W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce i Europie spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-COV-2, zaleceniami ze strony służb sanitarnych oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne i mając na uwadze działania prewencyjne mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem Beneficjent informuje, że w chwili obecnej stara się racjonalnie oceniać zagrożenie oraz podejmuje stosowne działania w zależności od rozwoju sytuacji na obszarze realizacji projektu.

Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Uczestników Projektu o zamiarze zawieszenia prowadzenia zajęć, celem zmniejszenia ryzyka zachorowalności i zabezpieczenia Uczestników/czek Projektu przed ewentualnymi niedogodnościami i stresem wynikającym z wielu ograniczeń związanych z koniecznością uczestniczenia w zajęciach.

Stan zagrożenia epidemicznego, kwarantanna, ograniczania w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty, ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji, kontrole na granicach, ograniczenia w handlu wpływają niekorzystnie na stan emocjonalny a co za tym idzie może mieć niekorzystny wpływ na stan zdrowia i samopoczucie zarówno Uczestników/czek Projektu jak i kadry Projektu.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne ograniczamy do minimum osobiste kontakty w skupiskach ludzkich.

Kontakt z kadrą projektu zostaje ograniczony wyłącznie do kontaktów telefonicznych i mailowych.