Nowe wymagania dotyczące stanowisk pracy wyposażonych w monitory

W Dzienniku Ustaw z dnia 2 listopada 2023r. opublikowano  nowelizację rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawcy będą mieli obowiązek dostosować wyposażenie stanowiska pracy do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, które stanowią załącznik do rozporządzenia. Chodzi m.in. o wyposażenie stanowisk pracy w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę oraz dodatkową klawiaturę i mysz, w przypadku gdy pracownik korzysta z przenośnego systemu komputerowego i używa go co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Ważne

Rozporządzenie w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe nie będzie miało zastosowania do systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

W załączniku do rozporządzenia określono też minimalne wymaganie, jakie powinny spełniać meble biurowe, z których korzysta pracownik. Dotyczą one rodzaju biurek, stołów oraz krzeseł.

Stanowisko pracy powinno spełniać wszystkie określone w załączniku wymagania, niezależnie od tego, czy korzysta z niego pracownik, czy praktykant lub stażysta.

Nowe przepisy nakładają też na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, w przypadku gdy wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy.

Znowelizowane  przepisy wchodzą w życie 17 listopada 2023r. ; od tego czasu pracodawcy mają pół roku na dostosowanie stanowisk pracy do nowych wymogów.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych
w monitory ekranowe (Dz.U. 2023 poz.2367)

 

Maria Tokarek

główna specjalistka ds. BHP i prawa pracy