Uprawnienia dla operatorów wózków jezdniowych tracą ważność!!!

10 sierpnia 2018 roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Podstawową zmianą jaką wprowadza opublikowane rozporządzenie jest zniesienie imiennych zezwoleń na wózki widłowe.

Zatem wszystkie osoby, które ukończyły kurs operatora wózków jezdniowych lecz nie zakończyły go egzaminem UDT (tzw uprawnienia wewnątrzzakładowe), będą musiały w najbliższym czasie uzupełnić swoje kwalifikacje.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem tylko uprawnienia UDT dają bezterminowe prawo do legalnej obsługi wózków widłowych.

Do kiedy należy wymienić imienne zezwolenia na uprawnienia UDT?

Termin, w jakim operator powinien uzupełnić swoje kwalifikacje UDT,  zależy od terminu uzyskania poprzedniego dokumentu:

1) wydane do dnia 31. 12.  2004 r. zachowują ważność do dnia 31. 12. 2019 r.

2) wydane do dnia  31. 12. 2014 r. zachowują ważność do dnia 31.12.  2020 r.

3) wydane od dnia  01. 01. 2015 r. zachowują ważność do dnia 31.12. 2021 r.

 

Kolejna zmiana pojawiła się w czerwcu tego roku, według ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 21 maja 2019 r. od czerwca 2019 r. nowe rozporządzenie wprowadza terminowość uprawnień oraz zmienia kategorie uprawnień na wózki.

Zamiast dotychczasowych trzech kategorii, są dwie:

  1. termin ważności nowo zdobytych uprawnień 10 lat – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (poprzednie II WJO oraz III WJO)
  2. termin ważności nowo zdobytych uprawnień 5 lat – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (poprzednie I WJO).

 

Potocznie mówiąc są to kategorie: NIŻSZA I WYŻSZA, odpowiednio dla wózków PODNOŚNIKOWYCH i PODNOŚNIKOWYCH SPECJALIZOWANYCH.

Wszyscy, którzy zdobyli uprawnienia UDT (jako bezterminowe) przed wejściem w życie tego przepisu, będą mieli je ważne przez 5 lat (liczone od stycznia 2019 r.), bez względu na kategorię.