Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnych informacji na temat wymagań prawnych wraz z interpretacją i przykładowym orzecznictwem w zakresie szeroko pojętej gospodarki odpadami – od 1 stycznia 2020 r. ewidencja odpadów możliwa jedynie w BDO – zasady działania, możliwości, konsekwencje.

W czasie warsztatów zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia jak:

 • kwalifikowanie odpadów, grupowanie ich na odpady komunalne, przemysłowe i opakowaniowe,
 • prowadzenie ewidencji odpadów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 • wydawanie decyzji administracyjnych (np. zezwoleń na wytwarzanie i transport odpadów),
 • przeprowadzanie kontroli w firmach,
 • zasady dokonywania wpisów w rejestrach prowadzonych przez marszałków,
 • weryfikacja odbiorców odpadów.

Termin szkolenia: 14.02.2020r. w godz. 10:00 – 15:30

Koszt szkolenia jednej osoby: 590,00 zł brutto

Cena szkolenia obejmuje:

 • Uczestnictwo w szkoleniu,
 • Konsultacje,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z MEN,
 • Przerwy kawowe.