I. Audyty BHP
a. Czym jest audyt BHP?
• Krótki opis procedury, kto i komu zleca wykonanie audytu
b. Czy audyty są potrzebne?
• Podstawa prawna i uzasadnienie z praktyki
c. Jak wygląda i przebiega audyt?
• Lista kontrolna i analiza czynnikowa
II. Badania i pomiary środowiska pracy
a. Dlaczego badamy środowisko pracy?
b. Podstawa prawna
c. Gdzie, kiedy i kto może je wykonać?
III. System udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
a. Podstawa prawna i odpowiedzialność prawna oraz moralna
b. Czym jest system udzielania pierwszej pomocy
c. Szkolenie oraz apteczka pierwszej pomocy
IV. System ochrony przeciw pożarowej i ewakuacji pracowników
a. Podstawa prawna
b. Człowiek jako integralny element systemu ppoż.
V. Regularne szkolenia i doszkalania pracowników i kadry zarządzającej
a. Podstawa prawna
b. Szkolenia wstępne, okresowe i instruktaże BHP
c. Szkolenia tematyczne
d. Warsztaty i zajęcia grupowe
VI. Ergonomia stanowiska pracy
a. Podstawa prawna
b. Projektowanie stanowiska pracy
c. Dostosowywanie stanowiska pracy
VII. Aktualizowanie ORZ
a. Podstawa prawna
b. Analiza czynników uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych w zmieniających się warunkach środowiska pracy
VIII. Krzewienie kultury BHP
a. Zielona (propozycje) i czerwona (uwagi) księga w zakładzie pracy
IX. Prowadzenie rejestrów i profilaktyka przeciw wypadkowa
a. Rejestr wypadków przy pracy
b. Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych
X. Kontrola i redukowanie stresu pracowniczego
a. Zagrożenia psychofizyczne i psychospołeczne
b. Profilaktyka przeciw wypaleniu zawodowemu

« archiwum