziś. Zadbaj, aby Tobie i Twoim pracownikom pracowało się lepiej.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 67-212-33-75.